Chat with us, powered by LiveChat


Rypälepommeja koskeva kielto

Alankomaissa on rypälepommeja koskeva kielto, joka edellyttää, että rahoitusalan yritykset pyrkivät estämään asiakkaitaan sijoittamasta yrityksiin, jotka tuottavat, myyvät tai jakavat rypälepommeja tai niiden keskeisiä osia.

Rypälepommi koostuu kotelosta, joka sisältää suuren määrän pieniä pommeja, joita kutsutaan tytärpommeiksi. Rypälepommeja pudotetaan lentokoneista, ja ne räjähtävät, kun ne joutuvat kosketuksiin maanpinnan kanssa. Laukaisevana tekijänä voi olla myös esineeseen osuminen tai aktivointi ajoitusmekanismin avulla. Koska rypälepommin tytärpommit leviävät, ne voivat peittää suuren alueen ja aiheuttaa valtavaa vahinkoa.

Koska LYNX on alankomaalainen sijoituspalveluyritys, jolla on Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (AFM) myöntämä toimilupa, Alankomaiden lainsäädäntöä ja määräyksiä sovelletaan myös LYNXin ulkomaisten sivukonttoreiden palveluihin. Lisätietoja rypälepommeja koskevasta kiellosta voit lukea lisää Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen sivuilta.