Chat with us, powered by LiveChat

Irlannin lähdevero (Form 8-3-6)

Irlannin veroviranomainen vaatii IBKR:ää keräämään lähdeveron Irlannissa ansaituista koroista.

Lähdevero on 20 %, ja se on vähennettävä tilillesi osoitetuista korkomaksuista. Tätä veroa voidaan alentaa tai se voidaan poistaa, jos verotuksellisella asuinmaallasi on kaksinkertaista verotusta (Double Tax Agreement; DTA) koskeva sopimus Irlannin kanssa.

Mikäli olet EU:ssa (pl. Irlanti) asuva yksityishenkilö tai verotuksellisesti asut maassa, jolla on kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus (DTA) Irlannin kanssa, voit täyttää lomakkeen 8-3-6 ("Form 8-3-6"), joka vähentää lähdeveroa tai poistaa sen kokonaan. Tietojesi toimittamisen lisäksi sinun on pyydettävä lomakkeen täyttämistä sen maan veroviranomaiselta, jossa verotuksellinen asuinpaikkasi on.

Huomaa, että lähdeveroprosentti määräytyy Irlannin ja verotuksellisen asuinmaasi välisen DTA-sopimuksen mukaisesti, joka löytyy Irlannin veroviraston verkkosivuilta: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Lähdeveroa ei sovelleta yritystiliasiakkaisiin, jos yrityksen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenmaissa (Irlantia lukuun ottamatta) tai sellaisten maiden yrityksiin, joilla on kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus (DTA) Irlannin kanssa.

1. Lomake 8-3-6 on täytettävä seuraavilla tiedoilla:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan osoite
  • Veronumero asuinmaassa
  • Maa, jossa asiakkaan verotuksellinen kotipaikka on.
  • Verotuksellisen asuinmaan ja Irlannin välinen lähdeverokanta (ks. jäljempänä).
  • Allekirjoitus
  • Päiväys

- Varmista, että kaikki tilinhallinnassa annetut henkilötiedot (nimi, veronumero, asuinpaikka) vastaavat lomakkeella 8-3-6 annettuja tietoja.
- Lomakkeet on laadittu siten, että ne sisältävät verotuksellisen asuinpaikan ja alennetun verokannan asuinmaasi ja Irlannin välisen DTA-sopimuksen mukaisesti.

2. Kun lomake on täytetty, se on toimitettava asuinmaasi paikalliselle veroviranomaiselle.

3. Paikallisen veroviranomaisen on allekirjoitettava ja leimattava lomake.

4. Kun olet saanut täytetyn lomakkeen paikalliselta veroviranomaiselta, voit ladata PDF- tai JPEG-kopion allekirjoitetusta lomakkeesta tilinhallinnan kautta klikkaamalla sivun oikeasta yläkulmasta kellokuvaketta ja valitsemalla "Ireland Interest Tax Form 8-3-6 for XXXX."

ETA-maat, joissa lähdevero on 0 %

Avaa lomake klikkaamalla maakohtaista lippua.

  Itävalta
  Tanska
  Alankomaat
  Slovakia
  Suomi
  Tšekki
  Ranska
   Luxemburg
  Espanja
  Saksa

ETA-maat, joissa sovelletaan yli 0 %:n lähdeverokantaa

  Belgia
  Italia
  Puola

Muut maat, joilla on DTA-sopimus Irlannin kanssa

  Sveitsi*
   Iso-Britannia*
   Yhdysvallat*
(* tarkoittaa, että lähdevero on 0 % kaikissa tilanteissa)

Usein kysyttyä

Irlannin lähdeveroa sovelletaan luottokorkoihin, jotka maksetaan pitkistä selvitetyistä käteissaldoista, sekä lyhyeksi myynnin myyntitulojen kreditkorkoihin. Joukkovelkakirjakuponkien tuottama korko ei kuulu Irlannin lähdeverovelvollisuuden piiriin.

Irlannin lähdevero peritään samassa valuutassa kuin tililläsi oleville sijoittamattomille käteisvaroille maksettava luottokorko.

Voit tarkastella Irlannin lähdeveroa koskevia tietoja kuukausittaisen tiliotteen ""Withholding Tax"" -osiossa.
Voit myös tarkastella näitä tietoja päivittäiseltä tiliotteestasi kuukauden kolmantena pankkipäivänä (jolloin luottokorko maksetaan).

Yhteistilin haltijoiden on täytettävä omat asiakirjansa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen tilinhaltijan on täytettävä erillinen lomake 8-3-6 ja (tarvittaessa) jokaisen tilinhaltijan on toimitettava erillinen paikallisen veroviranomaisen myöntämä verotuksellinen asuinpaikkatodistus.

Lomake 8-3-6 on voimassa viisi vuotta, ellei ilmoittamasi tiedot ole olennaisesti muuttuneet. Tämä koskee myös tilannetta, jossa olet toimittanut IBIE:lle paikallisen veroviranomaisen myöntämän verotuksellisen asuinpaikkatodistuksen sen sijaan, että paikallinen veroviranomaisesi olisi leimannut lomakkeen 8-3-6. Jos tiedoissasi tapahtuu verotuksen kannalta olennaisia muutoksia, sinun on ilmoitettava asiasta IBIE:lle välittömästi ja toimitettava tarvittaessa päivitetty lomake 8-3-6. Jos esimerkiksi verotuksellinen asuinpaikkasi muuttuu maasta toiseen, sinun on ilmoitettava asiasta IBIE:lle ja toimitettava IBIE:lle uuden paikallisen veroviranomaisen allekirjoittama lomake 8-3-6.

Jos olet pyytänyt paikalliselta veroviranomaiseltasi lomakkeen 8-3-6 allekirjoittamista, mutta veroviranomainen on kieltäytynyt siitä, voit sen sijaan toimittaa paikallisen veroviranomaisen myöntämän verotuksellisen asuinpaikkatodistuksen ja täytetyn lomakkeen 8-3-6, jota paikallinen veroviranomainen ei ole allekirjoittanut ja leimannut. Irlannin verohallinto otti tämän mahdollisuuden käyttöön tammikuussa 2023 sen jälkeen, kun IBIE ilmoitti asiakkaiden kohtaamista vaikeuksista lomakkeen täyttämisessä.

Jotta verotuksellinen asuinpaikkatodistus voidaan hyväksyä, siinä on nimenomaisesti todettava, että verotuksellinen asuinmaasi on Irlannin ja asuinmaasi välisen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen asiaankuuluvan määräyksen mukainen.

Kyllä, jos et ole lähdeverovelvollinen tai jos sinuun sovelletaan alennettua lähdeverokantaa Irlannin ja asuinmaasi välisen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nojalla, sinulla on oikeus saada takaisin lähdevero, joka on maksettu lähdeverosopimuksessa vahvistetun lähdeverokannan ylittävältä osalta. Miten: Yleisesti ottaen hakemusmenettely (i) vapautuksen hakeminen lähdeverosta tai lähdeverokannan alentamisen hakeminen jatkossa ja (ii) jo perityn lähdeveron takaisinperiminen muodostuvat kahdesta erillisestä prosessista. IBIE odottaa Irlannin veroviranomaiselta täydellisiä tietoja siitä, miten asiakkaat voivat hakea lähdeveroja takaisin ja julkaisee nämä tiedot, kun ne on saatu. Vuoden 2022 osalta verovirasto on kuitenkin suostunut siihen, että IBIE:n ennen 31. joulukuuta 2022 vastaanottamaa täytettyä lomaketta 8-3-6 (jonka asianomainen veroviranomainen on allekirjoittanut ja leimannut) voidaan käyttää vuonna 2022 sovelletun lähdeveron takaisinperintään. Tämä tarkoittaa sitä, että jos IBIE on vastaanottanut sinulta täytetyn lomakkeen 31. joulukuuta 2022 tai sitä ennen ja tilillesi on sovellettu lähdeveroa tammikuun ja joulukuun 2022 välisenä aikana, IBIE palauttaa kyseisen lähdeveron kokonaan tai osittain, riippuen Irlannin ja veroviranomaisesi välisistä järjestelyistä. Jos et toimittanut lomaketta 8-3-6 ennen 31. joulukuuta 2022 tai jos toimitit lomakkeen 8-3-6, mutta se oli puutteellinen (esimerkiksi, jos paikallinen veroviranomaisesi ei ollut leimannut sitä), sinun on haettava erikseen vuonna 2022 maksetun lähdeveron täysimääräistä tai osittaista takaisinperintää. Kuten edellä todettiin, IBIE odottaa Irlannin veroviranomaiselta lisätietoja tästä menettelystä, jota vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat noudattaa näiden palautusten osalta.

• ETA:n ulkopuolisten asiakkaiden on käytettävä tätä lomaketta, kun lähdeverokanta on 0 %, ja tätä lomaketta kaikissa muissa tapauksissa.
• Jos verotuksellinen asuinpaikkasi ei ole yllä olevassa maaluettelossa, olethan meihin yhteydessä osoitteessa: info@lynxbroker.fi 

LYNX ei ole vastuussa tällä sivulla annetuista tiedoista, eikä sillä ole lakisääteistä velvollisuutta antaa näitä tietoja. LYNX toimii ainoastaan tiedonvälittäjänä tässä prosessissa, joka on Interactive Brokersin (myöhemmin "IB") prosessi ja vastuu. Kaikki antamamme tiedot ovat IB:n luomia tietoja. Annetut tiedot ovat peräisin IB:n verkkosivuilta, ja LYNX on kääntänyt ne englannista paikalliselle kielelle. Mikäli poikkeamia esiintyy, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielistä versiota, joka löytyy täältä. Tiedot voivat myös muuttua milloin tahansa, eikä LYNX voi vaikuttaa muutoksiin.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä

Perinteisen turvakoodikortin sijaan LYNXin asiakkaat tulevat jatkossa käyttämään mobiilivarmennusta, joka on nimeltään LYNX Key. Mobiilivarmennus on integroitu osaksi LYNX Trading puhelinsovellusta, jonka voit ladata Google Storen tai App Storen kautta. Sovellus on saatavilla iOS-laitteille, joiden versio on 10.0/korkeampi tai Android-laitteille, joiden versio on 4.4/korkeampi.  Puhelinvarmennuksen etuna on se, että enää sinun ei tarvitse kuljettaa mukana erillistä fyysistä korttia ja tilisi on moninkertaisesti turvattu.

1. Ohjeet LYNX Trading-sovelluksen lataamiseen ja LYNX Keyn aktivointiin

1. Avaa Google Play Store ja lataa LYNX Trading-sovellus 1.

2. Avaa LYNX Trading-sovellus. Valitse sitten Register Two-Factor 2. Napsauta Continue.

3. Anna käyttäjätunnuksesi 3 ja salasana 4 ja napsauta lopuksi Continue.

.
2
3
4

4. Anna puhelinnumerosi 5 ja valitse Get Activation Code 6. Tulet nyt vastaanottamaan SMS-viestin, joka sisältää aktivointikoodin.

5. Anna aktivointikoodi 7 ja luo itsellesi PIN-koodi 8. Napsauta seuraavaksi Activate 9. LYNX Key on nyt aktivoitu

5
6
7
8
9

1. Avaa Apple Store ja lataa LYNX Trading-sovellus 1.

2. Avaa LYNX Trading-sovellus.  Voi olla, että iPhone kysyy sinulta sallitaanko ilmoitukset, johon sinun tulee valita “Salli”. Valitse sitten Register Two-Factor. 2Napsauta Continue.

3. Anna käyttäjätunnuksesi 3 ja salasana 4 ja napsauta lopuksi Continue.

.
2
3
4

4. Ilmoita seuraavaksi puhelinnumerosi ja valitse Get Activation Code. Tulet nyt vastaanottamaan SMS-viestin, joka sisältää aktivointikoodin.

5. Anna aktivointikoodi 5 ja valitse Activate 6.  Lopuksi sinun tulee vahvistaa aktivointi Touch ID:n tai Face ID:n avullaLYNX Key on nyt aktivoitu.

5
6

2. Sisäänkirjautuminen LYNX Keyn avulla

1. Kirjaudu käyttäjätunnuksellasi joko Trader WorkStation-järjestelmään, LYNX+-järjestelmään, tai Tilinhallintaan.

2. Kirjautumisen jälkeen tulet vastaanottamaan viestin puhelimeesi. 1. Huomautus: Mikäli et vastaanota viestiä puhelimeesi, niin pystyt myös kirjautumaan käyttämällä challenge-koodia.  Katso tällöin ohjeet kohdasta 5.

3. Napsauta viestiä puhelimessasi 2. LYNX Trading-sovellus avautuu. Anna PIN-koodisi ja valitse Login 3.

4. Olet nyt sisäänkirjautunut joko järjestelmiimme tai Tilinhallintaan.

1
2
3

5. Mikäli et vastaanota viestiä puhelimeesi, niin pystyt kirjautumaan seuraamalla seuraavia ohjeita. 

1 Mikäli et vastaanota push-ilmoitusta puhelimeesi, klikkaa “Login with a challenge code“.

2 Kopioi ruudulle avautuva Challenge-koodi, joka syötetään LYNX Keyn Authenticate-osioon, jotta saat luotua niin sanotun Response Stringin.

3 Avaa LYNX Trading-mobiilisovellus ja klikkaa Services ruudun vasemmasta yläkulmasta.

4 Valitse Authenticate.

5 Syötä sovellukseen Challenge-koodi (ja tarvittaessa PIN-koodisi) ja klikkaa Generate Response.

6 Kopio annettu Response String, jota tarvitset kirjautumisen vahvistamiseen.

7 Syötä Response String vastaavaan kirjautumisruutuun ja klikkaa lopuksi Login.

Huomautus:

  • Android-käyttäjille on hyödyllistä olla optimoimatta akun toimintaa LYNX Trading -sovelluksen osalta. Näin älypuhelimesi seuraa aina sovelluksen uusia ilmoituksia, kun yrität kirjautua sisään.

1. Kirjaudu käyttäjätunnuksellasi joko Trader WorkStation-järjestelmään, LYNX+-järjestelmään, tai Tilinhallintaan.

2. Kirjautumisen jälkeen tulet vastaanottamaan viestin puhelimeesi. 1. Huomautus: Mikäli et vastaanota viestiä puhelimeesi, niin pystyt myös kirjautumaan käyttämällä challenge-koodia.  Katso tällöin ohjeet kohdasta 5.

3. Napsauta viestiä puhelimessasi 2. LYNX Trading-sovellus avautuu. Voit kirjautua sisään käyttämällä Touch ID-tunnistetta ja PIN-koodia.3.

4. Olet nyt sisäänkirjautunut joko järjestelmiimme tai Tilinhallintaan.

1
2
3

5. Mikäli et vastaanota viestiä puhelimeesi, niin pystyt kirjautumaan seuraamalla seuraavia ohjeita. 

1 Mikäli et vastaanota push-ilmoitusta puhelimeesi, klikkaa “Login with a challenge code“.

2 Kopioi ruudulle avautuva Challenge-koodi, joka syötetään LYNX Keyn Authenticate-osioon, jotta saat luotua niin sanotun Response Stringin.

3 Avaa LYNX Trading-mobiilisovellus ja klikkaa Services ruudun vasemmasta yläkulmasta.

4 Valitse Authenticate.

5 Syötä sovellukseen Challenge-koodi (ja tarvittaessa PIN-koodisi) ja klikkaa Generate Response.

6 Kopio annettu Response String, jota tarvitset kirjautumisen vahvistamiseen.

7 Syötä Response String vastaavaan kirjautumisruutuun ja klikkaa lopuksi Login.

Huomautus:

  • Kun käytät iOS-puhelinta, varmista, että valitset vaihtoehdon, joka sallii LYNX Trading -mobiilisovelluksen ilmoituksen vastaanottamisen.

3. Miten löydän LYNX Keyn, kun avaan LYNX Trading-sovelluksen?

Kun avaat LYNX Trading-sovelluksen, niin näet alla olevan kuvan. Mikäli tahdot aktivoida tai käyttää LYNX Keytä, niin valitse Services 1. Seuraa tämän jälkeen ylläolevia ohjeita.

1

Kun avaat LYNX Trading-sovelluksen, niin näet alla olevan kuvan. Mikäli tahdot aktivoida tai käyttää LYNX Keytä, niin valitse Services1. Seuraa tämän jälkeen ylläolevia ohjeita.

1

Missä maissa voit käyttää LYNX Trading -mobiilisovellusta?

Löydät luettelon maista, joissa voit käydä kauppaa sovelluksen kautta, täältä:

Aland Islands Dominican Republic Lesotho Romania
Albania Ecuador Liberia Russian Federation
Algeria Egypt Liechtenstein Rwanda
American Samoa El Salvador Lithuania Saint Helena
Andorra Equatorial Guinea Luxembourg Saint Kitts and Nevis
Angola Eritrea Macao Special Administrative Region of China Saint Lucia
Anguilla Estonia Madagascar Saint Pierre and Miquelon
Antarctica Eswatini Malawi Saint Vincent and the Grenadines
Antigua and Barbuda Ethiopia Malaysia Samoa
Argentina Faeroe Islands Maldives San Marino
Armenia Falkland Islands (Malvinas) Mali Sao Tome and Principe
Aruba Fiji Malta Saudi Arabia
Australia Finland Marshall Islands Senegal
Austria France Martinique Serbia
Azerbaijan French Guiana Mauritania Seychelles
Bahamas French Polynesia Mauritius Singapore
Bahrain Gabon Mayotte Slovakia
Bangladesh Gambia Mexico Slovenia
Barbados Georgia Micronesia, Federated States of Solomon Islands
Belgium Germany Monaco South Africa
Belize Ghana Mongolia Spain
Benin Gibraltar Montenegro Sri Lanka
Bermuda Greece Montserrat Suriname
Bhutan Greenland Morocco Svalbard and Jan Mayen Islands
Bolivia Grenada Mozambique Sweden
Bosnia and Herzegovina Guadeloupe Namibia Switzerland
Botswana Guam Nepal Tajikistan
Brazil Guatemala Netherlands Thailand
British Indian Ocean Territory Guernsey Netherlands Antilles Timor-Leste
British Virgin Islands Guinea New Caledonia Togo
Brunei Darussalam Guinea-Bissau New Zealand Tokelau
Bulgaria Guyana Nicaragua Tonga
Burkina Faso Haiti Niger Trinidad and Tobago
Cabo Verde Holy See Niue Tunisia
Cambodia Honduras Norfolk Island Türkiye
Cameroon Hong Kong Special Administrative Region of China Northern Mariana Islands Turkmenistan
Canada Hungary Norway Turks and Caicos Islands
Cayman Islands Iceland Occupied Palestinian Territory Tuvalu
Chad India Oman Uganda
Channel Islands and Jersey Indonesia Pakistan Ukraine
Chile Ireland Palau United Arab Emirates
China Isle of Man Panama United Kingdom
Colombia Israel Papua New Guinea United Republic of Tanzania
Comoros Italy Paraguay United States
Cook Islands Jamaica Peru United States Virgin Islands
Costa Rica Japan Philippines Uruguay
Cote D'Ivoire Jordan Pitcairn Uzbekistan
Croatia Kazakhstan Poland Vanuatu
Curacao Kenya Portugal Venezuela
Cyprus1 Kiribati Puerto Rico Viet Nam
Czech Republic Kuwait Qatar Wallis and Futuna Islands
Denmark Kyrgyzstan Republic of Moldova Western Sahara
Djibouti Lao People`s Democratic Republic Republic of North Macedonia Zambia
Dominica Latvia Republic of Korea (South Korea)
Lebanon Reunion