Chat with us, powered by LiveChat

Laske oikaistut käteispositiot vakuudellisten lyhyiden positioiden kanssa 

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten korko lasketaan, kun salkussasi on lyhyitä osakepositioita. Normaalisti maksat korkoa negatiivisesta käteispositiosta, mikä tarkoittaa, että olet käynyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla ja olet siis lainannut rahaa tätä varten. Kun myyt osakkeita lyhyeksi, saat käteistä tämän lyhyen position vakuudeksi, jota kutsutaan myös käteisvakuudeksi. Tämä tarkoittaa, että käteispositiosi kasvavat. Tätä käteisvakuutta ei kuitenkaan oteta huomioon laskelmassa, jolla määritetään, pitäisikö sinun maksaa korkoa negatiivisesta käteispositiosta.

Negatiivisista käteispositioista maksettavaa korkoa seurataan päivittäin ja se vähennetään tilisi käteispositiosta seuraavan kuukauden kolmantena arkipäivänä. Tämä korko lasketaan kunkin yksittäisen valuutan oikaistulle käteispositiolle. Oikaistu käteispositio lasketaan kaavalla:

Oikaistu käteispositio = Tilin käteismäärä – Vakuudelliset lyhyet positiot

Lyhyiden positioiden käteisvakuuksia (käteisvarat, jotka saat, kun myyt lyhyeksi) ei oteta huomioon yllä mainitussa laskelmassa, jolla määritetään, onko sinun maksettava korkoa. Positiivinen käteispositio ei aina tarkoita, ettei sinun tarvitse maksaa korkoa. Jos salkussasi on lyhyitä positioita, saadut käteisvakuudet vähennetään käteispositioista korkoa laskettaessa. Alla on esimerkki salkusta, jossa ei ole aluksi yhtään lyhyitä positioitaTarkastelemme, mitä salkulle tapahtuu, kun myymme osakkeita lyhyeksi ja katsomme tämän avulla, miten oikaistu käteispositio lasketaan.

Salkku ilman lyhyitä positioita (perusvaluutta: EUR)

Kokonaisarvo euroina: 10 000 EUR
Applen osakkeet (pitkä positio): 4 000 USD
Käteinen EUR: 10 000 EUR
Käteinen USD: -4 000 USD

 

Applen amerikkalaiset osakkeet maksetaan dollareina. Koska esimerkin asiakas on päättänyt olla vaihtamatta euroja dollareiksi, euromääräinen käteispositio on 10 000 euroa ja dollarimääräinen positio –4 000 USD. Tässä salkkuesimerkissä maksetaan korkoa tästä lainatusta 4 000 dollarista (USD).

Salkku, jossa on lyhyeksi myytyjä Microsoftin (MSFT) osakkeita

Asiakas myy lyhyeksi 50 kpl MSFT:in osaketta hintaan 100 USD per osakevastaanottaen seuraavat käteisvarat: 50 osaketta x 100 USD = 5 000 USD.

Uusi salkku, johon sisältyy yllä mainittu lyhyt positio (perusvaluuttaEUR)

Kokonaisarvo euroina: 10 000 EUR
Applen osakkeet )pitkä positio): 4 000 USD
Microsoftin osakkeet (lyhyt positio): -5 000 USD
Käteinen EUR: 10 000 EUR
Käteinen USD: 1 000 USD

 

Tämän lyhyen position seurauksena asiakas saa 5 000 USD käteistä. Näin ollen negatiivisesta USD käteispositiosta on tullut +1 000 USD (-4 000 + 5 000 = 1 000 USD). Tämä ei tarkoita sitä, ettei asiakkaan tarvitse maksaa enää korkoa, koska oikaistua käteispositiota tarkastellaan päivittäin.

Käteisvakuuden 1  ja oikaistun käteisposition laskeminen

Oletetaan, että MSFT:in päätöskurssi oli 95 USD.

Käteisvakuuden saldo määritetään seuraavasti: Yhdysvaltain dollareissa noteerattujen arvopapereiden osalta vakuus on 102 % edellisen päivän päätöskurssista (pyöristettynä lähimpään 1,00:aan) (2).

Käteisvakuus osaketta kohti = 95 x 102 % = 96,9 USD, pyöristettynä lähimpään 1,00 USD:iin, tämä on 97 USD. 

Käteisvakuus yhteensä = 97 x 50 osaketta = 4 850 USD. 

Oikaistu käteispositio = 1 000 USD – 4 850 USD = -3 850 USD. 

Oikaistu käteispositio on negatiivinen, koska lyhyestä positiosta saatu käteisvakuus on jätetty pois. Näin ollen korkoa maksetaan edelleen, mikä vastaa –3 850 USD:n määrää.

1 Emme ota tässä yhteydessä huomioon kulua lyhyeksi myynnistä.

2 Tämä on yleisesti tunnettu ohje markkinoilla, vaikka se vaihtelee valuutoittain. Alla esitetään korjauskertoimet eri valuutoille:

Valuutta Laskelma
USD 102 %, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun USD:na 
CAD 102 %, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun CAD:na 
EUR 105 %, pyöristettynä yhden sentin tarkkuudella EUR:na 
CHF 105 %, pyöristettynä yhden sentin tarkkuudella CHF:na
GBP 105 %, pyöristettynä yhden sentin tarkkuudella GBP:na
SEK 105 %, pyöristettynä yhden sentin tarkkuudella SEK:na
AUD 105 %, pyöristettynä yhden sentin tarkkuudella AUD:na
HKD 105 %, pyöristettynä yhden sentin tarkkuudella HKD:na

Tilinhallinnasta tulostetuilla Activity Statement-raporteilla on periaatteessa kaksi vakio-osaa, jotka liittyvät korkoihin: “Kertyneet korot” (“Accrued Interest”) ja “Korot” (“Interest”). Korkovelka (tai -saamiset) lasketaan päivittäin yön yli -positioille, mutta vähennystä käteispositioista ei tapahdu päivittäin, vaan se kertyy ensin. Esimerkiksi 10. päivänä kertynyt korko saadaan 9. päivän lopun yön yli -positioista ja niin edelleen. Päivittäisellä Activity Statement-raportilla kertynyt korko koskee siis edellistä päivää. Korkoa kertyy joka kuukausi, ja se veloitetaan tilin käteispositioista seuraavan kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Kertynyt korko (tai korkovelat/saamiset) on siis kirjanpitomenetelmä. Korko vähennetään tilin käteispositiosta seuraavan kuukauden kolmantena arkipäivänä, jolloin kertyneen koron saldo nollautuu.

Tässä artikkelissa kuvattua oikaistua käteispositiota ei löydy tilinhallinnan Activity Statement-raporteiltaActivity Statement-raportit kuvaavat ainoastaan käteispositioiden kokonaissaldoa, joten ne voivat sisältää lyhyistä positioista saatuja käteisvakuuksia.

Kertyneet korot näytetään vain, jos ne ylittävät 1,00 USD (tai vastaavan summan).