Chat with us, powered by LiveChat

Vakuus on takuusumma, joka sijoittajan pitää tallettaa välittäjälle tai pörssiin suojaamaan siltä luottoriskiltä, jolle toteuttava välittäjä tai pörssi altistuu tehdessään pörssikauppaa tilin omistajan puolesta. Vakuus vaaditaan, koska sijoittaja voi aiheuttaa luottoriskin, kun hän lainaa rahaa välittäjältä sijoitusinstrumenttien ostoon tai lainaa sijoitusinstrumentteja myydäkseen niitä lyhyeksi. 

LYNXin kautta avattua arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokersilla (”IB”). Arvo-osuustili on joko käteis- tai vakuudellinen limiittiluottotili. Interactive Brokers määrittelee vakuusvaatimukset. Näin ollen LYNX ei voi palveluntarjoajana vaikuttaa vakuusvaatimuksiin. 

Vaikka vakuus vaaditaan aina position avaamiseen limiittiluottotililtä, laajemmin ajatellen vakuutta voidaan käyttää vastuiden ottamiseen ilman että vastuunottajalla on käteisvaroja näiden vastuiden kattamiseen. Vakuudellisen luoton avulla vivuttaminen voimistaa sekä mahdollisia voittoja että tappioita. Sijoittajan tulee huomata, että jos kaupankäyntitilin pääoma-arvo ei riitä vakuusvaatimusten kattamiseen, Interactive Brokersilla on oikeus realisoida positiot luottoriskin pienentämiseksi. 

Esimerkki kaupankäynnistä limiittiluotolla:

Sijoittajalla on 3 000 euroa vakuuspääomaa ja hän haluaa ostaa 10 000 euron arvosta osakkeita limiittiluotolla. Välittäjä edellyttää 2 500 euron vakuutta tällaiseen positioon. Sijoittaja saa itselleen kaiken 10 000 euron osakkeiden tuoton, ja samaan aikaan välittäjä suojaa itseään edellyttämällä, että sijoittaja pitää vähintään 2 500 euron arvosta vakuutta positionsa ylläpitämiseksi. Jos sijoittajan vakuuden arvo laskee alle 2 500 euron, välittäjä realisoi osan positiosta suojatakseen lainaksi otettua pääomaa.

Käteistilin ja limiittiluottotilien ero 

Käteistili on tilityyppi, joka ei salli sijoittajan lainata rahaa.   

Käteistili sallii sijoittajan sijoittaa ainoastaan tilille talletettuja rahoja. Kaikilla tuotteilla ei voi käydä kauppaa käteistilillä. Esimerkki tästä on vakuudettomien osto-optioiden myynti (ts. option myynti ilman että myyjä omistaa vastaavan kohde-etuusposition). Lisäksi transaktioiden selvitys kestää kauemmin. Sijoituksista saadut rahat ovat käytettävissä uusiin sijoituksiin tyypillisesti kahden pankkipäivän kuluttua. Kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä instrumenteilla vaatii valuutanvaihtoa ennen position avaamista. 

Limiittiluottotili on tili, joka sallii vakuudellisen limiittiluoton käytön. 

Sijoittajat voivat käydä kauppaa kaikilla tuotteilla edellyttäen, että heillä on riittävästi vakuuspääomaa. Sijoittajat voivat sijoittaa rahansa uudelleen välittömästi position suljettuaan, mikä käytännössä tarkoittaa rahan lainaamista välittäjältä transaktion selvityksen ajaksi. Sijoittajat voivat myös lainata valuuttoja suojautuakseen valuuttariskiltä ja avatakseen ulkomaanvaluuttamääräisiä positioita ilman valuutanvaihtoa. 

Tähän liittyvien riskien vuoksi sijoittajien tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotka koskevat kaupankäyntikokemusta, sijoittajaprofiilia, kaupankäyntilupia ja pääomaa, jotta heille voidaan myöntää limiittiluottotili. 

Päivänsisäisestä limiittiluotosta ei peritä korkoa. Korkoa peritään ainoastaan, jos limiittiluottoa pidetään yön yli. Korot on ilmoitettu hinnastossamme.

Seuraavassa taulukossa on osoitettu kahden eri tilityypin tärkeimmät erot: 

KäteistiliLimiittiluottotili
Vähimmäisikä 18 v Vähimmäisikä 21 v
Osakkeet / ETF-Rahastot / sijoitusrahastot
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Pitkät optiot ja vakuudelliset lyhyet optiot
Valuutanvaihto
Osakkeet / ETF-Rahastot / sijoitusrahastot
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Optiot
Valuutanvaihto
Futuurit
Futuurioptiot
Metallit
Ei vähimmäissaldovaatimusta 2 000 euron vähimmäissaldo limiittiluotolla tapahtuvassa kaupankäynnissä, muuten vain käteistilitoiminnot
Ei kaupankäyntiä limiittiluotolla: vaaditaan (selvitetty) käteissumma kaupankäyntivaluutassa kauppaa vartenIBIE:n riskipohjainen vakuusjärjestelmä + futuurien vakuusvaatimukset
Kauppojen selvitysaika: yksi pankkipäivä kaupantekopäivästä (T+1) optioille, futuureille ja futuurioptioille, muille kaksi pankkipäivää kaupantekopäivästä (T+2) Kauppojen selvitysaika: yksi pankkipäivä kaupantekopäivästä (T+1) optioille, futuureille ja futuurioptioille, muille kaksi pankkipäivää kaupantekopäivästä (T+2)

Kaupasta saadut rahat käytettävissä ennen kaupan selvityspäivää
Lyhyeksi myynti ei mahdollista Lyhyeksi myynti on mahdollista
Päiväkauppa ei mahdollista Päiväkauppa on mahdollista

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

Vastuuvapauslauseke:

LYNX pyrkii tiedottamaan asioista asiakkailleen niin hyvin kuin mahdollista. Vaikka LYNX pyrkii ylläpitämään Usein kysyttyä -osiota huolellisesti käyttäen luotettavaksi katsottuja lähteitä, LYNX ei pysty takaamaan, että tarjotut tiedot ovat virheettömiä, kattavia ja todenmukaisia. LYNX tarjoaa tiedot ja datan vain tiedonantotarkoitukseen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, eivätkä ne muodosta lisäpalvelua, jonka suhteen LYNXillä olisi mitään velvoitteita. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei LYNX anna mitään takuita eikä ole vastuussa tietojen lainmukaisuudesta, laadusta, toimivuudesta tai kattavuudesta eikä esitetyn tai tarjotun datan virheettömyydestä. Toimeksiannot toteuttavana välittäjänä Interactive Brokers on yksinomaan vastuussa vakuusvaatimusten laskennasta ja soveltamisesta.