LYNX B.V. (”LYNX”) on alankomaalainen sijoituspalveluyritys, jolla on Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (AFM) myöntämä toimilupa. LYNX  toimii Interactive Brokers Ireland Limitedin ja sen sidosyritysten sidonnaisasiamiehenä ja vastaa asiakaspalvelusta, asiakkaan tunnistamisesta ja palvelun markkinoinnista. Interactive Brokers vastaa toimeksiantojen toteuttamisesta, luoton myöntämisestä ja arvopaperien säilytyksestä. LYNX ei tarjoa sijoitusneuvontaa.

Vastuuvapauslauseke

Sijoitusideassa annettua informaatiota ei tule käyttää korvaajana minkään tyyppiselle sijoitusohjeelle, -lausunnolle tai -neuvolle, ja se on tarkoitettu ainoastaan suositukseksi. Tämä suositus on luotu LYNXin puolesta toimimaan yleisenä informaationa, ja se on tarkoitettu sijoittajien yksityiseen käyttöön, mutta sitä ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tiettyä rahoitusvälinettä tai sijoitusstrategiaa kohtaan, eikä se huomioi yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, kokemusta sijoittamisesta tai erilaisten rahoitusvälineiden tuntemusta, sijoittamisen tavoitteita tai aikahorisonttia, eikä myöskään riskinottohalukkuutta tai preferenssejä. Sijoittajan tulee erityisesti varmistaa sijoituksen sopivuus hänen taloudelliseen sekä verotukselliseen tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden. Sijoittaminen rahoitusvälineillä sisältää huomattavaa riskiä tappioista eikä täten sovellu jokaiselle sijoittajalle. Kyseisten rahoitusvälineiden arvo voi heilahdella, minkä seurauksena sijoittajan rahalliset tappiot voivat olla alkuperäistä investointia suuremmat. Sinun ei tule sijoittaa näihin rahoitusvälineisiin jos et täysin tunne kyseisen rahoitusvälineen kaupankäynnin luonnetta tai tappioille altistumisesi laajuutta. Annettu informaatio ei sisällä välityspalkkioita.

ODR-järjestelmä

Euroopan komissio tarjoaa mahdollisuuden yrittäjien ja kuluttajien välisiin riitojenratkaisuihin verkkoympäristössä (ODR: Online Dispute Resolution). Pääset portaaliin tämän linkin kautta. Alankomaissa KiFID on tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisuelin finanssialalla. KiFID on rekisteröity ODR-alustalle. LYNXin tunnusnumero KiFID:ssä on 400.001120. LYNXin suomalaiset asiakkaat voivat myös lähettää riitansa käsiteltäväksi KiFID:lle.

Sähköpostiosoitteemme on complaints@lynxbroker.fi.