Chat with us, powered by LiveChat

Selvitysaika: Rahoitustapahtumien toteutuminen

Selvityksellä (eng. settlement) tarkoitetaan ostajan ja myyjän välisen rahoitustapahtuman toteuttamista.

Tarkoitamme tällä spot- tai johdannaismarkkinoilla tapahtuvan transaktion maksamista ja toimittamista. Lisää hyödyllistä tietoa löydät tältä sivulta.

Määritelmä: Selvitysaika & selvityspäivä

Perinteisesti selvitysaika on antanut sopimuspuolille aikaa täyttää liiketoimesta johtuvat toimitusvelvoitteensa eli toimittaa käteistä tai arvopapereita. Arvopaperien omistusoikeus on siirrettävä tämän ajanjakson aikana (kaksi pankkipäivää kaupantekopäivästä) kauppahinnan maksua vastaan.

Sinusta tulee osakkeen omistaja heti oston jälkeen, mutta tosiasiallisesti omistat osakkeen selvityspäivänä, kun liiketoimi on suoritettu, eli kahden päivän kuluttua kaupantekopäivästä.

Nykyään arvopapereilla, valuutoilla ja johdannaisilla tehdyt liiketoimet selvitetään keskusvastapuolten eli niin sanottujen selvityslaitosten toimesta. Selvitysjärjestelmä toimii välikätenä ostajan ja myyjän välillä. Näin minimoidaan riski, ettei käteisen tai arvopaperien toimituksessa tapahdu virheitä. Ostajan ja myyjän väliset liiketoimet nettoutetaan ja selvitysjärjestelmä suorittaa ne.

Selvitysjärjestelmä rekisteröi ja pitää osakkeita välittäjäsi puolesta. Kaupan yhteydessä saatavat ja velat nettoutetaan ja osake siirretään uudelle osakkeenomistajalle. Suoraa kauppaa ostajan ja myyjän välillä ei tapahdu. Yhdysvaltalaisten arvopapereiden arvopaperikeskus on Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Yleiskatsaus selvitysaikaan tuotteittain

Rahoitustapahtumien selvittäminen edellyttää tiettyä aikataulua. Selvitysajat vaihtelevat tuotteittain. Osakkeiden, rahastojen ja warranttien selvitys kestää kaksi pankkipäivää (T+2), kun taas optio- ja futuurikauppojen selvitys kestää yhden pankkipäivän (T+1).

Kansallisten vapaapäivien vuoksi tietyillä valuutoilla tehtyjä liiketoimia ei toimiteta joinakin päivinä vuodessa. Jos selvityspäivä osuu kansalliselle vapaapäivälle, se siirretään seuraavaan pankkipäivään.

Oikealla puolella on taulukko, joka sisältää yleisimmät selvitysajat:

Rahoitusväline Selvitysaika
Osakkeet/ETP:t/ADR:t[1] T+2
Warrantit/Strukturoidut tuotteet T+2
Osakeoptiot T+1
Indeksioptiot T+1
Futuurit T+1
Futuurioptiot T+1
Forex T+2
Metallit (XAUUSD, XAGUSD) T+2
Joukkovelkakirjalainat T+2
Yhdysvaltain valtiolainat T+1

Tapahtumien selvitys voi poikkeustapauksissa viivästyä. China Stock Connect -kaupankäyntipaikan osakkeiden selvitysaika on T+1. Myös pörssien ja valuuttojen kansalliset vapaapäivät vaikuttavat selvitysaikaan.

Selvitysaika: Osakkeet & Forex 

Käteistili: Kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä osakkeilla

Esimerkki: Vaihdat valuuttaa euroista Yhdysvaltain dollareiksi ostaaksesi USD-määräisiä osakkeita. Koska osakkeiden oston ja valuutan vaihdon selvitysajat (T+2) ovat samat, voit yleensä ostaa osakkeet heti valuutan vaihdon jälkeen. Ongelmaksi voi muodostua kyseisten osakkeiden välitön myyminen, joka on mahdollista vain limiittiluottotilillä. Viereisessä videossa havainnollistetaan sekä valuutan vaihdon että osakkeiden oston selvitysaika. Video osoittaa, että molemmat selvityspäivät ovat (yleensä) samat.

Myyntitulojen uudelleensijoittaminen limiittiluottotilillä

Videossa vastataan myös kysymykseen, kerrytääkö myyntitulojen välitön uudelleensijoittaminen (tuotteeseen, jolla on sama selvitysaika) limiittiluottotilille korkoa.

Esimerkki: Oletetaan, että myyt osakkeet maanantaina, jolloin kaupan selvityspäivä on kaksi päivää myöhemmin keskiviikkona. Mikäli myyntitulot sijoitetaan välittömästi maanantaina toiseen osakkeeseen, varat eivät ole vielä todellisuudessa asettuneet tilille (kaupan selvityspäivä on keskiviikkona). Selvitysajan (T+2) mukaan jälkimmäisen osakkeen kauppahinta on maksettava kuitenkin vasta keskiviikkona, joka sopii yhteen alkuperäisen myynnin tuottojen selvityspäivän kanssa. Korkoa ei siis kerry niin kauan kuin käteissaldo on positiivinen ennen keskiviikkoa. Tämä koskee myös valuutan muuntamista ja osakkeiden suoraa ostamista kyseisessä valuutassa.

Kreditkorkoa kertyy siis vasta sen jälkeen, kun liiketoimet on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös käteistilejä.

Selvitysaika: Optiot & Forex

Käteistili: Kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä optioilla

Kun käteistilillä käydään kauppaa optioilla, on huomattava, että optioihin sovelletaan (yleensä) yhden päivän selvitysaikaa. Tämä tarkoittaa, että ostotoimeksiantoa ei voi lähettää heti valuutanvaihdon jälkeen, toisin kuin edellä esitetyssä osakkeiden ostossa. Kaupankäynti optiosopimuksella edellyttää yhden päivän odotusaikaa valuutanvaihdosta.

Limiittiluottotili

Jos optiolla käydään kauppaa ilman kaupankäyntivaluutan määräisen käteissaldon hallussapitoa, valuuttasumma lainataan yhdeksi kaupankäyntipäiväksi. Huomioi tällöin kertyvä debetkorko.

Optiot erääntymispäivänä

Eurooppalaisten ja amerikkalaisten optioiden toteutustyylit eroavat toisistaan. Eurooppalaiset optiot toteutetaan vain niiden erääntymispäivänä, kun taas amerikkalaiset optiot voidaan toteuttaa ja käyttää niiden erääntymispäivään asti.

Lopulta kaikkien optioiden selvitys tapahtuu niiden erääntymispäivänä (jos niitä ei ole toteutettu tai käytetty aiemmin). Tämä johtaa neljään eri skenaarioon:

Sinulla on ostettu osto-optio (long call), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Long CallSkenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi > toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Ostat kohde-etuutena olevaa osaketta (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi < toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Tässä tapauksessa menetät maksamasi preemion.

Sinulla on ostettu myyntioptio (long put), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Long PutSkenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi < toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Myyt kohde-etuutena olevaa osaketta (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan, joten on mahdollista, että päädyt lyhyeen positioon.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä option toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi > toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Tässä tapauksessa menetät maksamasi preemion.

Sinulla on myyty osto-optio (short call), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Short CallSkenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi > toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Sinun on myytävä kohde-etuutena olevaa osaketta (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan; olet siis vaarassa ottaa lyhyen position.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä option toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi < toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Pidät kuitenkin option myynnin yhteydessä saamasi preemion.

Sinulla on myyty myyntioptio (short put), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Short Put Skenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi > toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Sinun on ostettava kohde-etuutena olevat osakkeet (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä option toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi < toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Pidät kuitenkin option myynnin yhteydessä saamasi preemion.

Joissakin tapauksissa sinun ei tarvitse optio-oikeuden haltijana ryhtyä manuaalisiin toimenpiteisiin. Jos useat sopimukset päättyvät samana erääntymispäivänä, niiden taloudelliset vaikutukset ja riskit saattavat kumota toisensa.

Optioiden selvitys tapahtuu eräpäivänä joko käteisellä tai toimittamalla kohde-etuus fyysisesti. Käteisselvitys tehdään laskemalla option toteutushinnan ja selvityshinnan välinen erotus. Näin sinulle joko hyvitetään varoja tai tililtäsi tehdään veloitus. Fyysinen toimitus johtaa sopimuksen yksityiskohdissa (kerroin ja toteutushinta) määritellyn kohde-etuuden vastaanottamiseen tai toimittamiseen. Osakeoptioissa tämä on kohde-etuutena olevat osakkeet, futuurioptioissa futuurisopimukset.

Selvitysaika: Futuurit

Futuurisopimukset selvitetään kaupantekopäivästä seuraavana päivänä (T+1). Jos siis ostat futuuriposition tänään, olet velvollinen maksamaan sen seuraavaan pankkipäivään mennessä. Myös vastapuolen on toimitettava seuraavaan pankkipäivään mennessä.

Futuurit niiden erääntymispäivänä

Futuurit erääntyvät tiettynä päivänä, minkä jälkeen ne selvitetään. Sopimuksesta riippuen futuurien selvitys tapahtuu käteisellä tai toimittamalla kohde-etuus fyysisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa, että tietty tuote kuljetetaan myyntipuolelta ostajalle. Koska kohde-etuuden laatu vaihtelee (erityisesti joukkovelkakirjojen tai hyödykkeiden, kuten kullan tai vehnän, osalta), on myyjän tehtävä määrittää tuotteen tarkat tekniset tiedot. Futuurisopimusten fyysinen toimitus ei yleensä ole sallittua. Poikkeuksena tästä ovat valuuttafutuurit, joissa selvitys tapahtuu futuurin kohteena olevassa valuutassa. Kaikki muut futuurisopimukset, joissa selvitys tapahtuu fyysisesti, on suljettava ennen niiden erääntymispäivää. Jos et itse sulje positiota, Interactive Brokers likvidoi sopimukset ennen edellä mainittuja määräaikoja.

First Position Date – Ensimmäinen päivä, jolloin myyjä voi ilmoittaa toimitusaikomuksesta selvitysjärjestelmään.

First Notice Date – Ensimmäinen päivä, jolloin selvitysjärjestelmä voi ilmoittaa ostajalle mahdollisesta toimituksesta.

Taulukossa näkyvät sekä First Notice Date että First Position Date tietyille futuurisopimuksille. Sinun on suljettava futuuripositio kaksi päivää ennen Cutoff-päivää.

Long Futures Cutoff: Päivämäärä, jolloin pitkät futuuripositiot on suljettava ja selvitettävä.

Short futures cutoff: Päivämäärä, jolloin lyhyet futuuripositiot on suljettava ja selvitettävä.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230910-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT10Y20231010-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT2YY2023092-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT2YY2023102-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT30Y20230930-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT30Y20231030-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT5YY2023095-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT5YY2023105-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 8:302023/10/04 12:012023/10/03 8:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 8:302023/11/03 12:012023/11/02 8:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 8:302023/12/05 12:012023/12/04 8:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 8:302024/01/04 12:012024/01/03 8:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 8:302024/02/05 12:012024/02/02 8:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 8:302024/03/05 12:012024/03/04 8:30
CBOTEH202404EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 15:002024/03/26 8:302024/04/03 12:012024/04/02 8:30
CBOTEH202405EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 15:002024/04/26 8:302024/05/03 12:012024/05/02 8:30
CBOTEH202406EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:002024/05/29 8:302024/06/05 12:012024/06/04 8:30
CBOTEH202407EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 15:002024/06/26 8:302024/07/03 12:012024/07/02 8:30
CBOTEH202408EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 15:002024/07/29 8:302024/08/05 12:012024/08/02 8:30
CBOTEH202409EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:002024/08/28 8:302024/09/05 12:012024/09/04 8:30
CBOTKE202403Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTKE202405Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTKE202407Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTKE202409Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTTN20231210-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 7:202023/12/19 12:012023/12/19 7:20
CBOTTN20240310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 7:202024/03/19 12:012024/03/19 7:20
CBOTTN20240610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 7:202024/06/18 12:012024/06/18 7:20
CBOTTWE20231220-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTTWE20240320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTTWE20240620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTUB202312Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTUB202403Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTUB202406Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXC202407MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXC202405MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXC202409MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXC202403MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 8:302023/10/30 13:452023/10/27 8:30
CBOTXK202407MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/26 8:302024/06/27 13:452024/06/26 8:30
CBOTXK202409MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/28 8:302024/08/29 13:452024/08/28 8:30
CBOTXK202403MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/27 8:302024/02/28 13:452024/02/27 8:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 8:302023/12/28 13:452023/12/27 8:30
CBOTXK202408MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:452024/07/29 8:302024/07/30 13:452024/07/29 8:30
CBOTXK202405MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/26 8:302024/04/29 13:452024/04/26 8:30
CBOTXW202407MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXW202405MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXW202403MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXW202409MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 8:302023/09/29 12:012023/09/28 8:30
CBOTZ3N2023123-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 8:302023/12/29 12:012023/12/28 8:30
CBOTZ3N2024033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 8:302024/03/28 12:012024/03/27 8:30
CBOTZB20231230-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZB20240330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZB20240630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 8:302023/11/29 13:202023/11/29 8:30
CBOTZC202407Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:202024/06/27 8:302024/06/27 13:202024/06/27 8:30
CBOTZC202405Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:202024/04/29 8:302024/04/29 13:202024/04/29 8:30
CBOTZC202409Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:202024/08/29 8:302024/08/29 13:202024/08/29 8:30
CBOTZC202403Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:202024/02/28 8:302024/02/28 13:202024/02/28 8:30
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZF2023125-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/29 12:012023/12/29 10:01
CBOTZF2024035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/28 12:012024/03/28 10:01
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZL202407SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZL202403SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZL202409SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZL202408SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZL202405SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZM202407SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZM202405SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202403SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZM202408SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZM202409SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZN20231210-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZN20240310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZN20240610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZO202407OatsNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZO202409OatsNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZO202403OatsNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZO202405OatsNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 8:302023/10/30 13:152023/10/27 8:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZR202403ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZR202405ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202407ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZR202409ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 8:302023/10/30 13:152023/10/30 8:30
CBOTZS202407SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 8:302023/12/28 13:152023/12/28 8:30
CBOTZS202405SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZS202403SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZS202409SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CBOTZS202408SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/30 8:302024/07/30 13:152024/07/30 8:30
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 7:202023/09/29 12:012023/09/28 7:20
CBOTZT2023122-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 7:202023/12/29 12:012023/12/28 7:20
CBOTZT2024032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 7:202024/03/28 12:012024/03/27 7:20
CBOTZW202403WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 8:302023/11/29 13:152023/11/29 8:30
CBOTZW202405WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZW202407WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZW202409WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGB20240310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGB20240610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGB20240910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2024035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGF2024065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGF2024095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CDECGZ2024032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)
CDECGZ2024062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2024092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6A202403AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6A202406AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6A202409AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6A202310AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6A202311AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6A202401AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6B202403BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6B202406BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6B202409BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6B202310BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6B202311BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6B202401BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CME6C202403CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CME6C202406CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CME6C202409CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/17 9:162024/09/16 8:302024/09/17 9:162024/09/16 8:30
CME6C202310CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/17 9:162023/10/16 8:302023/10/17 9:162023/10/16 8:30
CME6C202311CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/14 9:162023/11/13 8:302023/11/14 9:162023/11/13 8:30
CME6C202401CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/16 9:162024/01/15 8:302024/01/16 9:162024/01/15 8:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6E202403EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6E202406EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6E202409EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6E202310EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6E202311EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6E202401EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6J202403JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6J202406JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6J202409JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6J202310JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6J202311JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6J202401JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6M202403MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6M202406MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6M202409MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6M202404MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6M202405MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6M202407MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202408MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6N202403NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6N202406NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6N202409NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6S202403SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6S202406SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6S202409SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6Z202403S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6Z202406S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6Z202409S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6Z202404S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6Z202405S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6Z202407S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6Z202408S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEACD202403AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEACD202406AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEACD202409AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEAJY202403AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEAJY202406AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEAJY202409AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMECJY202403CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMECJY202406CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMECJY202409CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMECZK202403CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMECZK202406CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMECZK202409CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEE7202312EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEE7202403EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEEAD202403Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEEAD202406Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEEAD202409Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEECD202403Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEECD202406Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEECD202409Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEECK202403CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEECK202406CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEECK202409CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEHF202403HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEHF202406HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEHF202409HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEPZ202403POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEPZ202406POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEPZ202409POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEHUF202403HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEHUF202406HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEHUF202409HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEILS202403SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEILS202406SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEILS202409SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEJ7202312Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEJ7202403Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 9:002023/11/15 12:052023/11/14 9:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 9:002024/01/12 12:052024/01/11 9:00
CMELBR202403LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 12:052024/03/14 9:002024/03/15 12:052024/03/14 9:00
CMELBR202405LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/05/15 12:052024/05/14 9:002024/05/15 12:052024/05/14 9:00
CMELBR202407LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 12:052024/07/12 9:002024/07/15 12:052024/07/12 9:00
CMELBR202409LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 12:052024/09/12 9:002024/09/13 12:052024/09/12 9:00
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/10 13:052023/10/10 8:302023/10/31 12:002023/10/31 8:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 8:302023/12/29 12:002023/12/29 8:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 8:302024/02/29 12:002024/02/29 8:30
CMELE202404LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/04/08 13:052024/04/08 8:302024/04/30 12:002024/04/30 8:30
CMELE202406LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/06/10 13:052024/06/10 8:302024/06/28 12:002024/06/28 8:30
CMELE202408LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/08/05 13:052024/08/05 8:302024/08/30 12:002024/08/30 8:30
CMEM6A202312AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6A202403AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6B202312BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6B202403BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6C202312CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEM6C202403CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEM6E202312EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6E202403EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6J202312JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6J202403JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6S202312SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6S202403SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMCD202312USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEMCD202403USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEMSF202312USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEMSF202403USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMENOK202403NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMENOK202406NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMENOK202409NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEPJY202403BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEPJY202406BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEPJY202409BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEPLN202403POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEPLN202406POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEPLN202409POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEPSF202403BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEPSF202406BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEPSF202409BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERF202403Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERF202406Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERF202409Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERP202403Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERP202406Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERP202409Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202310Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 7:202023/10/16 9:162023/10/13 7:20
CMERP202311Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 7:202023/11/13 9:162023/11/10 7:20
CMERP202401Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 7:202024/01/12 9:162024/01/11 7:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERY202403Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERY202406Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERY202409Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMESEK202403SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMESEK202406SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMESEK202409SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMESJY202403SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMESJY202406SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMESJY202409SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 8:302023/10/30 14:302023/10/06 8:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 8:302023/08/30 14:302023/08/08 8:30
COMEXALI202406AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/05/30 14:302024/05/08 8:302024/05/30 14:302024/05/08 8:30
COMEXALI202404AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/03/27 14:302024/03/05 8:302024/03/27 14:302024/03/05 8:30
COMEXALI202407AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/06/27 14:302024/06/05 8:302024/06/27 14:302024/06/05 8:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 8:302024/01/30 14:302024/01/08 8:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 8:302023/11/29 14:302023/11/07 8:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 8:302023/12/28 14:302023/12/06 8:30
COMEXALI202405AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/04/29 14:302024/04/05 8:302024/04/29 14:302024/04/05 8:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 8:302023/09/28 14:302023/09/06 8:30
COMEXALI202408AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/07/30 14:302024/07/08 8:302024/07/30 14:302024/07/08 8:30
COMEXALI202403AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/02/28 14:302024/02/06 8:302024/02/28 14:302024/02/06 8:30
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:202023/12/27 13:302023/12/26 8:20
COMEXGC202406GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:202024/06/26 13:302024/06/25 8:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:202023/10/27 13:302023/10/26 8:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:202024/02/27 13:302024/02/26 8:20
COMEXGC202404GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:202024/04/26 13:302024/04/25 8:20
COMEXGC202408GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:202024/08/28 13:302024/08/27 8:20
COMEXGC202309GoldNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:202023/09/27 13:302023/09/26 8:20
COMEXGC202311GoldNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:202023/11/28 13:302023/11/27 8:20
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:102023/09/27 13:002023/09/26 8:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:102023/12/27 13:002023/12/26 8:10
COMEXHG202403CopperNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:102024/03/26 13:002024/03/25 8:10
COMEXHG202405CopperNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:102024/05/29 13:002024/05/28 8:10
COMEXHG202407CopperNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:102024/07/29 13:002024/07/26 8:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:102023/10/27 13:002023/10/26 8:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:102023/11/28 13:002023/11/27 8:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:102024/01/29 13:002024/01/26 8:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:102024/02/27 13:002024/02/26 8:10
COMEXHG202404CopperNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:102024/04/26 13:002024/04/25 8:10
COMEXHG202406CopperNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:102024/06/26 13:002024/06/25 8:10
COMEXHG202408CopperNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:102024/08/28 13:002024/08/27 8:10
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:302023/09/28 16:002023/09/27 8:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:302023/11/29 16:002023/11/28 8:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:302024/01/30 16:002024/01/29 8:30
COMEXMGC202404E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:302024/03/27 16:002024/03/26 8:30
COMEXMGC202406E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:302024/05/30 16:002024/05/29 8:30
COMEXMGC202408E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:302024/07/30 16:002024/07/29 8:30
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSI202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSI202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSI202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSI202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSI202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSIL202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSIL202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSIL202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSIL202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSIL202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 7:002023/12/18 16:302023/12/15 7:00
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/09/25 16:302023/09/22 7:002023/09/25 16:302023/09/22 7:00
ENDEXECF202403ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/15 7:002024/03/18 16:302024/03/15 7:00
ENDEXECF202406ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/21 7:002024/06/24 16:302024/06/21 7:00
ENDEXECF202310ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:302023/10/27 7:002023/10/30 16:302023/10/27 7:00
ENDEXECF202408ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/16 7:002024/08/19 16:302024/08/16 7:00
ENDEXECF202311ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/11/27 16:302023/11/24 7:002023/11/27 16:302023/11/24 7:00
EUREXCONF202312SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXCONF202403SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXCONF202406SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFBON202312BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/11/29 8:002023/12/07 12:302023/11/29 8:00
EUREXFBON202403BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/02/28 8:002024/03/07 12:302024/02/28 8:00
EUREXFBON202406BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/05/29 8:002024/06/06 12:302024/05/29 8:00
EUREXFBTP202312Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTP202403Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTP202406Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTS202312Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTS202403Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTS202406Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFGBL202312Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBL202403Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBL202406Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBM202312Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBM202403Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBM202406Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBS202312Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBS202403Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBS202406Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBX202312Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFGBX202403Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFGBX202406Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFOAT202312Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFOAT202403Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFOAT202406Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 9:002023/12/18 11:002023/12/15 9:00
HKFECUS202403CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:002024/03/15 9:002024/03/18 11:002024/03/15 9:00
HKFECUS202406CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:002024/06/14 9:002024/06/17 11:002024/06/14 9:00
HKFECUS202409CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:002024/09/13 9:002024/09/16 11:002024/09/13 9:00
HKFECUS202310CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:002023/10/13 9:002023/10/16 11:002023/10/13 9:00
HKFECUS202311CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:002023/11/10 9:002023/11/13 11:002023/11/10 9:00
HKFECUS202401CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:002024/01/12 9:002024/01/15 11:002024/01/12 9:00
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/16 16:302023/10/12 8:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/20 16:302023/11/16 8:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/18 16:302023/12/14 8:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/15 16:302024/01/11 8:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/19 16:302024/02/15 8:30
HKFEGDR202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDR202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDR202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDR202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDR202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDR202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDR202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/10 16:302023/10/06 8:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/14 16:302023/11/10 8:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/12 16:302023/12/08 8:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/09 16:302024/01/05 8:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/09 16:302024/02/07 8:30
HKFEGDU202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/12 16:302024/03/08 8:30
HKFEGDU202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/09 16:302024/04/05 8:30
HKFEGDU202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/13 16:302024/05/09 8:30
HKFEGDU202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/11 16:302024/06/07 8:30
HKFEGDU202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/09 16:302024/07/05 8:30
HKFEGDU202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/13 16:302024/08/09 8:30
HKFEGDU202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/10 16:302024/09/06 8:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 9:302023/09/28 14:302023/09/26 9:30
ICEEUG202309Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUG202312Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUH202309Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUH202312Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUR202312Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUR202403Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 9:302023/12/12 12:002023/12/08 9:30
ICEEUSOFTC202403CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/03/13 12:002024/03/11 9:302024/03/13 12:002024/03/11 9:30
ICEEUSOFTC202405CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/05/15 12:002024/05/13 9:302024/05/15 12:002024/05/13 9:30
ICEEUSOFTC202407CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 12:002024/07/12 9:302024/07/16 12:002024/07/12 9:30
ICEEUSOFTC202409CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 12:002024/09/11 9:302024/09/13 12:002024/09/11 9:30
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/08/25 17:302023/08/23 9:002023/09/25 12:302023/09/21 9:00
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 9:002023/11/24 12:302023/11/22 9:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 9:002024/01/25 12:302024/01/23 9:00
ICEEUSOFTRC202403Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/02/26 17:302024/02/22 9:002024/03/22 12:302024/03/20 9:00
ICEEUSOFTRC202405Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/04/25 17:302024/04/23 9:002024/05/24 12:302024/05/22 9:00
ICEEUSOFTRC202407Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/06/25 17:302024/06/21 9:002024/07/25 12:302024/07/23 9:00
ICEEUSOFTRC202409Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/08/27 17:302024/08/23 9:002024/09/24 12:302024/09/20 9:00
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 9:252023/11/23 12:302023/11/21 9:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 9:252024/01/23 12:302024/01/19 9:25
ICEEUSOFTT202403WheatNo3 business days prior to cutoff2024/02/23 16:302024/02/21 9:252024/03/22 12:302024/03/20 9:25
ICEEUSOFTT202405WheatNo3 business days prior to cutoff2024/04/24 16:302024/04/22 9:252024/05/23 12:302024/05/21 9:25
ICEEUSOFTT202407WheatNo3 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/20 9:252024/07/05 12:302024/07/03 9:25
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 8:452023/11/15 17:552023/11/13 8:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 8:452024/02/14 17:552024/02/12 8:45
ICEEUSOFTW202405White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 17:552024/04/11 8:452024/04/15 17:552024/04/11 8:45
ICEEUSOFTW202408White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 17:552024/07/12 8:452024/07/16 17:552024/07/12 8:45
ICEEUSOFTW202410White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 17:552024/09/11 8:452024/09/13 17:552024/09/11 8:45
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202403AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202406AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKAU202409AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202403Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202406Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202409Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202403EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202406EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEO202409EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202403EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202406EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEP202409EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202403Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202406Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKGB202409Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202403EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202406EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRA202409EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202403EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202406EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202409EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202403Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202406Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKZY202409Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202403GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202406GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSMP202409GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202403USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202406USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSS202409USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202403GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202406GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSY202409GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202405Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202406Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202407Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202408Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202409Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202410Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202403Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202404Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202405Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202406Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202407Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202408Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202409Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPENGF202404Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPENGF202405Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202406Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202407Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPENGF202408Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPENGF202409Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202404NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202405NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202406NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202407NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202408NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202409NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202406Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202404Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202405Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202407Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202408Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202409Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202410Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 9:002023/12/18 11:302023/12/15 9:00
KSE175202403USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:302024/03/15 9:002024/03/18 11:302024/03/15 9:00
KSE175202406USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:302024/06/14 9:002024/06/17 11:302024/06/14 9:00
KSE175202409USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 11:302024/09/12 9:002024/09/13 11:302024/09/12 9:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 9:002023/10/16 11:302023/10/13 9:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 9:002023/11/20 11:302023/11/17 9:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 9:002024/01/15 11:302024/01/12 9:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 9:002024/02/19 11:302024/02/16 9:00
KSE175202404USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:302024/04/12 9:002024/04/15 11:302024/04/12 9:00
KSE175202405USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 11:302024/05/17 9:002024/05/20 11:302024/05/17 9:00
KSE175202407USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:302024/07/12 9:002024/07/15 11:302024/07/12 9:00
KSE175202408USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:302024/08/16 9:002024/08/19 11:302024/08/16 9:00
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:352023/10/10 9:102023/10/18 16:352023/10/10 9:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:352023/11/07 9:102023/11/15 16:352023/11/07 9:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:352023/12/12 9:102023/12/20 16:352023/12/12 9:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:352024/01/09 9:102024/01/17 16:352024/01/09 9:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:352024/02/13 9:102024/02/21 16:352024/02/13 9:10
LMEOTCAH202403AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:352024/03/12 9:102024/03/20 16:352024/03/12 9:10
LMEOTCAH202404AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:352024/04/09 9:102024/04/17 16:352024/04/09 9:10
LMEOTCAH202405AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:352024/05/07 9:102024/05/15 16:352024/05/07 9:10
LMEOTCAH202406AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:352024/06/11 9:102024/06/19 16:352024/06/11 9:10
LMEOTCAH202407AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:352024/07/09 9:102024/07/17 16:352024/07/09 9:10
LMEOTCAH202408AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:352024/08/13 9:102024/08/21 16:352024/08/13 9:10
LMEOTCAH202409AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:352024/09/10 9:102024/09/18 16:352024/09/10 9:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:502023/10/10 9:102023/10/18 16:502023/10/10 9:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:502023/11/07 9:102023/11/15 16:502023/11/07 9:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:502023/12/12 9:102023/12/20 16:502023/12/12 9:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:502024/01/09 9:102024/01/17 16:502024/01/09 9:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:502024/02/13 9:102024/02/21 16:502024/02/13 9:10
LMEOTCCA202403CopperNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:502024/03/12 9:102024/03/20 16:502024/03/12 9:10
LMEOTCCA202404CopperNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:502024/04/09 9:102024/04/17 16:502024/04/09 9:10
LMEOTCCA202405CopperNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:502024/05/07 9:102024/05/15 16:502024/05/07 9:10
LMEOTCCA202406CopperNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:502024/06/11 9:102024/06/19 16:502024/06/11 9:10
LMEOTCCA202407CopperNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:502024/07/09 9:102024/07/17 16:502024/07/09 9:10
LMEOTCCA202408CopperNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:502024/08/13 9:102024/08/21 16:502024/08/13 9:10
LMEOTCCA202409CopperNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:502024/09/10 9:102024/09/18 16:502024/09/10 9:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:202023/10/10 9:102023/10/18 16:202023/10/10 9:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:202023/11/07 9:102023/11/15 16:202023/11/07 9:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:202023/12/12 9:102023/12/20 16:202023/12/12 9:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:202024/01/09 9:102024/01/17 16:202024/01/09 9:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:202024/02/13 9:102024/02/21 16:202024/02/13 9:10
LMEOTCPB202403LeadNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:202024/03/12 9:102024/03/20 16:202024/03/12 9:10
LMEOTCPB202404LeadNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:202024/04/09 9:102024/04/17 16:202024/04/09 9:10
LMEOTCPB202405LeadNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:202024/05/07 9:102024/05/15 16:202024/05/07 9:10
LMEOTCPB202406LeadNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:202024/06/11 9:102024/06/19 16:202024/06/11 9:10
LMEOTCPB202407LeadNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:202024/07/09 9:102024/07/17 16:202024/07/09 9:10
LMEOTCPB202408LeadNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:202024/08/13 9:102024/08/21 16:202024/08/13 9:10
LMEOTCPB202409LeadNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:202024/09/10 9:102024/09/18 16:202024/09/10 9:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:102023/10/10 9:102023/10/18 16:102023/10/10 9:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:102023/11/07 9:102023/11/15 16:102023/11/07 9:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:102023/12/12 9:102023/12/20 16:102023/12/12 9:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:102024/01/09 9:102024/01/17 16:102024/01/09 9:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:102024/02/13 9:102024/02/21 16:102024/02/13 9:10
LMEOTCSN202403TinNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:102024/03/12 9:102024/03/20 16:102024/03/12 9:10
LMEOTCSN202404TinNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:102024/04/09 9:102024/04/17 16:102024/04/09 9:10
LMEOTCSN202405TinNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:102024/05/07 9:102024/05/15 16:102024/05/07 9:10
LMEOTCSN202406TinNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:102024/06/11 9:102024/06/19 16:102024/06/11 9:10
LMEOTCSN202407TinNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:102024/07/09 9:102024/07/17 16:102024/07/09 9:10
LMEOTCSN202408TinNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:102024/08/13 9:102024/08/21 16:102024/08/13 9:10
LMEOTCSN202409TinNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:102024/09/10 9:102024/09/18 16:102024/09/10 9:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:002023/10/10 9:102023/10/18 16:002023/10/10 9:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:002023/11/07 9:102023/11/15 16:002023/11/07 9:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:002023/12/12 9:102023/12/20 16:002023/12/12 9:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:002024/01/09 9:102024/01/17 16:002024/01/09 9:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/13 9:102024/02/21 16:002024/02/13 9:10
LMEOTCZS202403ZincNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:002024/03/12 9:102024/03/20 16:002024/03/12 9:10
LMEOTCZS202404ZincNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:002024/04/09 9:102024/04/17 16:002024/04/09 9:10
LMEOTCZS202405ZincNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:002024/05/07 9:102024/05/15 16:002024/05/07 9:10
LMEOTCZS202406ZincNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:002024/06/11 9:102024/06/19 16:002024/06/11 9:10
LMEOTCZS202407ZincNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:002024/07/09 9:102024/07/17 16:002024/07/09 9:10
LMEOTCZS202408ZincNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:002024/08/13 9:102024/08/21 16:002024/08/13 9:10
LMEOTCZS202409ZincNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:002024/09/10 9:102024/09/18 16:002024/09/10 9:10
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202403Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202405Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202409Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)
MATIFECO202405RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)
MATIFECO202408RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202406CornNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 17:30 (CET)2024/05/28 10:45 (CET)2024/06/05 17:30 (CET)2024/06/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202408CornNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 17:30 (CET)2024/07/26 10:45 (CET)2024/08/05 17:30 (CET)2024/08/02 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202403Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202404Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202405Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202406Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202407Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202408Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202409Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202403COCOANo2 business days prior to cutoff2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202405COCOANo2 business days prior to cutoff2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202407COCOANo2 business days prior to cutoff2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202409COCOANo2 business days prior to cutoff2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202405COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202407COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202403US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202406US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOTDX202409US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTKC202403COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYBOTKC202405COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202407COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202409COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202403FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202405FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202407FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202409FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202403CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202405CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202407CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202405SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202407SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202405Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202407Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)
NYBOTSF202409Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202405Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202406Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202407Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202408Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202409Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202410Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202405Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202406Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202407Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202408Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202409Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202410Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/22 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202406Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202404Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202405Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202407Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202408Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202409Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202410Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202404Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202405Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202406Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202407Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202408Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202409Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/22 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHP202404Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202405Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202406Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202407Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202408Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202409Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202404WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202405WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202406WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202407WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202408WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202409WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202410WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202404Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202405Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202406Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202407Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202408Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202409Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202404RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202405RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202406RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202407RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202408RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202409RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202404Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202405Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202406Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202407Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202408Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202409Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202403PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202406PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202310PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202311PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202404PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202407PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202309PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202311PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202401Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202310Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202404Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202309Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPLM202407Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202311Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQG202404Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202405Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202406Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202407Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202408Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202409Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202404Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202405Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202406Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202407Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202408Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202409Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202410Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/22 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202408RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202406RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202405RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202407RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202409RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202404RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202312Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/12/13 15:022023/12/12 9:002023/12/13 15:022023/12/12 9:00
OSE.JPNJBL202403Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/03/13 15:022024/03/12 9:002024/03/13 15:022024/03/12 9:00
OSE.JPNJBL202406Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/06/13 15:022024/06/12 9:002024/06/13 15:022024/06/12 9:00
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202403US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXMUC202406US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXMUC202409US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXMUC202404US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXMUC202405US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXMUC202407US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXMUC202408US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXTF202404SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)
SGXTF202405SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)
SGXTF202406SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202407SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)
SGXTF202408SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)
SGXTF202409SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202403US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXUC202406US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXUC202409US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXUC202404US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXUC202405US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXUC202407US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXUC202408US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)

Selvitysaika Usein kysyttyä

Viimeinen päivä olla oikeutettu osingonmaksuun on Ex-Datea  edeltävä pankkipäivä. Huomioithan, että jos ostat osakkeita Ex-Datena tai sen jälkeen, et ole oikeutettu osinkoon.

Miksi? Ex-Date on ensimmäinen päivä, jolloin osakkeella käydään kauppaa ilman oikeutta osinkoon. Tiedot osinkojen Ex-Date päivistä löydät klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella osakkeen nimeä TWS:ssä ja valitsemalla sitten Dividend Schedule.

Esimerkki:

Ex-Date 6. marraskuuta on perjantai. Osto 5. marraskuuta mahdollistaa siis sen, että ostaja voi saada osinkoa 9. marraskuuta selvityspäivän mukaisesti.

Record osoittaa määräajan, johon mennessä ostajan on täytynyt rekisteröityä osakkeenomistajaksi, jotta hän voi saada osinkoa.

Tietyissä olosuhteissa optiosopimuksen ennenaikainen toteuttaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa. Tällöin optionhaltija saa osingon ja luopuu optiosopimuksen jäljellä olevasta aika-arvosta. Asiakkaille ilmoitetaan tulevista osingoista TWS:n, tilinhallinnan ja sähköpostin välityksellä, jos optiosopimuksen kohde-etuutena oleva osake maksaa osinkoa. Myös ennenaikaisen toteuttamisen tai optiosopimuksen kohde-etuuden luovuttamisen taloudelliset vaikutukset ennakoidaan. Lisätietoja optioiden toteuttamisesta löytyy tästä sijoitusblogimme artikkelista: Optioiden toteuttaminen
EUREX-pörssin mukaan optiosopimusten perusteella myönnetyt osakkeet selvitetään 2 pankkipäivän kuluessa.
Selvitysohjeissa täsmennetään myös, että optiosopimuksen omistaja on oikeutettu osinkoihin option toteuttamisen jälkeen.
Optiosopimuksen toteuttaminen yhtä pankkipäivää ennen Ex-Datea riittää osakkeiden osinko-oikeuden saamiseksi.

Erityisesti hyödykefutuureihin liittyy riski kohde-etuuden mahdollisesta fyysisestä toimituksesta. Näin ollen tällainen positio on suljettava ja selvitettävä ennen First Position- tai First notice -päivää. Seuraavissa taulukoissa on esitetty yleisimmät määräajat futuuripositioiden sulkemiselle:

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230910-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT10Y20231010-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT2YY2023092-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT2YY2023102-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT30Y20230930-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT30Y20231030-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT5YY2023095-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT5YY2023105-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 8:302023/10/04 12:012023/10/03 8:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 8:302023/11/03 12:012023/11/02 8:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 8:302023/12/05 12:012023/12/04 8:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 8:302024/01/04 12:012024/01/03 8:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 8:302024/02/05 12:012024/02/02 8:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 8:302024/03/05 12:012024/03/04 8:30
CBOTEH202404EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 15:002024/03/26 8:302024/04/03 12:012024/04/02 8:30
CBOTEH202405EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 15:002024/04/26 8:302024/05/03 12:012024/05/02 8:30
CBOTEH202406EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:002024/05/29 8:302024/06/05 12:012024/06/04 8:30
CBOTEH202407EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 15:002024/06/26 8:302024/07/03 12:012024/07/02 8:30
CBOTEH202408EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 15:002024/07/29 8:302024/08/05 12:012024/08/02 8:30
CBOTEH202409EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:002024/08/28 8:302024/09/05 12:012024/09/04 8:30
CBOTKE202403Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTKE202405Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTKE202407Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTKE202409Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTTN20231210-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 7:202023/12/19 12:012023/12/19 7:20
CBOTTN20240310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 7:202024/03/19 12:012024/03/19 7:20
CBOTTN20240610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 7:202024/06/18 12:012024/06/18 7:20
CBOTTWE20231220-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTTWE20240320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTTWE20240620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTUB202312Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTUB202403Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTUB202406Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXC202407MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXC202405MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXC202409MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXC202403MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 8:302023/10/30 13:452023/10/27 8:30
CBOTXK202407MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/26 8:302024/06/27 13:452024/06/26 8:30
CBOTXK202409MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/28 8:302024/08/29 13:452024/08/28 8:30
CBOTXK202403MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/27 8:302024/02/28 13:452024/02/27 8:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 8:302023/12/28 13:452023/12/27 8:30
CBOTXK202408MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:452024/07/29 8:302024/07/30 13:452024/07/29 8:30
CBOTXK202405MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/26 8:302024/04/29 13:452024/04/26 8:30
CBOTXW202407MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXW202405MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXW202403MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXW202409MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 8:302023/09/29 12:012023/09/28 8:30
CBOTZ3N2023123-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 8:302023/12/29 12:012023/12/28 8:30
CBOTZ3N2024033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 8:302024/03/28 12:012024/03/27 8:30
CBOTZB20231230-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZB20240330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZB20240630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 8:302023/11/29 13:202023/11/29 8:30
CBOTZC202407Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:202024/06/27 8:302024/06/27 13:202024/06/27 8:30
CBOTZC202405Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:202024/04/29 8:302024/04/29 13:202024/04/29 8:30
CBOTZC202409Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:202024/08/29 8:302024/08/29 13:202024/08/29 8:30
CBOTZC202403Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:202024/02/28 8:302024/02/28 13:202024/02/28 8:30
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZF2023125-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/29 12:012023/12/29 10:01
CBOTZF2024035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/28 12:012024/03/28 10:01
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZL202407SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZL202403SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZL202409SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZL202408SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZL202405SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZM202407SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZM202405SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202403SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZM202408SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZM202409SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZN20231210-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZN20240310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZN20240610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZO202407OatsNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZO202409OatsNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZO202403OatsNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZO202405OatsNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 8:302023/10/30 13:152023/10/27 8:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZR202403ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZR202405ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202407ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZR202409ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 8:302023/10/30 13:152023/10/30 8:30
CBOTZS202407SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 8:302023/12/28 13:152023/12/28 8:30
CBOTZS202405SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZS202403SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZS202409SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CBOTZS202408SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/30 8:302024/07/30 13:152024/07/30 8:30
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 7:202023/09/29 12:012023/09/28 7:20
CBOTZT2023122-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 7:202023/12/29 12:012023/12/28 7:20
CBOTZT2024032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 7:202024/03/28 12:012024/03/27 7:20
CBOTZW202403WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 8:302023/11/29 13:152023/11/29 8:30
CBOTZW202405WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZW202407WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZW202409WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGB20240310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGB20240610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGB20240910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2024035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGF2024065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGF2024095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CDECGZ2024032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)
CDECGZ2024062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2024092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6A202403AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6A202406AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6A202409AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6A202310AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6A202311AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6A202401AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6B202403BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6B202406BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6B202409BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6B202310BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6B202311BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6B202401BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CME6C202403CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CME6C202406CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CME6C202409CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/17 9:162024/09/16 8:302024/09/17 9:162024/09/16 8:30
CME6C202310CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/17 9:162023/10/16 8:302023/10/17 9:162023/10/16 8:30
CME6C202311CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/14 9:162023/11/13 8:302023/11/14 9:162023/11/13 8:30
CME6C202401CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/16 9:162024/01/15 8:302024/01/16 9:162024/01/15 8:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6E202403EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6E202406EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6E202409EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6E202310EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6E202311EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6E202401EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6J202403JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6J202406JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6J202409JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6J202310JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6J202311JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6J202401JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6M202403MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6M202406MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6M202409MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6M202404MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6M202405MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6M202407MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202408MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6N202403NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6N202406NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6N202409NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6S202403SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6S202406SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6S202409SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6Z202403S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6Z202406S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6Z202409S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6Z202404S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6Z202405S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6Z202407S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6Z202408S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEACD202403AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEACD202406AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEACD202409AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEAJY202403AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEAJY202406AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEAJY202409AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMECJY202403CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMECJY202406CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMECJY202409CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMECZK202403CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMECZK202406CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMECZK202409CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEE7202312EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEE7202403EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEEAD202403Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEEAD202406Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEEAD202409Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEECD202403Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEECD202406Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEECD202409Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEECK202403CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEECK202406CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEECK202409CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEHF202403HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEHF202406HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEHF202409HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEPZ202403POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEPZ202406POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEPZ202409POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEHUF202403HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEHUF202406HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEHUF202409HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEILS202403SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEILS202406SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEILS202409SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEJ7202312Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEJ7202403Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 9:002023/11/15 12:052023/11/14 9:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 9:002024/01/12 12:052024/01/11 9:00
CMELBR202403LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 12:052024/03/14 9:002024/03/15 12:052024/03/14 9:00
CMELBR202405LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/05/15 12:052024/05/14 9:002024/05/15 12:052024/05/14 9:00
CMELBR202407LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 12:052024/07/12 9:002024/07/15 12:052024/07/12 9:00
CMELBR202409LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 12:052024/09/12 9:002024/09/13 12:052024/09/12 9:00
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/10 13:052023/10/10 8:302023/10/31 12:002023/10/31 8:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 8:302023/12/29 12:002023/12/29 8:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 8:302024/02/29 12:002024/02/29 8:30
CMELE202404LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/04/08 13:052024/04/08 8:302024/04/30 12:002024/04/30 8:30
CMELE202406LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/06/10 13:052024/06/10 8:302024/06/28 12:002024/06/28 8:30
CMELE202408LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/08/05 13:052024/08/05 8:302024/08/30 12:002024/08/30 8:30
CMEM6A202312AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6A202403AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6B202312BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6B202403BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6C202312CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEM6C202403CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEM6E202312EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6E202403EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6J202312JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6J202403JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6S202312SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6S202403SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMCD202312USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEMCD202403USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEMSF202312USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEMSF202403USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMENOK202403NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMENOK202406NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMENOK202409NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEPJY202403BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEPJY202406BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEPJY202409BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEPLN202403POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEPLN202406POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEPLN202409POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEPSF202403BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEPSF202406BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEPSF202409BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERF202403Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERF202406Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERF202409Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERP202403Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERP202406Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERP202409Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202310Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 7:202023/10/16 9:162023/10/13 7:20
CMERP202311Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 7:202023/11/13 9:162023/11/10 7:20
CMERP202401Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 7:202024/01/12 9:162024/01/11 7:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERY202403Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERY202406Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERY202409Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMESEK202403SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMESEK202406SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMESEK202409SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMESJY202403SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMESJY202406SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMESJY202409SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 8:302023/10/30 14:302023/10/06 8:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 8:302023/08/30 14:302023/08/08 8:30
COMEXALI202406AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/05/30 14:302024/05/08 8:302024/05/30 14:302024/05/08 8:30
COMEXALI202404AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/03/27 14:302024/03/05 8:302024/03/27 14:302024/03/05 8:30
COMEXALI202407AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/06/27 14:302024/06/05 8:302024/06/27 14:302024/06/05 8:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 8:302024/01/30 14:302024/01/08 8:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 8:302023/11/29 14:302023/11/07 8:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 8:302023/12/28 14:302023/12/06 8:30
COMEXALI202405AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/04/29 14:302024/04/05 8:302024/04/29 14:302024/04/05 8:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 8:302023/09/28 14:302023/09/06 8:30
COMEXALI202408AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/07/30 14:302024/07/08 8:302024/07/30 14:302024/07/08 8:30
COMEXALI202403AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/02/28 14:302024/02/06 8:302024/02/28 14:302024/02/06 8:30
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:202023/12/27 13:302023/12/26 8:20
COMEXGC202406GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:202024/06/26 13:302024/06/25 8:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:202023/10/27 13:302023/10/26 8:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:202024/02/27 13:302024/02/26 8:20
COMEXGC202404GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:202024/04/26 13:302024/04/25 8:20
COMEXGC202408GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:202024/08/28 13:302024/08/27 8:20
COMEXGC202309GoldNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:202023/09/27 13:302023/09/26 8:20
COMEXGC202311GoldNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:202023/11/28 13:302023/11/27 8:20
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:102023/09/27 13:002023/09/26 8:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:102023/12/27 13:002023/12/26 8:10
COMEXHG202403CopperNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:102024/03/26 13:002024/03/25 8:10
COMEXHG202405CopperNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:102024/05/29 13:002024/05/28 8:10
COMEXHG202407CopperNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:102024/07/29 13:002024/07/26 8:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:102023/10/27 13:002023/10/26 8:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:102023/11/28 13:002023/11/27 8:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:102024/01/29 13:002024/01/26 8:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:102024/02/27 13:002024/02/26 8:10
COMEXHG202404CopperNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:102024/04/26 13:002024/04/25 8:10
COMEXHG202406CopperNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:102024/06/26 13:002024/06/25 8:10
COMEXHG202408CopperNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:102024/08/28 13:002024/08/27 8:10
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:302023/09/28 16:002023/09/27 8:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:302023/11/29 16:002023/11/28 8:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:302024/01/30 16:002024/01/29 8:30
COMEXMGC202404E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:302024/03/27 16:002024/03/26 8:30
COMEXMGC202406E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:302024/05/30 16:002024/05/29 8:30
COMEXMGC202408E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:302024/07/30 16:002024/07/29 8:30
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSI202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSI202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSI202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSI202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSI202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSIL202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSIL202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSIL202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSIL202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSIL202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 7:002023/12/18 16:302023/12/15 7:00
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/09/25 16:302023/09/22 7:002023/09/25 16:302023/09/22 7:00
ENDEXECF202403ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/15 7:002024/03/18 16:302024/03/15 7:00
ENDEXECF202406ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/21 7:002024/06/24 16:302024/06/21 7:00
ENDEXECF202310ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:302023/10/27 7:002023/10/30 16:302023/10/27 7:00
ENDEXECF202408ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/16 7:002024/08/19 16:302024/08/16 7:00
ENDEXECF202311ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/11/27 16:302023/11/24 7:002023/11/27 16:302023/11/24 7:00
EUREXCONF202312SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXCONF202403SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXCONF202406SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFBON202312BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/11/29 8:002023/12/07 12:302023/11/29 8:00
EUREXFBON202403BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/02/28 8:002024/03/07 12:302024/02/28 8:00
EUREXFBON202406BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/05/29 8:002024/06/06 12:302024/05/29 8:00
EUREXFBTP202312Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTP202403Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTP202406Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTS202312Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTS202403Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTS202406Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFGBL202312Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBL202403Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBL202406Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBM202312Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBM202403Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBM202406Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBS202312Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBS202403Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBS202406Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBX202312Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFGBX202403Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFGBX202406Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFOAT202312Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFOAT202403Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFOAT202406Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 9:002023/12/18 11:002023/12/15 9:00
HKFECUS202403CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:002024/03/15 9:002024/03/18 11:002024/03/15 9:00
HKFECUS202406CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:002024/06/14 9:002024/06/17 11:002024/06/14 9:00
HKFECUS202409CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:002024/09/13 9:002024/09/16 11:002024/09/13 9:00
HKFECUS202310CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:002023/10/13 9:002023/10/16 11:002023/10/13 9:00
HKFECUS202311CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:002023/11/10 9:002023/11/13 11:002023/11/10 9:00
HKFECUS202401CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:002024/01/12 9:002024/01/15 11:002024/01/12 9:00
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/16 16:302023/10/12 8:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/20 16:302023/11/16 8:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/18 16:302023/12/14 8:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/15 16:302024/01/11 8:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/19 16:302024/02/15 8:30
HKFEGDR202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDR202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDR202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDR202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDR202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDR202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDR202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/10 16:302023/10/06 8:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/14 16:302023/11/10 8:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/12 16:302023/12/08 8:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/09 16:302024/01/05 8:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/09 16:302024/02/07 8:30
HKFEGDU202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/12 16:302024/03/08 8:30
HKFEGDU202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/09 16:302024/04/05 8:30
HKFEGDU202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/13 16:302024/05/09 8:30
HKFEGDU202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/11 16:302024/06/07 8:30
HKFEGDU202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/09 16:302024/07/05 8:30
HKFEGDU202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/13 16:302024/08/09 8:30
HKFEGDU202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/10 16:302024/09/06 8:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 9:302023/09/28 14:302023/09/26 9:30
ICEEUG202309Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUG202312Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUH202309Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUH202312Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUR202312Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUR202403Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 9:302023/12/12 12:002023/12/08 9:30
ICEEUSOFTC202403CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/03/13 12:002024/03/11 9:302024/03/13 12:002024/03/11 9:30
ICEEUSOFTC202405CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/05/15 12:002024/05/13 9:302024/05/15 12:002024/05/13 9:30
ICEEUSOFTC202407CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 12:002024/07/12 9:302024/07/16 12:002024/07/12 9:30
ICEEUSOFTC202409CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 12:002024/09/11 9:302024/09/13 12:002024/09/11 9:30
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/08/25 17:302023/08/23 9:002023/09/25 12:302023/09/21 9:00
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 9:002023/11/24 12:302023/11/22 9:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 9:002024/01/25 12:302024/01/23 9:00
ICEEUSOFTRC202403Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/02/26 17:302024/02/22 9:002024/03/22 12:302024/03/20 9:00
ICEEUSOFTRC202405Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/04/25 17:302024/04/23 9:002024/05/24 12:302024/05/22 9:00
ICEEUSOFTRC202407Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/06/25 17:302024/06/21 9:002024/07/25 12:302024/07/23 9:00
ICEEUSOFTRC202409Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/08/27 17:302024/08/23 9:002024/09/24 12:302024/09/20 9:00
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 9:252023/11/23 12:302023/11/21 9:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 9:252024/01/23 12:302024/01/19 9:25
ICEEUSOFTT202403WheatNo3 business days prior to cutoff2024/02/23 16:302024/02/21 9:252024/03/22 12:302024/03/20 9:25
ICEEUSOFTT202405WheatNo3 business days prior to cutoff2024/04/24 16:302024/04/22 9:252024/05/23 12:302024/05/21 9:25
ICEEUSOFTT202407WheatNo3 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/20 9:252024/07/05 12:302024/07/03 9:25
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 8:452023/11/15 17:552023/11/13 8:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 8:452024/02/14 17:552024/02/12 8:45
ICEEUSOFTW202405White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 17:552024/04/11 8:452024/04/15 17:552024/04/11 8:45
ICEEUSOFTW202408White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 17:552024/07/12 8:452024/07/16 17:552024/07/12 8:45
ICEEUSOFTW202410White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 17:552024/09/11 8:452024/09/13 17:552024/09/11 8:45
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202403AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202406AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKAU202409AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202403Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202406Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202409Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202403EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202406EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEO202409EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202403EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202406EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEP202409EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202403Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202406Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKGB202409Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202403EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202406EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRA202409EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202403EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202406EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202409EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202403Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202406Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKZY202409Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202403GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202406GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSMP202409GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202403USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202406USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSS202409USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202403GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202406GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSY202409GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202405Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202406Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202407Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202408Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202409Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202410Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202403Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202404Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202405Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202406Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202407Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202408Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202409Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPENGF202404Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPENGF202405Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202406Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202407Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPENGF202408Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPENGF202409Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202404NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202405NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202406NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202407NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202408NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202409NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202406Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202404Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202405Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202407Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202408Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202409Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202410Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 9:002023/12/18 11:302023/12/15 9:00
KSE175202403USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:302024/03/15 9:002024/03/18 11:302024/03/15 9:00
KSE175202406USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:302024/06/14 9:002024/06/17 11:302024/06/14 9:00
KSE175202409USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 11:302024/09/12 9:002024/09/13 11:302024/09/12 9:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 9:002023/10/16 11:302023/10/13 9:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 9:002023/11/20 11:302023/11/17 9:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 9:002024/01/15 11:302024/01/12 9:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 9:002024/02/19 11:302024/02/16 9:00
KSE175202404USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:302024/04/12 9:002024/04/15 11:302024/04/12 9:00
KSE175202405USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 11:302024/05/17 9:002024/05/20 11:302024/05/17 9:00
KSE175202407USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:302024/07/12 9:002024/07/15 11:302024/07/12 9:00
KSE175202408USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:302024/08/16 9:002024/08/19 11:302024/08/16 9:00
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:352023/10/10 9:102023/10/18 16:352023/10/10 9:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:352023/11/07 9:102023/11/15 16:352023/11/07 9:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:352023/12/12 9:102023/12/20 16:352023/12/12 9:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:352024/01/09 9:102024/01/17 16:352024/01/09 9:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:352024/02/13 9:102024/02/21 16:352024/02/13 9:10
LMEOTCAH202403AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:352024/03/12 9:102024/03/20 16:352024/03/12 9:10
LMEOTCAH202404AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:352024/04/09 9:102024/04/17 16:352024/04/09 9:10
LMEOTCAH202405AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:352024/05/07 9:102024/05/15 16:352024/05/07 9:10
LMEOTCAH202406AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:352024/06/11 9:102024/06/19 16:352024/06/11 9:10
LMEOTCAH202407AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:352024/07/09 9:102024/07/17 16:352024/07/09 9:10
LMEOTCAH202408AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:352024/08/13 9:102024/08/21 16:352024/08/13 9:10
LMEOTCAH202409AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:352024/09/10 9:102024/09/18 16:352024/09/10 9:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:502023/10/10 9:102023/10/18 16:502023/10/10 9:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:502023/11/07 9:102023/11/15 16:502023/11/07 9:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:502023/12/12 9:102023/12/20 16:502023/12/12 9:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:502024/01/09 9:102024/01/17 16:502024/01/09 9:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:502024/02/13 9:102024/02/21 16:502024/02/13 9:10
LMEOTCCA202403CopperNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:502024/03/12 9:102024/03/20 16:502024/03/12 9:10
LMEOTCCA202404CopperNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:502024/04/09 9:102024/04/17 16:502024/04/09 9:10
LMEOTCCA202405CopperNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:502024/05/07 9:102024/05/15 16:502024/05/07 9:10
LMEOTCCA202406CopperNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:502024/06/11 9:102024/06/19 16:502024/06/11 9:10
LMEOTCCA202407CopperNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:502024/07/09 9:102024/07/17 16:502024/07/09 9:10
LMEOTCCA202408CopperNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:502024/08/13 9:102024/08/21 16:502024/08/13 9:10
LMEOTCCA202409CopperNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:502024/09/10 9:102024/09/18 16:502024/09/10 9:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:202023/10/10 9:102023/10/18 16:202023/10/10 9:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:202023/11/07 9:102023/11/15 16:202023/11/07 9:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:202023/12/12 9:102023/12/20 16:202023/12/12 9:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:202024/01/09 9:102024/01/17 16:202024/01/09 9:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:202024/02/13 9:102024/02/21 16:202024/02/13 9:10
LMEOTCPB202403LeadNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:202024/03/12 9:102024/03/20 16:202024/03/12 9:10
LMEOTCPB202404LeadNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:202024/04/09 9:102024/04/17 16:202024/04/09 9:10
LMEOTCPB202405LeadNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:202024/05/07 9:102024/05/15 16:202024/05/07 9:10
LMEOTCPB202406LeadNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:202024/06/11 9:102024/06/19 16:202024/06/11 9:10
LMEOTCPB202407LeadNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:202024/07/09 9:102024/07/17 16:202024/07/09 9:10
LMEOTCPB202408LeadNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:202024/08/13 9:102024/08/21 16:202024/08/13 9:10
LMEOTCPB202409LeadNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:202024/09/10 9:102024/09/18 16:202024/09/10 9:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:102023/10/10 9:102023/10/18 16:102023/10/10 9:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:102023/11/07 9:102023/11/15 16:102023/11/07 9:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:102023/12/12 9:102023/12/20 16:102023/12/12 9:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:102024/01/09 9:102024/01/17 16:102024/01/09 9:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:102024/02/13 9:102024/02/21 16:102024/02/13 9:10
LMEOTCSN202403TinNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:102024/03/12 9:102024/03/20 16:102024/03/12 9:10
LMEOTCSN202404TinNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:102024/04/09 9:102024/04/17 16:102024/04/09 9:10
LMEOTCSN202405TinNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:102024/05/07 9:102024/05/15 16:102024/05/07 9:10
LMEOTCSN202406TinNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:102024/06/11 9:102024/06/19 16:102024/06/11 9:10
LMEOTCSN202407TinNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:102024/07/09 9:102024/07/17 16:102024/07/09 9:10
LMEOTCSN202408TinNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:102024/08/13 9:102024/08/21 16:102024/08/13 9:10
LMEOTCSN202409TinNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:102024/09/10 9:102024/09/18 16:102024/09/10 9:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:002023/10/10 9:102023/10/18 16:002023/10/10 9:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:002023/11/07 9:102023/11/15 16:002023/11/07 9:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:002023/12/12 9:102023/12/20 16:002023/12/12 9:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:002024/01/09 9:102024/01/17 16:002024/01/09 9:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/13 9:102024/02/21 16:002024/02/13 9:10
LMEOTCZS202403ZincNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:002024/03/12 9:102024/03/20 16:002024/03/12 9:10
LMEOTCZS202404ZincNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:002024/04/09 9:102024/04/17 16:002024/04/09 9:10
LMEOTCZS202405ZincNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:002024/05/07 9:102024/05/15 16:002024/05/07 9:10
LMEOTCZS202406ZincNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:002024/06/11 9:102024/06/19 16:002024/06/11 9:10
LMEOTCZS202407ZincNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:002024/07/09 9:102024/07/17 16:002024/07/09 9:10
LMEOTCZS202408ZincNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:002024/08/13 9:102024/08/21 16:002024/08/13 9:10
LMEOTCZS202409ZincNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:002024/09/10 9:102024/09/18 16:002024/09/10 9:10
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202403Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202405Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202409Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)
MATIFECO202405RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)
MATIFECO202408RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202406CornNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 17:30 (CET)2024/05/28 10:45 (CET)2024/06/05 17:30 (CET)2024/06/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202408CornNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 17:30 (CET)2024/07/26 10:45 (CET)2024/08/05 17:30 (CET)2024/08/02 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202403Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202404Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202405Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202406Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202407Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202408Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202409Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202403COCOANo2 business days prior to cutoff2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202405COCOANo2 business days prior to cutoff2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202407COCOANo2 business days prior to cutoff2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202409COCOANo2 business days prior to cutoff2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202405COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202407COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202403US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202406US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOTDX202409US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTKC202403COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYBOTKC202405COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202407COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202409COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202403FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202405FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202407FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202409FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202403CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202405CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202407CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202405SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202407SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202405Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202407Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)
NYBOTSF202409Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202405Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202406Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202407Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202408Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202409Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202410Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202405Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202406Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202407Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202408Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202409Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202410Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/22 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202406Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202404Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202405Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202407Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202408Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202409Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202410Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202404Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202405Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202406Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202407Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202408Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202409Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/22 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHP202404Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202405Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202406Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202407Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202408Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202409Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202404WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202405WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202406WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202407WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202408WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202409WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202410WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202404Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202405Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202406Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202407Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202408Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202409Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202404RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202405RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202406RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202407RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202408RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202409RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202404Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202405Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202406Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202407Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202408Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202409Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202403PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202406PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202310PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202311PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/22 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202404PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202407PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202309PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202311PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202401Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202310Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202404Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202309Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPLM202407Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202311Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQG202404Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202405Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202406Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202407Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202408Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202409Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202404Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202405Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202406Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202407Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202408Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202409Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202410Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/22 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/22 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202408RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202406RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202405RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202407RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202409RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202404RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202312Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/12/13 15:022023/12/12 9:002023/12/13 15:022023/12/12 9:00
OSE.JPNJBL202403Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/03/13 15:022024/03/12 9:002024/03/13 15:022024/03/12 9:00
OSE.JPNJBL202406Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/06/13 15:022024/06/12 9:002024/06/13 15:022024/06/12 9:00
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202403US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXMUC202406US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXMUC202409US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXMUC202404US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXMUC202405US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXMUC202407US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXMUC202408US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXTF202404SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)
SGXTF202405SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)
SGXTF202406SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202407SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)
SGXTF202408SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)
SGXTF202409SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202403US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXUC202406US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXUC202409US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXUC202404US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXUC202405US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXUC202407US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXUC202408US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)

Et. Jos esimerkiksi osakkeiden myynnistä saadut tuotot sijoitetaan uudelleen samana kaupankäyntipäivänä, osakkeiden maksu erääntyy silti kaksi pankkipäivää myöhemmin. Tämä sopii yhteen myyntituoton maksun kanssa. Jos tuotto kattaa uuden osakkeen ostosumman, käteistä ei lainata, joten korkoa ei kerry.

Korkoa kertyy vain negatiivisille ja suurille positiivisille käteissaldoille kunkin kaupankäyntipäivän lopussa. Tämänhetkiset korkokulut löydät hinnastostamme täältä.

Warrantit ja strukturoidut tuotteet selvitetään yleensä käteisellä. Tuotteen liikkeeseenlaskija määrittelee selvityksen yksityiskohdat. Lisätietoja on kyseisen tuotteen avaintietoasiakirjassa (Key Information Document, KID). Nämä asiakirjat ovat saatavilla tilinhallinnan Support-valikon kautta valitsemalla PRIIPS Kid -osio.

Optioilla ja optioyhdistelmillä voidaan yleensä käydä kauppaa käteistilillä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain vakuudellisilla optioilla, jotka edellyttävät riittävien käteisvarojen tai kohde-etuuden hallussapitoa. Muutoin kaupankäynti rajoittuu eurooppalaistyylisiin optioihin. Yleensä käteistilillä kaupankäynti optioilla on mahdollista vain käteisellä maksettaville optioille.

YhdistelmäToteutustyyli
Long Call & Long PutAmerikkalainen, eurooppalainen
Covered Calls Amerikkalainen, eurooppalainen
Short Put, jos käteistä on riittävästiAmerikkalainen, eurooppalainen
Call SpreadEurooppalainen ja käteisselvitys
Put SpreadEurooppalainen ja käteisselvitys
Long ButterflyEurooppalainen ja käteisselvitys
Iron CondorEurooppalainen ja käteisselvitys
Long Call und Long Put (Long Straddle)Eurooppalainen ja käteisselvitys

Optioiden selvitys vaihtelee pörssin ja optiotyylin välillä.

EUREX: Erääntymispäivänä järjestetään klo 13.00-13.05 huutokauppa, jossa määritellään kaikkien DAX-optioiden selvityshinta. Huutokaupan jälkeisen avaushinnan perusteella määritellään selvityshinta, ja optiot selvitetään myöhemmin samana päivänä.

EUREXin osakeoptiot: Osakeoptiot toteutetaan viimeisenä kaupankäyntipäivänä kaupankäynnin päättymisen jälkeen klo 17.30.

S&P 500 (SPX) -optiot: Viimeinen kaupankäyntipäivä päättyy optioiden erääntymistä edeltävänä päivänä. Eräpäivänä kaikkien SPX-sijoitusten avaushinta määritellään ja sitä käytetään selvityshintana. Huomio: Tätä menetelmää sovelletaan vain säännöllisesti (kuukauden kolmas perjantai) erääntyviin optioihin.

Yhdysvaltain osakeoptiot: Osakeoptioilla käydään kauppaa viimeisen kaupankäyntipäivän loppuun asti, ja ne selvitetään sen jälkeen.

Tietoa selvitysmenetelmistä on saatavilla kaupankäyntialustoilla. Lisätietoa optioiden selvityksestä ja erääntymisestä löytyy myös EUREXin ja CBOE:n verkkosivuilta.

Selvitys esitetään kunkin sopimuksen sopimustiedoissa. Klikkaa tuotetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Financial instrument info -> Details.

Finanzinstrument-Info

Seuraavaksi sinulle avautuu uusi verkkosivu, jossa näkyvät kunkin tuotteen sopimustiedot. Selvitystiedot on esitetty Settlement Method-osiossa.

Settlement-Methode

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä