Chat with us, powered by LiveChat


Kuinka vakuudellinen limiittiluotto lasketaan?

LYNXin kautta avattua arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokersilla (”IB”). Arvo-osuustili on joko käteis- tai vakuudellinen limiittiluottotili. Interactive Brokers määrittelee vakuusvaatimukset. Näin ollen LYNX ei voi palveluntarjoajana vaikuttaa vakuusvaatimuksiin.

Velkasijoittamiseen liittyvien riskien vuoksi on tärkeää ymmärtää vakuudellisen limiittiluoton toimintaperiaatteet ja se, kuinka vakuusvaatimukset lasketaan. Interactive Brokers käyttää EU:ssa asuville asiakkaille riskipohjaista salkun vakuuslaskentamenetelmää. Eräs tämän menetelmän eduista on, että se tarkastelee salkkua kokonaisuutena yksittäisten positioiden sijaan. Laaja lähestymistapa johtaa täsmällisempään riskiarviointiin ja mahdollistaa tehokkaamman vivun käytön. Interactive Brokers käyttää tuotteesta riippuen jompaa kumpaa kahdesta vakuuslaskentamenetelmästä, jotka on selitetty seuraavassa.

TIMS-menetelmä (Theoretical Intermarket Margin System)

TIMS on Options Clearing Corporationin (OCC) kehittämä riskipohjainen laskentamenetelmä. TIMS-menetelmää käytetään yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, ETF-rahastoihin, optioihin, single yhden osakkeen futuureihin, muihin kuin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sekä optioihin, jotka läpäisevät Yhdysvaltain rahoitustarkastuksen (SEC) valmiiden markkinoiden testin.

Menetelmässä optioiden arvot määritetään optioiden hinnoittelumallilla. Lisäksi OCC-näkymissä käytetään erilaisia stressitestinäkymiä, joiden tarkoitus on huomioida lisäriskejä, kuten äärimmäiset markkinaliikkeet, keskittyneet positiot ja optioiden implisiittisen volatiliteetin muutokset.

Menetelmä korottaa suurten positioiden vakuusvaatimusta keskittymisriskin hallitsemiseksi. Keskittymisriski syntyy, jos salkku ei ole hyvin hajautettu, toisin sanoen, kun harvat yksittäiset positiot ovat merkittävässä painossa salkussa. Tämän seurauksena kyseisten positioiden hintaliikkeet vaikuttavat merkittävästi salkun arvoon. Keskittymisriskin arviointiin menetelmä soveltaa stressitestiä, jossa oletetaan ±40 % hintaliikkeet kahdelle suuririskisimmälle tuotteelle ja ±5 % liikkeet lopuille positioille. Tätä näkymää käytetään sitten vakuusvaatimuksena. Muita parametrejä, jotka voivat vaikuttaa vakuusvaatimukseen ovat:

  • Implisiittisen volatiliteetin muutokset (optiot): vakuusvaatimus kasvaa volatiliteetin mukana
  • Suuret positiot: >1% kaikista liikkeessä olevista osakkeista
  • Päivien määrä realisointiin: Jos sijoittajan positio on suuri suhteessa kyseisen tuotteen keskimääräiseen volyymiin, järjestelmä edellyttää korkeampaa vakuusvaatimusta.

Position ylläpitoon vaadittava vakuusmarginaali on yleensä pienempi kuin alkuvakuusvaatimus. Vakuusvaatimus riippuu arvopaperin liikkeeseenlaskumaasta. Alkuvakuusvaatimus on yhdysvaltalaisilla osakkeilla 110 % vakuusmarginaalista ja 125 % muunmaalaisilla arvopapereilla.

Singleton-vakuusmenetelmässä small cap -osakkeille tehdään stressitesti simuloimalla 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin markkina-arvon muutos. Default Singleton-vakuusmenetelmä on stressitesti, jossa simuloidaan +30 % hinnannousu ja -25 % hinnanlasku.

Kun kaikki nämä parametrit ja näkymät on laskettu, järjestelmä valitsee näkymän, jossa mahdollinen tappio on suurin. Tätä näkymää käytetään sitten vakuusvaatimuksena. Osakkeiden tapauksessa TIMS-menetelmän antamat vakuusvaatimukset vaihtelevat 15–30 % välillä.

SPAN-menetelmä (Standard Portfolio Analysis of Risk)

SPAN on Chicagon raaka-ainepörssin (CME) kehittämä riskipohjainen vakuuslaskentamenetelmä futuureille ja futuurioptioille. SPAN-menetelmässä sovelletaan ruudukkosimulaatiota (grid simulation) johdannaispositioiden todennäköisten tappioiden laskentaan, ja tätä arvoa käytetään alkuvakuusvaatimuksena. SPAN-menetelmässä kompensoidaan toistensa kanssa korreloivia positioita, mikä parantaa vakuuskäytännön tehokkuutta.

Huomautus: IB pidättää oikeuden poiketa standardivakuusvaatimuksista tietyissä tilanteissa. Vakuusvaatimukset voivat poiketa standardivaatimuksista salkun kokoonpanon ja markkinaolosuhteiden vuoksi.

Kuinka vakuusvaatimuksen voi tarkistaa?

Voit tarkistaa toimeksiannon vaikutuksen vakuusvaatimuksiin toimeksiannon esikatseluikkunan kautta eri kaupankäyntialustoilla. Löydät ohjeet alustakohtaisesti alta.

 

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella toimeksiantoa, jota haluat esikatsella, ja valitse Check Margin Impact.

Esikatseluikkuna näyttää tämän toimeksiannon vaikutuksen vakuuspääomaasi oikeassa alakulmassa. Kuten näet, tämän salkun vakuusvaatimukset ovat 1289 euroa korkeammat nykyisten positioiden säilyttämiseksi.

Toimeksiantoikkunasta klikkaa vasemmassa alakulmassa Esikatselu-painiketta esikatsellaksesi toimeksiantoa. Kenttä avautuu, ja siinä on yleiskatsaus siihen, millainen vakuusvaikutus tällä toimeksiannolla olisi tähän salkkuun.

Klikkaamalla toimeksiantoikkunan oikeassa alakulmassa olevaa kuvaketta, saat näkyville toimeksiannon vaikutuksen vakuusvaatimuksiisi.

Tarkista nykyisten positioiden vaikutus vakuusvaatimuksiin

Eri kaupankäyntialustoilla on mahdollista tarkastella nykyisten positioiden vaikutusta vakuusvaatimuksiin. Löydät ohjeet alustakohtaisesti alta.

 

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella position kohdalta, jonka vaikutusta vakuusvaatimuksiisi tahdot tarkastella. Klikkaa pienen nuolen kohdalta laajentaaksesi valikkonäkymän.

Valitse valikosta Financial Instrument Info > Show Margin Impact.

Pieni ponnahdusikkuna näyttää, mitä salkullesi tapahtuisi, jos sulkisit tämän position.

Jotta voit tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain LYNX+issa, voit luoda testisulkemistoimeksiannon. Position sulkeminen vaikuttaa vakuusvaatimuksiin (yleensä pienentää niitä).  Huomioi, että sinun tarvitsee vain esikatsella toimeksiantoa, eikä sitä tarvitse lähettää. 

Jos haluat tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain mobiilisovelluksessasi, valitse tarkasteltava positio salkustasi, ja vakuusvaatimukset näkyvät näytön alapuolella. 

Tarkista vakuusvaatimus kaupankäyntitunnuksella

Voit tarkistaa vakuusvaatimuksen kaupankäyntitunnuksen avulla eri kaupankäyntialustoilla. Löydät ohjeet alustakohtaisesti alta.

Kaksoisklikkaa hiiren vasemmalla painikkeella position kohdalta, jonka vaikutusta vakuusvaatimuksiisi tahdot tarkastella.

Jotta voit tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia positioittain LYNX+issa, voit luoda testitoimeksiannon. Huomioi, että sinun tarvitsee vain esikatsella toimeksiantoa, eikä sitä tarvitse lähettää.

Jos haluat tarkastella nykyisiä vakuusvaatimuksia kaupankäyntitunnuksella mobiilisovelluksessasi, valitse tarkasteltava arvopaperi, ja vakuusvaatimukset näkyvät näytöllä yleiskatsauksessa.

Risk Navigator

Löydät Risk Navigator -vakuusvaatimusten tarkisteluun suunnitellun analyysityökalun TWS-kaupankäyntialustalta. Sen avulla voit nopeasti saada yleiskuvan kunkin avoimen position vakuusvaatimuksista.

 

1. Klikkaa Analytical Tools ruudun yläkulmassa .

2. Valitse Risk Navigator .

3. Valitse Open My Portfolio .

Klikkaamalla välilehteä ”Margin Sensitivity” ja valitsemalla ”Position size”, näet kuinka suuri vaikutus vakuusvaatimuksiin avoimilla positioilla on. Siten voit tarvittaessa tallettaa lisävaroja tai pienentää avoimia positioita, välttääksesi pakkolikvidoinnit.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.