Vastuuvapauslauseke

Sijoitusideassa annettua informaatiota ei tule käyttää korvaajana minkään tyyppiselle sijoitusohjeelle, -lausunnolle tai -neuvolle, ja se on tarkoitettu ainoastaan suositukseksi. Tämä suositus on luotu LYNXin puolesta toimimaan yleisena informaationa, ja se on tarkoitettu sijoittajien yksityiseen käyttöön, mutta sitä ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tiettyä rahoitusvälinettä tai sijoitus-strategiaa kohtaan, eikä se huomioi yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, kokemusta sijoittamisesta tai erilaisten rahoitusvälineiden tuntemusta, sijoittamisen tavoitteita tai aikahorisonttia, eikä myöskään riskinottohalukkuutta tai preferenssejä. Sijoittajan tulee erityisesti varmistaa sijoituksen sopivuus hänen taloudelliseen- sekä verotukselliseen tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden. Sijoittaminen rahoitusvälineillä sisältää huomattavaa riskiä tappioista eikä täten sovellu jokaiselle sijoittajalle. Kyseisten rahoitusvälineiden arvo voi heilahdella, minkä seurauksena sijoittajan rahalliset tappiot voivat olla alkuperäistä investointia suuremmat. Sinun ei tule sijoittaa näihin rahoitusvälineisiin jos et täysin tunne kyseisen rahoitusvälineen kaupankäynnin luonnetta tai tappioille altistumisesi laajuutta. Annettu informaatio ei sisällä välityspalkkioita.