Chat with us, powered by LiveChat

Lisätietoja

Lisätietoja yhtiötapahtumiin osallistumisesta:

Yhtiötapahtumaan osallistuminen

Jos haluat osallistua yhtiötapahtumiin tai lunastaa merkintäoikeuksia, kirjaudu tilinhallintaan ja valitse Corporate Action Manager. Klikkaa Help -kuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta ja valitse Support Center. Valitse seuraavalla sivulla Corporate Action Manager.

Corporate Action Manager-sivulla voit selailla tulevien ja käynnissä olevien yhtiötapahtumien välillä, lunastaa merkintäoikeuksia ja tarkastella aiempia toimia.

Huomio: Merkintäoikeuksien lunastaminen edellyttää, että tililläsi on riittävästi varoja, jotta voit vastaanottaa haluamasi arvopaperin. Jos varat eivät riitä, jaetaan korvaava maksu tai käteisosinko.

Mikäli valintaa ei ole tehty, jaetaan yleensä käteisosinko. Oletusvalinta voi kuitenkin vaihdella, eikä käteisosinko ole taattu. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja ole tietoinen "oletusvalinnasta".

Lisätietoja saat tiliotteelta, jonka löydät tilinhallinnan kautta. Vaiheittaiset ohjeet tiliotteen tarkasteluun/tulostamiseen löydät täältä.

Tietoa merkintäoikeuksista

Seuraavassa ohjeistuksessa on tietoja merkintäoikeuksista ja niiden käytöstä:

Mikä on merkintäoikeus (eng. subscription right)?

Merkintäoikeus on yhtiön liikkeeseen laskema osto-oikeus. Tämän avulla nykyiset osakkeenomistajat saavat oikeuden ostaa uusia osakkeita tulevasta yhtiötapahtumasta.  Näillä oikeuksilla varmistetaan, että osakkeenomistajat säilyttävät saman osuuden yhtiön pääomarakenteessa.

Mitä vaihtoehtoja minulla on merkintäoikeuksien suhteen?

Osakkeenomistajat voivat joko lunastaa oikeutensa tai myydä ne avoimilla markkinoilla (yleensä). Merkintäoikeuden laskennallisen arvon lisäksi merkintäoikeuden hinta määräytyy pörssin kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Mitä minun on otettava huomioon?

Merkintäoikeudet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia, mutta ota huomioon seuraavat säännöt:

  • Merkintäsuhde määrittää osakemäärän, jonka olet oikeutettu vastaanottamaan.
  • Merkintäpäivä määrittelee määräajan, johon mennessä on tehtävä valinta merkintäoikeuksien osalta.
  • Merkintäoikeuden hinta määräytyy merkintäsuhteen sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Vaikutus omaisuusluokkiin

Seuraavassa taulukossa esitetään, miten yksittäiset yhtiötapahtumat voivat vaikuttaa eri omaisuusluokkiin:

Yhtiötapahtuma (Corporate Action)OptiotFutuuritTodistukset & warrantit
Osakkeiden splittausOptiosopimuksia mukautetaan perusarvon ja sopimuskoon osalta siten, että optioiden haltijan kannalta mikään ei lopulta muutu.Futuurisopimuksia mukautetaan vastaavasti siten, ettei yhtiötapahtuma vaikuta futuurisopimuksen haltijaan.Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
Osakkeiden takaisinostoOptiosopimuksia mukautetaan perusarvon ja sopimuskoon osalta siten, että optioiden haltijan kannalta mikään ei lopulta muutu.Futuurisopimuksia mukautetaan vastaavasti siten, ettei yhtiötapahtuma vaikuta futuurisopimuksen haltijaan.Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
KäteisosinkoOptiosopimuksia ei oikaista.Futuurisopimuksia ei oikaista.Liikkeeseenlaskijat käyttävät usein osinkoja voidakseen tarjota todistuksille erityisominaisuuksia, kuten bonuksen tai suhteettoman suuren voittomahdollisuuden. Ne otetaan huomioon näiden tuotteiden laadinnassa, eikä niitä siirretä todistuksen haltijalle.
PääomankorotusOptiosopimuksia mukautetaan perusarvon ja sopimuskoon osalta siten, että optioiden haltijan kannalta mikään ei lopulta muutu.Futuurisopimuksia mukautetaan vastaavasti siten, ettei yhtiötapahtuma vaikuta futuurisopimuksen haltijaan.Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
Pääoman alentaminenOptiosopimuksia mukautetaan perusarvon ja sopimuskoon osalta siten, että optioiden haltijan kannalta mikään ei lopulta muutu.Futuurisopimuksia mukautetaan vastaavasti siten, ettei yhtiötapahtuma vaikuta futuurisopimuksen haltijaan.Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
Fuusiot & yritysostotOptiosopimusten käsittely riippuu pääomatoimenpiteen rakenteesta, ja se on tarkistettava tapauskohtaisesti. Futuurisopimusten käsittely riippuu yhtiötapahtuman rakenteesta, ja sitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
Epäsäännöllinen osinko tai tuotonjako Kun epäsäännöllisiä osinkoja maksetaan, optiosopimuksia mukautetaan pörssiehtojen mukaisesti siten, että maksun jälkeen optio-oikeuden haltijan kannalta mikään ei muutu. Futuurisopimukset oikaistaan pörssiolosuhteiden mukaisiksi siten, että futuurisopimuksen haltijalle ei aiheudu muutoksia voitonjaon jälkeen. Näitä ei ole alunperinkään tarkoitettu todistusten rahoittamiseen, joten ne voidaan siirtää liikkeeseenlaskijalta sijoittajalle. Erityissäännöt vahvistetaan todistuksen ehdoissa.
Spin offOptiosopimuksia mukautetaan perusarvon ja sopimuskoon osalta siten, että optioiden haltijan kannalta mikään ei lopulta muutu.Futuurisopimuksia mukautetaan vastaavasti siten, ettei yhtiötapahtuma vaikuta futuurisopimuksen haltijaan.Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
Liiketoimintojen yhdistäminen (eng. statutory consolidation)Optiosopimusten käsittely riippuu pääomatoimenpiteen rakenteesta, ja se on tarkistettava tapauskohtaisesti. Futuurisopimusten käsittely riippuu yhtiötapahtuman rakenteesta, ja sitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.
Osakkeina maksettava osinkoOptiosopimuksia mukautetaan perusarvon ja sopimuskoon osalta siten, että optioiden haltijan kannalta mikään ei lopulta muutu.Futuurisopimuksia mukautetaan vastaavasti siten, ettei yhtiötapahtuma vaikuta futuurisopimuksen haltijaan.Pääsääntöisesti tehdään arvoneutraali oikaisu, mutta tätä säädetään tapauskohtaisesti liikkeeseenlaskijan todistusehdoissa.

Kohde-etuudessa tapahtuva osingonjako

Osinkojen maksamisesta ilmoitetaan keltaisella symbolilla TWS-kaupankäyntijärjestelmässä kaksi päivää ennen maksua.

Esimerkki: Osingonmaksu kohde-etuuden osakkeessa

Sinulla on ISIL osto-optio, jonka voimassaoloaika päättyy joulukuussa 2015. Lokakuun 2015 osingon määrä on 0,12 USD.

image1_20160706

Kun viet hiiren sopimusrivin yläpuolelle, näyttöön tulee seuraava ponnahdusikkuna:

image2

Tässä esimerkkitapauksessa sopimuksen ennenaikainen toteuttaminen ei ole suositeltavaa tai hyödyllistä. Huomiothan, että tämä arvio perustuu sisäisesti laskettuun ennusteeseen, jossa ei oteta huomioon taloudellista tilannetta tai sijoitustavoitteita.

Selitys:

Option toteuttaminen ennenaikaisesti ei yleensä ole tarkoituksenmukaista, koska (1) option aika-arvo raukeaa, (2) kohde-etuuden ostamiseen tarvitaan varoja ja (3) tappioriski saattaa kasvaa verrattuna optiosta mahdollisesti aiheutuviin tappioihin.

Ennenaikainen toteuttaminen antaa sinulle kuitenkin mahdollisuuden hyötyä tulevista osingonmaksuista. Yleensä osingonmaksusta vähennetään osakkeen hinta maksupäivänä. Yleisten optiohintateorioiden mukaan diskontattu osingonmaksu heijastuu itse option hintaan, riippuen voimassaolon päättymispäivästä. Optiohinta saattaa kuitenkin muuttua osingonmaksupäivänä tietyistä olosuhteista johtuen. Tämä riippuu 1) option rahamäärästä ("moneyness") ja deltasta, 2) jäljellä olevasta aika-arvosta ja 3) osingon määrästä.

Positiosarakkeen vieressä oleva keltainen symboli ilmaisee asianomaisen optiosopimuksen. Tämä ilmoittaa sinulle ennenaikaisen erääntymisen tai luovutuksen odotusarvosta.

5 esimerkkiä pitkien/lyhyiden positioiden ennenaikaisesta toteuttamisesta

Tapaus Seuraus
Pitkät positiot, joiden ennenaikainen toteuttaminen katsotaan taloudellisesti järkeväksi Mahdollinen tarve ryhtyä toimenpiteisiin: Pitkän position haltijana sinulla on mahdollisuus käyttää osto-oikeutesi ennenaikaisesti ja saada siten taloudellista etua verrattuna siihen, että toteuttaisit sen option viimeisenä kaupankäyntipäivänä (edellyttäen, että kaikki muut ehdot pysyvät muuttumattomina). Huomio optioyhdistelmistä: Jos toteutat pitkän position, mutta pidät lyhyen position, tämä voi johtaa vakuusvaatimusten kasvuun.
Pitkät positiot, joiden ennenaikaista toteuttamista ei pidetä taloudellisesti kannattavana Koska kohde-etuutena olevaan omaisuuserään kohdistuu yhtiötapahtuma, ennenaikaisesta toteuttamisesta ei ole taloudellista hyötyä.
Lyhyet positiot, jotka todennäköisesti toteutetaan ennenaikaisesti Mahdollinen tarve ryhtyä toimenpiteisiin: Koska vastapuoli (pitkän position haltija) voi saada taloudellista etua oikeutensa ennenaikaisesta käyttämisestä, voi käydä niin, että lyhyt positio toteutetaan. Tässä tapauksessa sinun on toimitettava kohde-etuuden osakkeet.
Lyhyet positiot, joita ei todennäköisesti toteuteta ennenaikaisesti Koska kohde-etuutena olevaan omaisuuserään kohdistuu yhtiötapahtuma, ennenaikaisesta toteuttamisesta ei ole taloudellista etua. Teoriassa vastapuoli voi kuitenkin toteuttaa sen milloin tahansa.
Optiot, joiden taloudellista arvoa tai toteutumisen todennäköisyyttä ei voida ennustaa Sinun on itse tarkkailtava näitä positioita, jos pidät ennenaikaista toteuttamista taloudellisesti perusteltuna (pitkät positiot) tai todennäköisenä (lyhyet positiot).

Edellä mainitut tiedot on annettu ainoastaan tiedoksi, eivätkä ne muodosta sijoitussuositusta tai -neuvontaa. Esitetyt laskelmat on laadittu parhaalla mahdollisella tavalla, ja osinkojen määrät ja maksut voivat muuttua.

Usein kysytyt kysymykset

Merkintäoikeuksien lunastaminen ja siten osakkeiden ostaminen on yleensä vapaaehtoinen toimenpide. Merkintäoikeuksien ehdoista voit yleensä lukea lisää joko tilinhallinnan viestintäkeskuksen ("Secure Message Center") tai Corporate Action Manager-työkalun kautta. Yleensä merkintäoikeudet raukeavat, jos niitä ei käytetä. Merkintäoikeuksien vanhentuminen ja niistä saatavat (mahdolliset) tuotot näkyvät tiliotteen Corporate Actions -osiossa.
Osingon tai voitonjaon tyypin määrittelee yritys itse. Joissakin tapauksissa voit valita käteisosingon ja osakeosingon välillä. Huomiothan, että oikeudellisista tai teknisistä syistä et voi osallistua kaikkiin pääomatoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi pääomankorotuksiin.

Mikäli olet oikeutettu valinnaiseen osingonmaksuun, löydät vaiheittaiset ohjeet valintaan täältä.

Tarjouksen merkintäsuhde ilmoittaa, missä suhteessa oikeudet lunastetaan uusien osakkeiden saamiseksi. Suhde 10:1 tarkoittaa, että 10 merkintäoikeutta mahdollistaa yhden uuden osakkeen hankkimisen. Tiliotteesi Corporate Actions -osiossa näkyy sekä merkintäoikeuksien määrä että suhdeluku.
Suosittelemme aina tarkastelemaan osinkoihin liittyviä tietoja tilinhallinnasta tulostettavalta tiliotteelta. Yhtiötapahtumia koskevaan viestintään liittyen suosittelemme tarkastelemaan joko tilinhallinnan Corporate Action Manager-työkalua tai viestintäkeskuksen ("Secure Message Center") Corporate Action-osiota. Luotettavat ja pakolliset tiedot löytyvät yhtiön Investor Relations-sivulta.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä