Chat with us, powered by LiveChat

Publicly Traded Partnerships (PTP)

Publicly Traded Partnerships (PTPs) -muotoisten osakkeiden myyntituloista on määrä periä 10 prosentin lähdevero.

1. tammikuuta 2023 voimaan tulleen Yhdysvaltain lainsäädännön (Internal Revenue Regulations, IRS) seurauksena uutta lähdeveroa on sovellettava sellaisten Publicly Traded Partnerships (PTP) -muotoisten osakkeiden myyntituloihin, joilla ei ole Qualified Notice -ilmoituksia ja jotka ovat muiden kuin Yhdysvalloissa verovelvollisten omistuksessa. IRS:n lähdeverot ovat merkittäviä, minkä vuoksi näihin tuotteisiin on LYNXin kautta vain rajoitettu pääsy sellaisten sijoittajien osalta, jotka eivät välttämättä ole tietoisia näihin PTP-tuotteisiin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Lisätietoja tästä uudesta lainsäädännöstä on saatavilla IRS:n verkkosivustolla:
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/publicly-traded-partnerships

Mikä on Publicly Traded Partnerships (PTP)?

Publicly Traded Partnership (PTP) on kahden tai useamman yhtiömiehen omistama liiketoimintaorganisaatio, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla.
PTP on eräänlainen kommandiittiyhtiö, jota hallinnoi kaksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies – mukaan lukien yksityishenkilöt, yritykset tai muut yhtiömiehet – ja jota pääomittavat kommandiittiyhtiömiehet, mutta joilla ei ole hallinnollista roolia yhtiössä.

PTP-arvopaperit, joihin IRS:n asetuksen mukaan voidaan soveltaa lähdeveroa, jaetaan kahteen ryhmään: arvopapereihin, jotka on vapautettu Qualified notice -ilmoituksesta, ja arvopapereihin ilman Qualified notice -ilmoitusta.

Qualified notice on IRS:n asetuksessa PTP:n liikkeeseenlaskijoille myönnetty vapautus. Tämä vapautus on voimassa 92 päivää.

Yhdysvaltain lähdevero PTP:lle

Kaikki sijoittajat, joiden ei katsota asuvan Yhdysvalloissa, eli jotka eivät ole Yhdysvaltojen verotuksen ja veroraportoinnin alaisia (ja jotka eivät näin ollen täytä W-9 IRS-lomaketta), joutuvat maksamaan 10 % lähdeveron PTP:n myynti- tai jakelutuloista.
Tämä tarkoittaa 10 % niiden varojen määrästä, jotka maksetaan minkä tahansa PTP-transaktion tai -jakelun tuloksena, eikä vain 10 % lasketusta tuotosta.

Alla on esimerkki siitä, miten lähdevero lasketaan PTP:n myynnistä, johon ei sovelleta vapautusta Qualified notice -ilmoituksesta:

Ostetaan 200 osaketta hintaan 50 USD (per osake)
Tapahtuman arvo = 10 000 USD
Myydään 200 osaketta hintaan 51 USD (per osake)
Tapahtuman arvo = 10 200 USD
Tuotto = 200 USD
Lähdevero = 1020 USD

Olettaen, että veronpalautusta ei haeta, sijoittajan arvonmenetys olisi 820 dollaria.

Optiot ja muut johdannaisinstrumentit, joiden kohde-etuutena on PTP, eivät ole lähdeveron alaisia. Jos optio tai johdannainen kuitenkin muunnetaan PTP:ksi, tällaisen PTP-arvopaperin myöhempi myynti on lähdeveron alaista.

Lisätietoja tästä uudesta lainsäädännöstä on saatavilla IRS:n verkkosivustolla:

Kuinka aktivoida kaupankäynti PTP:llä (sijoittajat, jotka eivät ole Yhdysvaltojen verotuksen ja veroraportoinnin alaisia)?

Kirjaudu tilinhallintaan, klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta Help > Support Center > Message Center. Avataksesi tiketin, klikkaa ensin Compose ja valitse pudotusvalikosta New Ticket. Valitse seuraava kategoria tiketille: Trade Issues -> Other Trade Problem 

Alla on esimerkki tiketistä, jota voit käyttää pohjana PTP-symbolien kaupankäynnin sallimiseksi, muille kuin Yhdysvaltain veronmaksajille.

Creating Ticket

Esimerkki tiketistä:

Problem/Request Title : “Access to PTP Products”

Detailed Description of problem/request :

Dear IB,

I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX.

Best regards,

Your name.

[/vc_column_text]

Lista PTP-arvopapereista Qualified Notice-ilmoituksella

PTP-arvopaperit Qualified Notice-ilmoituksella löytyy seuraavasta linkistä:

Lista PTP-arvopapereista ilman Qualified Notice-ilmoitusta

PTP-arvopaperit ilman Qualified Notice-ilmoitusta löytyy seuraavasta linkistä:

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

LYNX ei tarjoa vero- tai sijoitusneuvontaa. Tämä aineisto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eikä sen tarkoituksena ole antaa vero- tai sijoitusneuvontaa, eikä siihen tulisi yksinomaan tukeutua. Asiakkaan on konsultoitava omaa vero- ja sijoitusneuvojaansa kanssa ennen kuin hän ryhtyy mihinkään liiketoimiin. Tämä sivu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille tai viitata niihin. Nämä linkit on tarkoitettu vain tiedoksi. Tällaiset kolmansien osapuolten verkkosivustot eivät ole LYNXin valvonnassa. LYNX ei missään tapauksessa ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämistä tiedoista.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä