Chat with us, powered by LiveChat

Vakuusvaatimukset optioille ja osakkeille

LYNXin kautta avattua arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokersilla (”IB”). Arvo-osuustili on joko käteis- tai vakuudellinen limiittiluottotili. Interactive Brokers määrittelee vakuusvaatimukset. Näin ollen LYNX ei voi palveluntarjoajana vaikuttaa vakuusvaatimuksiin.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.


Huomautus: IB:llä on oikeus poiketa vakiovakuusvaatimuksista poikkeustilanteissa. Vakuusvaatimukset voivat poiketa muun muassa salkun hajautuksen ja markkinaolosuhteiden mukaan.

Optiot

Lyhyt myyntioptiopositio edellyttää korkeintaan sen vakuuden, joka tarvitaan myynnin toteuttamiseksi. Oletetaan, että yrityksen A osake maksaa 100 dollaria. Jos osake edellyttää 50 % vakuutta, tarvitset 5 000 dollarin talletuksen ostaaksesi 100 osaketta. Sama vakuusvaatimus koskee myös pitkää myyntioptiopositiota.

Lyhyt osto-optiopositio ei edellytä vakuutta, jos option kirjoittaja voi kattaa position avoimella osakepositiolla. Jos lyhyt osto-optiopositio on kattamaton, kaupankäyntijärjestelmä laskee vakuusvaatimuksen salkun stressitestillä. Vakuusvaatimus on yhtä suuri kuin suurin mahdollinen tappio, joka stressitestissä syntyy. Lisätietoa vakuusvaatimuksen laskemisesta ja stressitestauksesta löydät täältä: Miten vakuusvaatimus lasketaan?

Kredit-korkoerosopimukset sisältävät korkeintaan molempien toteutushintojen välisen erotuksen kerrottuna kohde-etuuden määrällä, josta on vähennetty saatu preemio. Oletetaan, että ostat 100/95 “bull put spreadin” eli pitkän myyntioption korkoerosopimuksen. Toisin sanoen, myyt 100 dollarin arvoisen myyntioption ja ostat 95 dollarin arvoisen myyntioption. Oletataan, että vastaanotat lisäksi 2,5 dollarin preemion jokaista osaketta kohti eli yhteensä 250 dollaria. Silloin vakuusvaatimuslaskelma näyttää tältä:

5 (sopimusten välinen erotus) x 100 (kohde-etuutena olevat osakkeet) = 500.
500 (sopimusten arvo) – 250 (preemio) = 250.

Vakuusvaatimus on korkeintaan 250 dollaria kyseiselle positiolle.

Huomautus: IB:llä on oikeus vaatia korkeampia vakuusvaatimuksia sopimuksille, joilla on pitkä voimassaoloaika, likviditeettiriskin vuoksi.

Pitkät optiopositiot tai debet-korkoerosopimukset edelyttää vakuusvaatimuksena korkeintaan 100% maksetusta preemiosta.

Osakkeet

Osakkeiden, ETF:ien sekä muiden rahastojen vakuusvaatimus vaihtelee tyypillisesti 15 prosentista 100 prosenttiin position arvosta. Lyhyiden positioiden vakuusvaatimukset puolestaan vaihtelevat yleensä 30 prosentista 100 prosenttiin.


Kuinka vakuudellinen limiittiluotto lasketaan?

LYNXin kautta avattua arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokersilla (”IB”). Arvo-osuustili on joko käteis- tai vakuudellinen limiittiluottotili. Interactive Brokers määrittelee vakuusvaatimukset. Näin ollen LYNX ei voi palveluntarjoajana vaikuttaa vakuusvaatimuksiin.

Velkasijoittamiseen liittyvien riskien vuoksi on tärkeää ymmärtää vakuudellisen limiittiluoton toimintaperiaatteet ja se, kuinka vakuusvaatimukset lasketaan. Interactive Brokers käyttää EU:ssa asuville asiakkaille riskipohjaista salkun vakuuslaskentamenetelmää. Eräs tämän menetelmän eduista on, että se tarkastelee salkkua kokonaisuutena yksittäisten positioiden sijaan. Laaja lähestymistapa johtaa täsmällisempään riskiarviointiin ja mahdollistaa tehokkaamman vivun käytön. Interactive Brokers käyttää tuotteesta riippuen jompaa kumpaa kahdesta vakuuslaskentamenetelmästä, jotka on selitetty seuraavassa.

TIMS-menetelmä (Theoretical Intermarket Margin System)

TIMS on Options Clearing Corporationin (OCC) kehittämä riskipohjainen laskentamenetelmä. TIMS-menetelmää käytetään yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, ETF-rahastoihin, optioihin, single yhden osakkeen futuureihin, muihin kuin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sekä optioihin, jotka läpäisevät Yhdysvaltain rahoitustarkastuksen (SEC) valmiiden markkinoiden testin.

Menetelmässä optioiden arvot määritetään optioiden hinnoittelumallilla. Lisäksi OCC-näkymissä käytetään erilaisia stressitestinäkymiä, joiden tarkoitus on huomioida lisäriskejä, kuten äärimmäiset markkinaliikkeet, keskittyneet positiot ja optioiden implisiittisen volatiliteetin muutokset.

Menetelmä korottaa suurten positioiden vakuusvaatimusta keskittymisriskin hallitsemiseksi. Keskittymisriski syntyy, jos salkku ei ole hyvin hajautettu, toisin sanoen, kun harvat yksittäiset positiot ovat merkittävässä painossa salkussa. Tämän seurauksena kyseisten positioiden hintaliikkeet vaikuttavat merkittävästi salkun arvoon. Keskittymisriskin arviointiin menetelmä soveltaa stressitestiä, jossa oletetaan ±40 % hintaliikkeet kahdelle suuririskisimmälle tuotteelle ja ±5 % liikkeet lopuille positioille. Tätä näkymää käytetään sitten vakuusvaatimuksena. Muita parametrejä, jotka voivat vaikuttaa vakuusvaatimukseen ovat:

 • Implisiittisen volatiliteetin muutokset (optiot): vakuusvaatimus kasvaa volatiliteetin mukana
 • Suuret positiot: >1% kaikista liikkeessä olevista osakkeista
 • Päivien määrä realisointiin: Jos sijoittajan positio on suuri suhteessa kyseisen tuotteen keskimääräiseen volyymiin, järjestelmä edellyttää korkeampaa vakuusvaatimusta.

Position ylläpitoon vaadittava vakuusmarginaali on yleensä pienempi kuin alkuvakuusvaatimus. Vakuusvaatimus riippuu arvopaperin liikkeeseenlaskumaasta. Alkuvakuusvaatimus on yhdysvaltalaisilla osakkeilla 110 % vakuusmarginaalista ja 125 % muunmaalaisilla arvopapereilla.

Singleton-vakuusmenetelmässä small cap -osakkeille tehdään stressitesti simuloimalla 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin markkina-arvon muutos. Default Singleton-vakuusmenetelmä on stressitesti, jossa simuloidaan +30 % hinnannousu ja -25 % hinnanlasku.

Kun kaikki nämä parametrit ja näkymät on laskettu, järjestelmä valitsee näkymän, jossa mahdollinen tappio on suurin. Tätä näkymää käytetään sitten vakuusvaatimuksena. Osakkeiden tapauksessa TIMS-menetelmän antamat vakuusvaatimukset vaihtelevat 15–30 % välillä.

SPAN-menetelmä (Standard Portfolio Analysis of Risk)

SPAN on Chicagon raaka-ainepörssin (CME) kehittämä riskipohjainen vakuuslaskentamenetelmä futuureille ja futuurioptioille. SPAN-menetelmässä sovelletaan ruudukkosimulaatiota (grid simulation) johdannaispositioiden todennäköisten tappioiden laskentaan, ja tätä arvoa käytetään alkuvakuusvaatimuksena. SPAN-menetelmässä kompensoidaan toistensa kanssa korreloivia positioita, mikä parantaa vakuuskäytännön tehokkuutta.

Huomautus: IB pidättää oikeuden poiketa standardivakuusvaatimuksista tietyissä tilanteissa. Vakuusvaatimukset voivat poiketa standardivaatimuksista salkun kokoonpanon ja markkinaolosuhteiden vuoksi.

Kuinka vakuusvaatimuksen voi tarkistaa?

Voit tarkistaa toimeksiannon vaikutuksen vakuusvaatimuksiin toimeksiannon esikatseluikkunan kautta eri kaupankäyntialustoilla. Löydät ohjeet alustakohtaisesti alta.

 

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella toimeksiantoa, jota haluat esikatsella, ja valitse Check Margin Impact.

Esikatseluikkuna näyttää tämän toimeksiannon vaikutuksen vakuuspääomaasi oikeassa alakulmassa. Kuten näet, tämän salkun vakuusvaatimukset ovat 1289 euroa korkeammat nykyisten positioiden säilyttämiseksi.

Toimeksiantoikkunasta klikkaa vasemmassa alakulmassa Esikatselu-painiketta esikatsellaksesi toimeksiantoa. Kenttä avautuu, ja siinä on yleiskatsaus siihen, millainen vakuusvaikutus tällä toimeksiannolla olisi tähän salkkuun.

Klikkaamalla toimeksiantoikkunan oikeassa alakulmassa olevaa kuvaketta, saat näkyville toimeksiannon vaikutuksen vakuusvaatimuksiisi.

Tarkista nykyisten positioiden vaikutus vakuusvaatimuksiin

Eri kaupankäyntialustoilla on mahdollista tarkastella nykyisten positioiden vaikutusta vakuusvaatimuksiin. Löydät ohjeet alustakohtaisesti alta.

 

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella position kohdalta, jonka vaikutusta vakuusvaatimuksiisi tahdot tarkastella. Klikkaa pienen nuolen kohdalta laajentaaksesi valikkonäkymän.

Valitse valikosta Financial Instrument Info > Show Margin Impact.

Pieni ponnahdusikkuna näyttää, mitä salkullesi tapahtuisi, jos sulkisit tämän position.

Jotta voit tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain LYNX Basicissa, voit luoda testisulkemistoimeksiannon. Position sulkeminen vaikuttaa vakuusvaatimuksiin (yleensä pienentää niitä).  Huomioi, että sinun tarvitsee vain esikatsella toimeksiantoa, eikä sitä tarvitse lähettää. 

Jos haluat tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain mobiilisovelluksessasi, valitse tarkasteltava positio salkustasi, ja vakuusvaatimukset näkyvät näytön alapuolella. 

Tarkista vakuusvaatimuksen arvopaperin kaupankäyntitunnuksella

Voit tarkistaa vakuusvaatimuksen kaupankäyntitunnuksen avulla eri kaupankäyntialustoilla. Löydät ohjeet alustakohtaisesti alta.

Kaksoisklikkaa hiiren vasemmalla painikkeella position kohdalta, jonka vaikutusta vakuusvaatimuksiisi tahdot tarkastella.

Jotta voit tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain LYNX Basicissa, voit luoda testitoimeksiannon. Huomioi, että sinun tarvitsee vain esikatsella toimeksiantoa, eikä sitä tarvitse lähettää.

Jos haluat tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia kaupankäyntitunnuksella mobiilisovelluksessasi, valitse tarkasteltava arvopaperi, ja vakuusvaatimukset näkyvät näytöllä yleiskatsauksessa.

Risk Navigator

Löydät Risk Navigator -vakuusvaatimusten tarkisteluun suunnitellun analyysityökalun TWS-kaupankäyntialustalta. Sen avulla voit nopeasti saada yleiskuvan kunkin avoimen position vakuusvaatimuksista.

 

1. Klikkaa Analytical Tools ruudun yläkulmassa .

2. Valitse Risk Navigator .

3. Valitse Open My Portfolio .

Klikkaamalla välilehteä ”Margin Sensitivity” ja valitsemalla ”Position size”, näet kuinka suuri vaikutus vakuusvaatimuksiin avoimilla positioilla on. Siten voit tarvittaessa tallettaa lisävaroja tai pienentää avoimia positioita, välttääksesi pakkolikvidoinnit.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

Talletusohjeet

Tallettaaksesi varoja LYNXin kautta avatulle arvo-osuustilille, sinun on tehtävä talletus Interactive Brokersin pankkitilille. Talletusta varten sinun tulee tehdä siirtoilmoitus, minkä jälkeen saat ajankohtaiset talletusohjeet siirtoa varten. Siirtoilmoituksen avulla ilmoitat järjestelmälle, että olet tekemässä talletusta, jotta talletus voidaan hyvittää mahdollisimman nopeasti. Mikäli olet tehnyt siirtoilmoituksen, siirtänyt rahat verkkopankistasi talletusohjeiden mukaisesti, käyttänyt koko nimeäsi ja U-numeroasi viestikentässä, niin talletus toteutuu normaalisti 1-2 pankkipäivän sisällä. Alta löydät ohjeet siirtoilmoituksen luomiseen.

Huomautus:

 • Johtuen päivitetyistä pankkitilitiedoista kaikille valuutoille, suosittelemme tarkistamaan nykyiset talletusohjeet jokaisen siirtoilmoituksen lopussa. Mikäli talletat varoja vanhoilla pankkitilitiedoilla, sinulta saatetaan periä jopa 50 euron kulu, joka aiheutuu talletuksen käsittelystä.
 • Emme välitä pankkitilitietoja talletuksia varten tietojenkalasteluriskin vuoksi.
 • Muiden valuuttojen tallettaminen on mahdollista, mutta talletus on tehtävä toiselle pankkitilille. Ajankohtaiset talletusohjeet näkyvät siirtoilmoituksen lopussa.
 • Siirrot kolmansilta osapuolilta eivät ole sallittuja. Talletuksesi tulee tapahtua pankkitililtä, joka on nimissäsi.
 • Osana rahanpesun vastaista toimintalinjaamme asiakkaan tekemät talletukset estetään viiden työpäivän ajaksi, ennen kuin asiakas voi nostaa tai siirtää varoja sisäisesti.
 • Lyhyesti sanottuna talletuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 1. Siirtoilmoitus on luotu tilinhallinnassa.
 2. Ilmoita UXXXXX-numerosi ja koko nimesi pankkisiirron kuvauksessa. Jos näin ei ole, voit lähettää meille kopion pankkisiirrosta osoitteeseen info@lynxbroker.fi ja voimme jäljittää talletusta Interactive Brokersissa ja pyytää heitä hyvittämään varat tilillesi.

Kirjaudu tilinhallintaan tästä.

Valitse päävalikosta Transfer & Pay 1 ja pudotusvalikosta Transfer Funds 2.

1
2

Klikkaa Make a Deposit 1Mikäli olet jo linkittänyt pankkitilisi, löydät tämän otsikon Select from your Saved Deposit Information alta ja klikkaamalla Use this Method 2. Jos teet talletuksen uudelta tililtä, mene kohtaan Select a new deposit method ja valitse haluamasi valuutta 3 ja klikkaa Get Instructions 4.

1
2
3
4

Täytä pankkitilisi tiedot:

1 Pankkisi nimi.

2 Tilinumerosi (IBAN).

3 Nimeä tili, jotta voit valita nämä pankkitiedot helposti seuraavalla kerralla (katso vaihe 3).

4 Summa, jonka aiot tallettaa.

5 Klikkaa Get Wire Instructions.

1
2
3
4
5

Siirtoilmoitus on nyt luotu. Järjestelmä tietää nyt talletettavan summan ja antaa sinulle lopuksi ajankohtaiset talletusohjeet.

Talletusohjeiden pääasialliset kohdat, joihin on hyvä kiinnittää huomio pankkitalletusta varten:

1 Tilinhaltijan nimi (saajan nimi), jonne varat talletetaan. | Yleensä tämä on Interactive Brokers.

2 Tilinumero, johon sinun on talletettava varat.

3 Kuvaus, jonka sinun on annettava pankkitalletuksellesi. | UXXXXXX ja koko nimesi/yrityksen nimi

Mikäli olet tehnyt siirtoilmoituksen, siirtänyt rahat verkkopankistasi, käyttänyt koko nimeäsi/yrityksen nimeä ja U-numeroasi viestikentässä, niin talletus toteutuu normaalisti 1-2 pankkipäivän sisällä. Huomioithan, että oheinen kuva toimii malliesimerkkinä. Tarkistathan aina siirtoilmoituksen lopusta ajankohtaiset talletusohjeet.

1
2
3

Tapahtumahistorian tarkastelu

Tapahtumahistorian kautta voit tarkastella tietoja käteistalletuksista, käteisnostoista, saapuvista ja lähtevistä tilisiirroista, sekä sisäisistä siirroista omalta tililtäsi enintään 90 päivän ajalta.

Kirjaudu tilinhallintaan tästä.

Valitse päävalikosta Transfer & Pay 1 ja pudotusvalikosta Transaction Status & History 2.

2
1

Tapahtumahistorian yleisnäkymästä voit tarkastella tapahtumia yhdellä silmäyksellä.

1 Date Range: voit muokata tarkasteltavaa ajanjaksoa (enintään 90 päivän ajalta)

2 Search Transactions: voit etsiä manuaalisesti tapahtumia

3 Transaction Type, Method & Status: voit filteroida tapahtumia tapahtumatyypin, menetelmän ja tilan mukaan

4
Klikkaa tapahtumaa nähdäksesi lisätietoja ponnahdusikkunassa. Ponnahdusikkunan kautta voit muokkaa (“Modify”) tai peruuttaa (“Cancel Request”) tapahtuman.

5
Tulostat tapahtumahistorian.

6
Voit generoida tapahtumahistorian Microsoft Exceliin.

2
1
3
4
5
6

Vakuus on takuusumma, joka sijoittajan pitää tallettaa välittäjälle tai pörssiin suojaamaan siltä luottoriskiltä, jolle toteuttava välittäjä tai pörssi altistuu tehdessään pörssikauppaa tilin omistajan puolesta. Vakuus vaaditaan, koska sijoittaja voi aiheuttaa luottoriskin, kun hän lainaa rahaa välittäjältä sijoitusinstrumenttien ostoon tai lainaa sijoitusinstrumentteja myydäkseen niitä lyhyeksi. 

LYNXin kautta avattua arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokersilla (”IB”). Arvo-osuustili on joko käteis- tai vakuudellinen limiittiluottotili. Interactive Brokers määrittelee vakuusvaatimukset. Näin ollen LYNX ei voi palveluntarjoajana vaikuttaa vakuusvaatimuksiin. 

Vaikka vakuus vaaditaan aina position avaamiseen limiittiluottotililtä, laajemmin ajatellen vakuutta voidaan käyttää vastuiden ottamiseen ilman että vastuunottajalla on käteisvaroja näiden vastuiden kattamiseen. Vakuudellisen luoton avulla vivuttaminen voimistaa sekä mahdollisia voittoja että tappioita. Sijoittajan tulee huomata, että jos kaupankäyntitilin pääoma-arvo ei riitä vakuusvaatimusten kattamiseen, Interactive Brokersilla on oikeus realisoida positiot luottoriskin pienentämiseksi. 

Esimerkki kaupankäynnistä limiittiluotolla:

Sijoittajalla on 3 000 euroa vakuuspääomaa ja hän haluaa ostaa 10 000 euron arvosta osakkeita limiittiluotolla. Välittäjä edellyttää 2 500 euron vakuutta tällaiseen positioon. Sijoittaja saa itselleen kaiken 10 000 euron osakkeiden tuoton, ja samaan aikaan välittäjä suojaa itseään edellyttämällä, että sijoittaja pitää vähintään 2 500 euron arvosta vakuutta positionsa ylläpitämiseksi. Jos sijoittajan vakuuden arvo laskee alle 2 500 euron, välittäjä realisoi osan positiosta suojatakseen lainaksi otettua pääomaa.

Käteistilin ja limiittiluottotilien ero 

Käteistili on tilityyppi, joka ei salli sijoittajan lainata rahaa.   

Käteistili sallii sijoittajan sijoittaa ainoastaan tilille talletettuja rahoja. Kaikilla tuotteilla ei voi käydä kauppaa käteistilillä. Esimerkki tästä on vakuudettomien osto-optioiden myynti (ts. option myynti ilman että myyjä omistaa vastaavan kohde-etuusposition). Lisäksi transaktioiden selvitys kestää kauemmin. Sijoituksista saadut rahat ovat käytettävissä uusiin sijoituksiin tyypillisesti kahden pankkipäivän kuluttua. Kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä instrumenteilla vaatii valuutanvaihtoa ennen position avaamista. 

Limiittiluottotili on tili, joka sallii vakuudellisen limiittiluoton käytön. 

Sijoittajat voivat käydä kauppaa kaikilla tuotteilla edellyttäen, että heillä on riittävästi vakuuspääomaa. Sijoittajat voivat sijoittaa rahansa uudelleen välittömästi position suljettuaan, mikä käytännössä tarkoittaa rahan lainaamista välittäjältä transaktion selvityksen ajaksi. Sijoittajat voivat myös lainata valuuttoja suojautuakseen valuuttariskiltä ja avatakseen ulkomaanvaluuttamääräisiä positioita ilman valuutanvaihtoa. 

Tähän liittyvien riskien vuoksi sijoittajien tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotka koskevat kaupankäyntikokemusta, sijoittajaprofiilia, kaupankäyntilupia ja pääomaa, jotta heille voidaan myöntää limiittiluottotili. 

Päivänsisäisestä limiittiluotosta ei peritä korkoa. Korkoa peritään ainoastaan, jos limiittiluottoa pidetään yön yli. Korot on ilmoitettu hinnastossamme.

Seuraavassa taulukossa on osoitettu kahden eri tilityypin tärkeimmät erot: 

KäteistiliLimiittiluottotili
Vähimmäisikä 18 v Vähimmäisikä 21 v
Osakkeet / ETF-Rahastot / sijoitusrahastot
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Warrantit
Pitkät optiot ja vakuudelliset lyhyet optiot
Valuutanvaihto
Osakkeet / ETF-Rahastot / sijoitusrahastot
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Warrantit
Optiot
Valuutanvaihto
Futuurit
Futuurioptiot
Metallit
Monimutkaiset tai vivutetut pörssinoteeratut tuotteet
Ei vähimmäissaldovaatimusta 2 000 euron vähimmäissaldo limiittiluotolla tapahtuvassa kaupankäynnissä, muuten vain käteistilitoiminnot
Ei kaupankäyntiä limiittiluotolla: vaaditaan (selvitetty) käteissumma kaupankäyntivaluutassa kauppaa vartenIBIE:n riskipohjainen vakuusjärjestelmä + futuurien vakuusvaatimukset
Kauppojen selvitysaika: yksi pankkipäivä kaupantekopäivästä (T+1) optioille, futuureille ja futuurioptioille, muille kaksi pankkipäivää kaupantekopäivästä (T+2) Kauppojen selvitysaika: yksi pankkipäivä kaupantekopäivästä (T+1) optioille, futuureille ja futuurioptioille, muille kaksi pankkipäivää kaupantekopäivästä (T+2)

Kaupasta saadut rahat käytettävissä ennen kaupan selvityspäivää
Lyhyeksi myynti ei mahdollista Lyhyeksi myynti on mahdollista
Päiväkauppa ei mahdollista Päiväkauppa on mahdollista

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

Vastuuvapauslauseke:

LYNX pyrkii tiedottamaan asioista asiakkailleen niin hyvin kuin mahdollista. Vaikka LYNX pyrkii ylläpitämään Usein kysyttyä -osiota huolellisesti käyttäen luotettavaksi katsottuja lähteitä, LYNX ei pysty takaamaan, että tarjotut tiedot ovat virheettömiä, kattavia ja todenmukaisia. LYNX tarjoaa tiedot ja datan vain tiedonantotarkoitukseen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, eivätkä ne muodosta lisäpalvelua, jonka suhteen LYNXillä olisi mitään velvoitteita. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei LYNX anna mitään takuita eikä ole vastuussa tietojen lainmukaisuudesta, laadusta, toimivuudesta tai kattavuudesta eikä esitetyn tai tarjotun datan virheettömyydestä. Toimeksiannot toteuttavana välittäjänä Interactive Brokers on yksinomaan vastuussa vakuusvaatimusten laskennasta ja soveltamisesta. 

Kuinka avaan kuvaajan LYNX Basicissa?

Voit avata kuvaajan kahdella tavalla; yleiskatsauksen ja seurantalistan kautta. Jos haluat vaihtaa nopeasti eri kuvaajien välillä seurantalistalta, tämä on myös mahdollista. Alla näytämme sinulle nämä vaihtoehdot.

Kirjaudu LYNX Basiciin tästä.

Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta Kurssitiedot 1. Voit avata kuvaajan seurantalistalta kahdella tavalla vaihtamalla yksinkertaisesti seurantalistan näkymää. Listanäkymästä 2 voit avata kuvaajan klikkamalla Kuvaaja-painiketta 3. Siirtymällä Kaupankäyntinäkymään 4, kuvaaja 5 avautuu tuotekohtaisesti suoraan näytön vasemmalle puolelle.

3
2
1
4
5

Etsi haluamasi tuote esimerkiksi hakupalkin avulla. Kuvaaja avautuu tuotteen yleisnäkymästä 1 automaattisesti. Voit halutessasi avata kuvaajan omaan ikkunaan klikkaamalla Avaa kuvaaja-painiketta 2.

1
2

Kuinka vaihdan käteisvarat toiseen valuuttaan LYNX Basicissa?

Voit vaihtaa käteisposition helposti toiseen valuutaan LYNX Basicissa. Alta löydät tarkemmat ohjeet siihen, kuinka tämä onnistuu helpoiten.

Kirjaudu LYNX Basiciin tästä.

1. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta Salkku 1 ja klikkaa kohtaa Positiot 2.

1
2
2. Skrollaa sivua hiukan alas ja löydät otsikon “Tilin tiedot”, jonka alapuolella näet nykyiset käteispositiosi otsikoinnin Valuutat -kohdassa. Klikkaa sinistä nuolta asianomaisen käteisposition oikealta puolelta, jos haluat vaihtaa sen toiseen valuutaan 3.

3
3. Seuraavaksi näet valintaruudun, josta voit valita valuutan ja määrän. Ensin sinun on ilmoitettava valuutta 4, johon haluat muuntaa kyseisen käteisposition. Tämän jälkeen sinun on ilmoitettava vaihdettavan valuutan määrä 5. Klikkaa lopuksi Vaihda 6, jotta toimeksiantoruutu aukeaa sinulle.

5
6
4

4. Tässä esimerkissä olemme myymässä 1 1000 EUR 2 markkinahintaan 3 päivätoimeksiannolla 4. Tämä tarkoittaa, että 1000 euroa muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi nykyisellä valuuttakurssilla (MKT). Kun olet tarkistanut toimeksiannon ja haluat lähettää tilauksen, klikkaa “Lähetä toimeksianto” 5.

1
3
2
4
5

Onko käytössäsi TWS-kaupankäyntijärjestelmä? Ohjeet valuutan vaihtamiseen löydät täältä.

Sijoittajansuoja ja turvallisuus LYNXillä

LYNX tekee arvo-osuustilien hallinnoinnissa ja toimeksiantojen toteuttamisessa yhteistyötä Interactive Brokers Ireland Limitedin (jäljempänä ”IBIE”) kanssa. Interactive Brokers on yksi maailman suurimmista ja luotettavimmista välittäjistä.

Käteisvarojasi ja sijoitusinstrumenttejasi säilytetään erillään Interactive Brokersin varoista, jonka vuoksi et voi menettää niitä edes siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että yhtiö menee konkurssiin.

Tilin suojaus

Arvo-osuustiliäsi suojataan kattavilla turvatoimilla luvattoman käytön estämiseksi. Perinteisten salasanojen lisäksi kaikissa tileissä käytetään kaksivaiheista tunnistautumista. Voit myös rajoittaa tilille kirjautumisen tiettyihin IP-osoitteisiin.

Näiden turvatoimien lisäksi varojen siirto onnistuu sijoitustililtä ainoastaan sille pankkitilille, jonka tilinumeron olemme varmentaneet. Interactive Brokersin järjestelmä valvoo jatkuvasti kaikkia tilitapahtumia ja se vaatii muutosten vahvistamiseen turvakoodin.

 

Valvova viranomainen

Alankomaihin rekisteröity LYNX on De Nederlandsche Bankin (DNB) ja Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (AFM) valvoma rahoituslaitos.

Jos tämän julkaisun englanninkielinen versio ja muut kieliversiot poikkeavat toisistaan tai ovat keskenään ristiriidassa, englanninkielinen versio on pätevä.

 

Usein kysytyt kysymykset sijoittajansuojasta ja turvallisuudesta

 

IBIE on LYNXille selvitys-, toimitus- ja säilytyspalveluita tarjoava kolmannen osapuolen välittäjä. IBIE on Interactive Brokers Group, Inc:n (jäljempänä ”IBG”) tytäryhtiö. IBG:llä on eri puolella maailmaa toimivia tytäryhtiöitä, ja emoyhtiö on rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle SEC:lle (American Securities and Exchange Commission) välittäjäksi vuodesta 1994. IBG on listattu Yhdysvalloissa NASDAQ-pörssiin (kaupankäyntitunnus: IBKR). IBG:n konsolidoitu oma pääoma on yli 8,5 miljardia dollaria, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria enemmän kuin sääntelyn vaatimukset edellyttävät. IBG:n vuoden 2019 liiketulos oli ennen veroja1,2 miljardia voitollinen, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista velkaa. IBG:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat pörssiyhtiön osakkeenomistajat, Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) sekä yrityksen työntekijät ja heidän lähipiirinsä (81,5 %). Monista muista yhtiöistä poiketen IBG:n johdolla on merkittävä omistusosuus ja se osallistuu monipuolisesti yhtiön kehittämiseen. Tämä tarkoittaa myös, että yritystä johdetaan varsin konservatiivisesti. Standard & Poor’sin IBG:lle antama luottoluokitus on ”BBB+ Outlook Positive”.

IBIE:n kumppanuuden ansiosta LYNX pystyy tarjoamaan asiakkailleen pääsyn 135 pörssiin 33 maassa. Useimmissa näistä pörsseistä asiakkaat voivat sijoittaa suoraan osakkeisiin, optioihin, futuureihin, viputuotteisiin, joukkovelkakirjoihin, hyödykkeisiin ja ETF-rahastoihin. Lisäksi asiakkaat voivat käydä kauppaa 22 eri valuutalla.

LYNXille toimitettuja ja IBIE:n toimesta tai kautta toteutettuja toimeksiantoja ei myydä huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa (high frequency trading) käyville pörssikauppiaille tai markkinatakaajille. Asiakkaiden toimeksiantojen jälleenmyynti kolmansille osapuolille, jotka toimivat vastapuolina, voisi vaikuttaa kielteisesti lopulliseen kauppahintaan.

Asiakkaat voivat valita toimeksiantojen toteuttamiseen IBIE:n nopean toteutuksen reititysjärjestelmän (SmartRoutingSM), joka on yhteydessä moniin pörsseihin ja markkinoihin. Reititysjärjestelmä seuraa pörssejä ja pyrkii ohjaamaan toimeksiannot edullisimmille markkinoille ottaen huomioon toteutushinnan, nopeuden ja toteutuksen kokonaiskustannukset.

Jotta asiakkaille voidaan tarjota maailmanlaajuisia kaupankäyntimahdollisuuksia kaikentyyppisillä sijoitusinstrumenteilla, arvo-osuustili säilytetään IBIE:ssä, joka on IBG:n tytäryhtiö. Asiakkaan käteisvarat ja sijoitusinstrumentit säilytetään erillään IBG:n varoista, myös kolmannen osapuolen säilytysyhteisöissä. Erillistä säilytystä sovelletaan myös tapauksessa, jossa välittäjä laiminlyö maksunsa tai joutuu konkurssiin. IBG tallettaa asiakkaiden käteisvaroja useisiin pankkeihin välttääkseen keskittymäriskin, joka syntyy, kun käteisvarat talletetaan vain yhteen pankkiin. IBG tekee säännöllisiä rutiinitarkastuksia näille säilytystileille.

IBG pyrkii välttämään omistusoikeuden siirtoon liittyvät viivästykset toteuttamalla toimeksiannot mahdollisimman nopeasti ja pienin kustannuksin tallettamalla sijoitusinstrumentit hallintorekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusinstrumentit ovat IBG:n nimissä säilytysyhteisössä, mutta omistusoikeus kuuluu kyseiselle asiakkaalle. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että IBG menisi konkurssiin, velkojat eivät voi vaatia asiakkaiden omaisuutta, koska omistusoikeus kuuluu asiakkaille.

Jos sijoitusinstrumentteja ostetaan vakuudellisella limiittiluotolla, niitä voidaan lainata kolmansille osapuolille (esimerkiksi lyhyeksi myynnin helpottamiseksi). Jos IBG:n asiakas ostaa sijoitusinstrumentteja vakuudellisella limiittiluotolla, IBG:llä on oikeus lainata enintään 140 prosenttia limiittiluoton arvosta. IBIE ei anna lainaksiottajalle mahdollisuutta korjata vakuusvajetta kahden päivän kuluessa, kuten sääntely sallisi, vaan realisoi positiot automaattisesti vakuusvajeen syntyessä ja maksaa lainan takaisin. Tämän seurauksena asiakas täyttää vakuusvaatimukset, eikä muita asiakkaita ja IBIE:tä aseteta vaaraan.

Osakkeita lainaavan vastapuolen on annettava vakuudeksi käteisvaroja tai sijoitusinstrumentteja, joiden arvo on vähintään 100 prosenttia lainattujen osakkeiden markkina-arvosta. Vakuus tarkistetaan jokaisena kaupankäyntipäivänä lainattujen osakkeiden markkinahinnan perusteella. IBG:n on säilytettävä vakuutena olevat käteisvarat erillään ja yksinomaan asiakkaiden edun mukaisesti. Jos vastapuoli ei pysty palauttamaan lainattuja sijoitusinstrumentteja, näiden sijoitusinstrumenttien arvo katetaan vakuudella.

IBIE on IBG:n tytäryhtiö. Muodollisesti IBG:llä ei ole velvollisuutta kattaa IBIE:n velkoja IBIE:n konkurssitilanteessa, mutta tällainen on rahoitusmaailmassa yleinen käytäntö. IBG:n konsolidoitu oma pääoma on yli 8,5 miljardia dollaria, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria enemmän kuin sääntelyn vaatimukset edellyttävät. IBG:n vuoden 2019 liiketulos oli ennen veroja 1,2 miljardia voitollinen, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista velkaa. IBG:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat pörssiyhtiön osakkeenomistajat, Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) sekä yrityksen työntekijät ja heidän lähipiirinsä (81,5 %). Monista muista yhtiöistä poiketen IBG:n johdolla on merkittävä omistusosuus ja se osallistuu monipuolisesti yhtiön kehittämiseen. Tämä tarkoittaa myös, että yritystä johdetaan varsin konservatiivisesti. Standard & Poor’sin IBG:lle antama luottoluokitus on ”BBB+ Outlook Positive”.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että IBIE menisi konkurssiin, velkojat eivät voi lunastaa asiakkaiden käteisvaroja tai sijoitusinstrumentteja säilytysjärjestelyn vuoksi. Ainoastaan sellaisissa epätodennäköisissä olosuhteissa, joissa asiakkaiden käteisvarojen ja sijoitusinstrumenttien erottelua ei pystyttäisi varmistamaan (esim. petos) tai rahoitusyhtiö ei pysty täyttämään korvausvelvoitteitaan (esim. konkurssi), sovelletaan sijoittajansuojajärjestelmää.

Koska tiliä säilytetään IBIE:ssä, siihen sovelletaan Irlannin sijoittajien korvausjärjestelmää (www.investorcompensation.ie). Korvausjärjestelmä oikeuttaa sijoittajat saamaan 90 % korvauksen tappiosta, joka on enintään 20 000 euroa.

Samoin kuin suomalaisessa korvausjärjestelmässä, sijoittajien korvausjärjestelmistä vuonna 1997 annettu direktiivi suojaa sijoittajia tarjoamalla korvauksen, jos sijoituspalveluyritys ei palauta sijoittajan varoja. Direktiivi vaatii EU-maita perustamaan yhden tai useampia sijoittajien korvausjärjestelmiä varmistamaan, että enimmäiskorvaus sijoittajaa kohden on 20 000 euroa. Kaikkien sijoituspalveluja tarjoavien yritysten, mukaan lukien Interactive Brokersin uudet yksiköt Irlannissa, Luxemburgissa ja Unkarissa, on kuuluttava tällaiseen järjestelmään.

LYNXillä on Alankomaiden finanssivalvontalain mukainen toimilupa sijoituspalveluyrityksenä, ja se on Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmän (beleggerscompensatiestel, BCS) jäsen. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että LYNX ajautuisi konkurssiin, eikä sen vuoksi pystyisi täyttämään perussopimuksen mukaisia velvoitteitaan, asiakkaat voivat vedota Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmään. Korvausjärjestelmä määrää, että sen piiriin kelpaavat ei-ammattimaiset asiakkaat ovat sijoitusyhtiön (esim. konkurssista johtuvan) maksukyvyttömyyden tapauksessa oikeutettuja saamaan maksun (korkeintaan 20 000 euroa/asiakas) velkomuksistaan. Koska LYNXin asiakkaiden käteisvarat ja/tai sijoitusinstrumentit säilytetään IBIE:ssä, LYNXin maksukyvyttömyys ei vaikuta asiakkaiden käteisvarojen ja sijoitusinstrumenttien säilyttämiseen.

Lisätietoja Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmästä on AFM:n ja DNB:n verkkosivuilla.

Mitä virheilmoitus LIQONLY Mode tarkoittaa?

 

Ilmoitus “LIQONLY Mode” tarkoittaa, ettet voi avata uusia positioita ja voit ainoastaan sulkea tai vähentää avoimia positioita. Saat yleensä tämän ilmoituksen, jos olet äskettäin avannut tilin, mutta et voi vielä aloittaa kaupankäyntiä. Jos olet ollut asiakas jo jonkin aikaa ja saat tämän ilmoituksen, on parasta ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Alta löydät lisätietoja virheilmoituksesta.

Ilmoitus LIQONLY Mode tarkoittaa, että tilisi on selvitystilassa. Et voi avata uusia positioita, mutta tarvittaessa voit sulkea tai vähentää avoimia positioita. Tilisi on todennäköisesti tässä tilassa, koska vaatimustenmukaisuusosastostomme tutkii tiliäsi.

Avasit äskettäin tilin ja teit ensimmäisen talletuksesi. Tämän jälkeen saat ilmoituksen LIQONLY Mode, mikäli yrität avata position. Tila LIQONLY Mode pitää paikkaansa: jokaisen ensimmäisen talletuksen jälkeen meidän on tehtävä ns. ensimmäinen First Funding-tarkistus. Tämän avulla tarkistamme, tuleeko talletuksesi todella määrittämältäsi pankkitililtä. Tämä kestää normaalisti yhden työpäivän.

Lyhyesti sanottuna rahasi on jo tililläsi, mutta ennen ensimmäistä First Funding-tarkistusta et voi vielä käydä kauppaa ja tilisi on LIQONLY-tilassa.

Olet ollut asiakas jo jonkin aikaa ja olet myös aiemmin tehnyt toimeksiantoja. Tästä huolimatta saat nyt ilmoituksen LIQONLY Mode, etkä voi enää avata uusia positioita. Tämä tarkoittaa useimmiten, että vaatimustenmukaisuusosastomme tarkastaa tiliäsi. Tähän voi olla useita syitä. Normaalisti vastaanotat viestin, jossa ilmoitetaan, että tilisi asetetaan/on asetettu tähän tilaan. Voit aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Voinko käydä kauppaa Yhdysvaltain osakkeilla ensi-ja jälkimarkkinoilla?

Kyllä, tämä on mahdollista. LYNX mahdollistaa kaupankäynnin ensi-ja jälkimarkkina kaupankäyntituntien aikana kaikille asiakkailleen. Yhdysvaltain pörssien viralliset kaupankäyntitunnit ovat 16:30 – 23:00 Suomen aikaa. Tästä huolimatta, kaupankäynti on mahdollista aloittaa klo 11:00 ja normaalien kaupankäyntituntien sulkeuduttua klo 23:00 kauppaa voi käydä klo 03:00 asti.

Lue kattavampi artikkeli aiheesta täältä.

Huomautus: Premarket ja After Hours tuntien aikana voit käydä kauppaa ainoastaan rajahintaisilla toimeksiannoilla (LMT). Market (MKT) ja Stop (STP) toimeksiannot eivät ole mahdollisia Premarket ja After Hours tuntien aikana.

Kuinka etsin arvopapereita LYNX Basicissa?

Arvopapereita hakiessasi, sinulla on mahdollisuus käyttää seurantalistaa. AEX-, BEL20-, 30-DAX-, Dow Jones ja CAC 40 -indexit ovat valittuina oletuksena LYNX Basic -järjestelmän seurantalistalta. Jotta saat tämän listan näkyviin, klikkaa navigointipalkissa kohtaa “Kurssitiedot” 1. Mikäli haluamaasi arvopaperia ei löydy seurantalistasta, seuraa alla olevia ohjeita.

1

Kirjaudu LYNX Basiciin tästä.

1. Klikkaa näytön oikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia 1.

2. Syötä etsimäsi arvopaperin ticker-koodi, symboli tai ISIN-koodi. Tässä esimerkissä etsimme Royal Dutch Shelliä syöttämällä hakukenttään tuotteen ticker-koodin RDSA 2.

1
2

3. Klikkaamalla haluaamaasi arvopaperia, ruudulle ilmestyy tietoja tuotteesta. Voit lisätä tuotteen seurantalistalle klikkaamalla sinistä kuvaketta 3.

3

Jos etsit optioita, futuureita, CFD:tä tai viputuotteita, sinun ensin haettava arvopaperi hakupalkin kautta. Tämän valittuasi, voit valita johdannaisen tuotteen yleisnäkymästä.

1. Syötä etsimäsi arvopaperin ticker-koodi, symboli tai ISIN-koodi. Tässä esimerkissä etsimme Royal Dutch Shelliä syöttämällä hakukenttään tuotteen ticker-koodin RDSA 1 .

2. Valitse haluamasi johdannainen arvopaperin yleisnäkymästä 2 .

3. Tässä esimerkiksissä valitsemme johdannaiseksi option. Voit lisätä tuotteen seurantalistalle klikkaamalla sinistä kuvaketta 3 .

1
3
2