Chat with us, powered by LiveChat

Muut yhtiötapahtumat

Yhtiötapahtumat voivat muuttaa kyseisen yhtiön pääomarakennetta. Tämä saattaa vaikuttaa osakkeenomistajien äänioikeuteen.

Tavallisesti hallitus päättää yhtiötapahtumista, ja sen jälkeen niistä äänestetään yhtiökokouksessa. Huomaa, että yhtiötapahtumat voidaan toteuttaa eri tavoin, ja sijoittajat ovat velvollisia perehtymään niiden toteuttamiseen.

Erilaiset yhtiötapahtumat

On olemassa erilaisia yhtiötapahtumia, joista kerromme lisää seuraavassa osiossa:

Pääomankorotus

Yhtiön pääomaa korotetaan laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajille. Tavallisesti merkintäoikeudet jaetaan osakkeenomistajille, jotka ovat oikeutettuja osakkeiden merkintään. Lunastamalla heidän oikeutensa, osuus osakepääomasta säilyy. Merkintäoikeuksilla voidaan joissakin tapauksissa käydä kauppaa pörssissä, jolloin voidaan myydä olemassa olevia tai ostaa jäljellä olevia oikeuksia. Toinen vaihtoehto on antaa ilmaisia osakkeita muuntamalla pääomarahastot maksetuksi pääomaksi. Nykyiset osakkeenomistajat saavat tällöin ilmaisia osakkeita säilyttääkseen osuutensa. Johdannaisten haltijat eivät ole oikeutettuja pääomankorotuksiin tai merkintäoikeuksiin.

Osakkeiden splittaus ("stock split")

Osakkeiden splittaus muuttaa liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrää. Osakkeiden nimellisarvoa muutetaan siten, että “raskaiden” osakkeiden hankinta helpottuu. Jakautuminen suhteessa 2:1 kaksinkertaistaa liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrän, jolloin osakkeenomistajien absoluuttinen osakemäärä kasvaa, mutta he säilyttävät saman osuuden yhtiön pääomasta. Osakkeen hinta puolittuu.

Fuusiot ja yritysostot

Fuusio yhdistää kaksi olemassa olevaa yritystä yhdeksi kokonaisuudeksi. Yritysosto on yrityksen tai liiketoimintayksikön osto.

Pääoman alentaminen

Pääoman alentaminen on oman pääoman nimellisarvon alentamista. Osakkeita mitätöimällä tai osakkeita takaisin ostamalla oman pääoman määrää alennetaan.

Osakkeiden takaisinosto

Osakkeiden takaisinostosta päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, ja sen avulla yhtiö voi ostaa omia osakkeitaan takaisin. Tämä voi tapahtua ostamalla osakkeita avoimilta markkinoilta tai tarjoamalla ostotarjous tietyllä hinnalla.

Spin Off

Yrityksen spin-off tai spin-out on yrityksen liiketoimintayksikön irtautuminen. Liiketoimintayksiköstä tulee näin oma yksikkönsä. Tavallisesti merkintäoikeuksia tarjotaan osakkeenomistajille, jotka voivat saada oman pääoman vastaperustetusta yrityksestä. Merkintäoikeuksilla on joissakin tapauksissa mahdollista käydä kauppaa pörssin kautta.

Osakkeiden yhdistäminen ("reverse split")

Osakkeiden yhdistäminen (“reverse split”) on osakkeiden splittauksen (“stock split”) vastakohta: Liikkeessä olevien osakkeiden määrää vähennetään yhdistämällä, jolloin osakkeen hinta nousee vastaavasti. Tämä saa osakkeen näyttämään kalliimmalta.

Liiketoimintojen yhdistäminen ("statutory consolidation")

Liiketoimintojen yhdistäminen tarkoittaa uuden yhtiön perustamista sulauttamalla kaksi olemassa olevaa yhtiötä. Sulautuneet yritykset likvidoidaan tämän jälkeen ja ne lakkaavat olemasta.

Tunnista yhtiötapahtumat

Yhtiötapahtumia koskevat tiedot toimitetaan niin hyvin kuin mahdollista. LYNX ei ole vastuussa tietojen toimittamisesta tai sisällöstä.

Pääsääntöisesti sinulle ilmoitetaan etukäteen tulevista yhtiötapahtumista ("Corporate Actions") tilinhallinnan kautta. Kun yhtiö ilmoittaa yksityiskohtaisia tietoja tapahtumaan liittyen, löydät niistä yleensä tietoa viestikeskuksesta (Secure Message Center - Corporate Action-osio) ja/tai Corporate Action Manager-työkalun kautta. Lisäksi suosittelemme, että tutustut lisätiedotuksiin suoraan yhtiön verkkosivujen kautta ("Investor Relations").

Jos olet unohtanut tai jättänyt huomiotta yhtiötapahtumiin liittyvät tiedot, yhtiötapahtumat voidaan huomata myös suoraan salkussasi kirjattujen positioiden kautta.
Voit tunnistaa esimerkiksi merkintä- tai osinko-oikeudet sellaisista lisäyksistä kuin RTS (tai DIV.RTS ) tai RIGHTS. Positiot, joissa näkyy CORPACT (Corporate Action), viittaavat myös yhtiötapahtumaan.

Osallistuminen yhtiötapahtumaan voi edellyttää tiettyjä ehtoja. Liikkeeseenlaskijan maasta ja mahdollisista oikeudellisista vaatimuksista riippuen osallistuminen voidaan rajoittaa tiettyyn kansalaisuuteen ja/tai asuinpaikkaan.

Usein kysytyt kysymykset

Merkintäoikeuksien lunastaminen ja siten osakkeiden ostaminen on yleensä vapaaehtoinen toimenpide. Merkintäoikeuksien ehdoista voit yleensä lukea lisää joko tilinhallinnan viestintäkeskuksen ("Secure Message Center") tai Corporate Action Manager-työkalun kautta. Yleensä merkintäoikeudet raukeavat, jos niitä ei käytetä. Merkintäoikeuksien vanhentuminen ja niistä saatavat (mahdolliset) tuotot näkyvät tiliotteen Corporate Actions -osiossa.
Osingon tai voitonjaon tyypin määrittelee yritys itse. Joissakin tapauksissa voit valita käteisosingon ja osakeosingon välillä. Huomiothan, että oikeudellisista tai teknisistä syistä et voi osallistua kaikkiin pääomatoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi pääomankorotuksiin.

Mikäli olet oikeutettu valinnaiseen osingonmaksuun, löydät vaiheittaiset ohjeet valintaan täältä.

Tarjouksen merkintäsuhde ilmoittaa, missä suhteessa oikeudet lunastetaan uusien osakkeiden saamiseksi. Suhde 10:1 tarkoittaa, että 10 merkintäoikeutta mahdollistaa yhden uuden osakkeen hankkimisen. Tiliotteesi Corporate Actions -osiossa näkyy sekä merkintäoikeuksien määrä että suhdeluku.
Suosittelemme aina tarkastelemaan osinkoihin liittyviä tietoja tilinhallinnasta tulostettavalta tiliotteelta. Yhtiötapahtumia koskevaan viestintään liittyen suosittelemme tarkastelemaan joko tilinhallinnan Corporate Action Manager-työkalua tai viestintäkeskuksen ("Secure Message Center") Corporate Action-osiota. Luotettavat ja pakolliset tiedot löytyvät yhtiön Investor Relations-sivulta.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä