Chat with us, powered by LiveChat

Selvitysaika: Rahoitustapahtumien toteutuminen

Selvityksellä (eng. settlement) tarkoitetaan ostajan ja myyjän välisen rahoitustapahtuman toteuttamista.

Tarkoitamme tällä spot- tai johdannaismarkkinoilla tapahtuvan transaktion maksamista ja toimittamista. Lisää hyödyllistä tietoa löydät tältä sivulta.

Määritelmä: Selvitysaika & selvityspäivä

Perinteisesti selvitysaika on antanut sopimuspuolille aikaa täyttää liiketoimesta johtuvat toimitusvelvoitteensa eli toimittaa käteistä tai arvopapereita. Arvopaperien omistusoikeus on siirrettävä tämän ajanjakson aikana (kaksi pankkipäivää kaupantekopäivästä) kauppahinnan maksua vastaan.

Sinusta tulee osakkeen omistaja heti oston jälkeen, mutta tosiasiallisesti omistat osakkeen selvityspäivänä, kun liiketoimi on suoritettu, eli kahden päivän kuluttua kaupantekopäivästä.

Nykyään arvopapereilla, valuutoilla ja johdannaisilla tehdyt liiketoimet selvitetään keskusvastapuolten eli niin sanottujen selvityslaitosten toimesta. Selvitysjärjestelmä toimii välikätenä ostajan ja myyjän välillä. Näin minimoidaan riski, ettei käteisen tai arvopaperien toimituksessa tapahdu virheitä. Ostajan ja myyjän väliset liiketoimet nettoutetaan ja selvitysjärjestelmä suorittaa ne.

Selvitysjärjestelmä rekisteröi ja pitää osakkeita välittäjäsi puolesta. Kaupan yhteydessä saatavat ja velat nettoutetaan ja osake siirretään uudelle osakkeenomistajalle. Suoraa kauppaa ostajan ja myyjän välillä ei tapahdu. Yhdysvaltalaisten arvopapereiden arvopaperikeskus on Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Yleiskatsaus selvitysaikaan tuotteittain

Rahoitustapahtumien selvittäminen edellyttää tiettyä aikataulua. Selvitysajat vaihtelevat tuotteittain. Osakkeiden, rahastojen ja warranttien selvitys kestää kaksi pankkipäivää (T+2), kun taas optio- ja futuurikauppojen selvitys kestää yhden pankkipäivän (T+1).

Kansallisten vapaapäivien vuoksi tietyillä valuutoilla tehtyjä liiketoimia ei toimiteta joinakin päivinä vuodessa. Jos selvityspäivä osuu kansalliselle vapaapäivälle, se siirretään seuraavaan pankkipäivään.

Oikealla puolella on taulukko, joka sisältää yleisimmät selvitysajat:

Rahoitusväline Selvitysaika
Osakkeet/ETP:t/ADR:t[1] T+2
Warrantit/Strukturoidut tuotteet T+2
Osakeoptiot T+1
Indeksioptiot T+1
Futuurit T+1
Futuurioptiot T+1
Forex T+2
Metallit (XAUUSD, XAGUSD) T+2
Joukkovelkakirjalainat T+2
Yhdysvaltain valtiolainat T+1

Tapahtumien selvitys voi poikkeustapauksissa viivästyä. China Stock Connect -kaupankäyntipaikan osakkeiden selvitysaika on T+1. Myös pörssien ja valuuttojen kansalliset vapaapäivät vaikuttavat selvitysaikaan.

Selvitysaika: Osakkeet & Forex 

Käteistili: Kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä osakkeilla

Esimerkki: Vaihdat valuuttaa euroista Yhdysvaltain dollareiksi ostaaksesi USD-määräisiä osakkeita. Koska osakkeiden oston ja valuutan vaihdon selvitysajat (T+2) ovat samat, voit yleensä ostaa osakkeet heti valuutan vaihdon jälkeen. Ongelmaksi voi muodostua kyseisten osakkeiden välitön myyminen, joka on mahdollista vain limiittiluottotilillä. Viereisessä videossa havainnollistetaan sekä valuutan vaihdon että osakkeiden oston selvitysaika. Video osoittaa, että molemmat selvityspäivät ovat (yleensä) samat.

Myyntitulojen uudelleensijoittaminen limiittiluottotilillä

Videossa vastataan myös kysymykseen, kerrytääkö myyntitulojen välitön uudelleensijoittaminen (tuotteeseen, jolla on sama selvitysaika) limiittiluottotilille korkoa.

Esimerkki: Oletetaan, että myyt osakkeet maanantaina, jolloin kaupan selvityspäivä on kaksi päivää myöhemmin keskiviikkona. Mikäli myyntitulot sijoitetaan välittömästi maanantaina toiseen osakkeeseen, varat eivät ole vielä todellisuudessa asettuneet tilille (kaupan selvityspäivä on keskiviikkona). Selvitysajan (T+2) mukaan jälkimmäisen osakkeen kauppahinta on maksettava kuitenkin vasta keskiviikkona, joka sopii yhteen alkuperäisen myynnin tuottojen selvityspäivän kanssa. Korkoa ei siis kerry niin kauan kuin käteissaldo on positiivinen ennen keskiviikkoa. Tämä koskee myös valuutan muuntamista ja osakkeiden suoraa ostamista kyseisessä valuutassa.

Kreditkorkoa kertyy siis vasta sen jälkeen, kun liiketoimet on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös käteistilejä.

Selvitysaika: Optiot & Forex

Käteistili: Kaupankäynti ulkomaanvaluutan määräisillä optioilla

Kun käteistilillä käydään kauppaa optioilla, on huomattava, että optioihin sovelletaan (yleensä) yhden päivän selvitysaikaa. Tämä tarkoittaa, että ostotoimeksiantoa ei voi lähettää heti valuutanvaihdon jälkeen, toisin kuin edellä esitetyssä osakkeiden ostossa. Kaupankäynti optiosopimuksella edellyttää yhden päivän odotusaikaa valuutanvaihdosta.

Limiittiluottotili

Jos optiolla käydään kauppaa ilman kaupankäyntivaluutan määräisen käteissaldon hallussapitoa, valuuttasumma lainataan yhdeksi kaupankäyntipäiväksi. Huomioi tällöin kertyvä debetkorko.

Optiot erääntymispäivänä

Eurooppalaisten ja amerikkalaisten optioiden toteutustyylit eroavat toisistaan. Eurooppalaiset optiot toteutetaan vain niiden erääntymispäivänä, kun taas amerikkalaiset optiot voidaan toteuttaa ja käyttää niiden erääntymispäivään asti.

Lopulta kaikkien optioiden selvitys tapahtuu niiden erääntymispäivänä (jos niitä ei ole toteutettu tai käytetty aiemmin). Tämä johtaa neljään eri skenaarioon:

Sinulla on ostettu osto-optio (long call), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Long CallSkenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi > toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Ostat kohde-etuutena olevaa osaketta (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi < toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Tässä tapauksessa menetät maksamasi preemion.

Sinulla on ostettu myyntioptio (long put), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Long PutSkenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi < toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Myyt kohde-etuutena olevaa osaketta (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan, joten on mahdollista, että päädyt lyhyeen positioon.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä option toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi > toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Tässä tapauksessa menetät maksamasi preemion.

Sinulla on myyty osto-optio (short call), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Short CallSkenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi > toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Sinun on myytävä kohde-etuutena olevaa osaketta (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan; olet siis vaarassa ottaa lyhyen position.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä option toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi < toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Pidät kuitenkin option myynnin yhteydessä saamasi preemion.

Sinulla on myyty myyntioptio (short put), jonka voimassaolo päättyy pian. Mahdolliset skenaariot on esitetty tässä:

Short Put Skenaario (jos ei ryhdytä toimenpiteisiin)
In the money (kurssi > toteutushinta)Kun optiosi on ”in the money”, voi tapahtua kaksi skenaariota:

1. Jos käteisvarat tai limiittiluotto riittävät option toteuttamiseen, järjestelmä jättää option koskemattomaksi. Optio toteutetaan automaattisesti voimassaolon päättyessä. Sinun on ostettava kohde-etuutena olevat osakkeet (100 kpl sopimusta kohden) sopimuksessa mainittuun toteutushintaan.

2. Jos käteisvarat tai limiittiluotto eivät riitä option toteuttamiseen, on olemassa useita selvitysvaihtoehtoja. Jos riski katsotaan liian suureksi, IBKR pidättää oikeuden joko:

- Likvidoida optiot ennen päättymistä
- Toteuttaa optiot ja/tai
- likvidoida minkä tahansa muun position tai sallia toimituksen ja (osittain) realisoida kohde-etuuden milloin tahansa.
Out of money (kurssi < toteutushinta)Jos optiosi ei eräänny "in the money", optiosi raukeaa arvottomana ja poistetaan salkustasi sen voimassaolon päätyttyä. Pidät kuitenkin option myynnin yhteydessä saamasi preemion.

Joissakin tapauksissa sinun ei tarvitse optio-oikeuden haltijana ryhtyä manuaalisiin toimenpiteisiin. Jos useat sopimukset päättyvät samana erääntymispäivänä, niiden taloudelliset vaikutukset ja riskit saattavat kumota toisensa.

Optioiden selvitys tapahtuu eräpäivänä joko käteisellä tai toimittamalla kohde-etuus fyysisesti. Käteisselvitys tehdään laskemalla option toteutushinnan ja selvityshinnan välinen erotus. Näin sinulle joko hyvitetään varoja tai tililtäsi tehdään veloitus. Fyysinen toimitus johtaa sopimuksen yksityiskohdissa (kerroin ja toteutushinta) määritellyn kohde-etuuden vastaanottamiseen tai toimittamiseen. Osakeoptioissa tämä on kohde-etuutena olevat osakkeet, futuurioptioissa futuurisopimukset.

Selvitysaika: Futuurit

Futuurisopimukset selvitetään kaupantekopäivästä seuraavana päivänä (T+1). Jos siis ostat futuuriposition tänään, olet velvollinen maksamaan sen seuraavaan pankkipäivään mennessä. Myös vastapuolen on toimitettava seuraavaan pankkipäivään mennessä.

Futuurit niiden erääntymispäivänä

Futuurit erääntyvät tiettynä päivänä, minkä jälkeen ne selvitetään. Sopimuksesta riippuen futuurien selvitys tapahtuu käteisellä tai toimittamalla kohde-etuus fyysisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa, että tietty tuote kuljetetaan myyntipuolelta ostajalle. Koska kohde-etuuden laatu vaihtelee (erityisesti joukkovelkakirjojen tai hyödykkeiden, kuten kullan tai vehnän, osalta), on myyjän tehtävä määrittää tuotteen tarkat tekniset tiedot. Fyysinen toimitus ei yleensä ole sallittua LYNXin kautta. Selvitysvaatimusten välttämiseksi sinun on suljettava tulevat positiosi ennen erääntymispäivää.

First Position Date – Ensimmäinen päivä, jolloin myyjä voi ilmoittaa toimitusaikomuksesta selvitysjärjestelmään.

First Notice Date – Ensimmäinen päivä, jolloin selvitysjärjestelmä voi ilmoittaa ostajalle mahdollisesta toimituksesta.

Taulukossa näkyvät sekä First Notice Date että First Position Date tietyille futuurisopimuksille. Sinun on suljettava futuuripositio kaksi päivää ennen Cutoff-päivää.

Long Futures Cutoff: Päivämäärä, jolloin pitkät futuuripositiot on suljettava ja selvitettävä.

Short futures cutoff: Päivämäärä, jolloin lyhyet futuuripositiot on suljettava ja selvitettävä.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT10Y20230410-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT2YY2023032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT2YY2023042-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT30Y20230330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT30Y20230430-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT5YY2023035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT5YY2023045-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOTB1U20230330-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTB1U20230630-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTEH202304EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 15:002023/03/29 08:302023/04/05 12:012023/04/04 08:30
CBOTEH202305EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 15:002023/04/26 08:302023/05/03 12:012023/05/02 08:30
CBOTEH202306EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:002023/05/29 08:302023/06/05 12:012023/06/02 08:30
CBOTEH202307EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 15:002023/06/28 08:302023/07/06 12:012023/07/05 08:30
CBOTEH202308EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 15:002023/07/27 08:302023/08/03 12:012023/08/02 08:30
CBOTEH202309EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:002023/08/29 08:302023/09/06 12:012023/09/05 08:30
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 08:302023/10/04 12:012023/10/03 08:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 08:302023/11/03 12:012023/11/02 08:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 08:302023/12/05 12:012023/12/04 08:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 08:302024/01/04 12:012024/01/03 08:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 08:302024/02/05 12:012024/02/02 08:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 08:302024/03/05 12:012024/03/04 08:30
CBOTF1U2023035-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTF1U2023065-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTKE202303Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTKE202307Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTKE202305Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTKE202309Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTN1U20230310-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTN1U20230610-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTT1U2023032-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTT1U2023062-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTTN20230310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 07:202023/03/22 12:012023/03/22 07:20
CBOTTN20230610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 07:202023/06/21 12:012023/06/21 07:20
CBOTTN20230910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 07:202023/09/20 12:012023/09/20 07:20
CBOTTWE20230320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTTWE20230620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTTWE20230920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTUB202303Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTUB202306Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTUB202309Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTXC202307MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTXC202303MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXC202309MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXC202305MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXK202307MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/28 08:302023/06/29 13:452023/06/28 08:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 08:302023/10/30 13:452023/10/27 08:30
CBOTXK202309MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/29 08:302023/08/30 13:452023/08/29 08:30
CBOTXK202305MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/26 08:302023/04/27 13:452023/04/26 08:30
CBOTXK202308MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:452023/07/27 08:302023/07/28 13:452023/07/27 08:30
CBOTXK202303MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/24 08:302023/02/27 13:452023/02/24 08:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 08:302023/12/28 13:452023/12/27 08:30
CBOTXW202307MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXW202305MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXW202303MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXW202309MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTZ3N2023033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 08:302023/03/31 12:012023/03/30 08:30
CBOTZ3N2023063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 08:302023/06/30 12:012023/06/29 08:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 08:302023/09/29 12:012023/09/28 08:30
CBOTZB20230330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZB20230630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZB20230930-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZC202307Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:202023/06/29 08:302023/06/29 13:202023/06/29 08:30
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 08:302023/11/29 13:202023/11/29 08:30
CBOTZC202303Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:202023/02/27 08:302023/02/27 13:202023/02/27 08:30
CBOTZC202305Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:202023/04/27 08:302023/04/27 13:202023/04/27 08:30
CBOTZC202309Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:202023/08/30 08:302023/08/30 13:202023/08/30 08:30
CBOTZF2023035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/31 12:012023/03/31 10:01
CBOTZF2023065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/30 12:012023/06/30 10:01
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZL202307SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZL202309SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZL202308SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZL202303SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZL202305SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZM202307SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZM202309SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZM202305SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZM202308SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZM202303SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZN20230310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZN20230610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZN20230910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZO202309OatsNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZO202307OatsNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZO202303OatsNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZO202305OatsNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZR202303ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZR202305ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZR202307ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZR202309ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 08:302023/10/30 13:152023/10/27 08:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZS202307SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 08:302023/10/30 13:152023/10/30 08:30
CBOTZS202303SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZS202309SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CBOTZS202305SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZS202308SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/28 08:302023/07/28 13:152023/07/28 08:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 08:302023/12/28 13:152023/12/28 08:30
CBOTZT2023032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 07:202023/03/31 12:012023/03/30 07:20
CBOTZT2023062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 07:202023/06/30 12:012023/06/29 07:20
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 07:202023/09/29 12:012023/09/28 07:20
CBOTZW202305WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZW202307WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZW202303WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 08:302023/11/29 13:152023/11/29 08:30
CBOTZW202309WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CDECGB20230310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGB20230610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGB20230910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2023035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGF2023065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGF2023095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)
CDECGZ2023062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CME6A202303AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6A202306AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6A202309AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6A202304AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6A202305AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6A202307AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6B202303BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6B202306BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6B202309BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6B202304BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6B202305BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6B202307BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6C202303CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CME6C202306CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CME6C202309CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/19 09:162023/09/18 08:302023/09/19 09:162023/09/18 08:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 09:162023/12/18 08:302023/12/19 09:162023/12/18 08:30
CME6C202304CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/18 09:162023/04/17 08:302023/04/18 09:162023/04/17 08:30
CME6C202305CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/16 09:162023/05/15 08:302023/05/16 09:162023/05/15 08:30
CME6C202307CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/18 09:162023/07/17 08:302023/07/18 09:162023/07/17 08:30
CME6E202303EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6E202306EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6E202309EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6E202304EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6E202305EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6E202307EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6J202303JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6J202306JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6J202309JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6J202304JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6J202305JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6J202307JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202303MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6M202306MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6M202309MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6M202304MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6M202305MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6M202307MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202308MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 09:162024/02/15 08:302024/02/16 09:162024/02/15 08:30
CME6N202303NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6N202306NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6N202309NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6S202303SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6S202306SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6S202309SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6Z202303S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6Z202306S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6Z202309S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6Z202304S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6Z202305S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6Z202307S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6Z202308S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 09:162024/02/15 08:302024/02/16 09:162024/02/15 08:30
CMEACD202303AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEACD202306AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEACD202309AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEAJY202303AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEAJY202306AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEAJY202309AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMECJY202303CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMECJY202306CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMECJY202309CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMECZK202303CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMECZK202306CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMECZK202309CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEE7202303EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEE7202306EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEEAD202303Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMEEAD202306Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMEEAD202309Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMEECD202303Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEECD202306Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEECD202309Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEECK202303CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEECK202306CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEECK202309CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEEHF202303HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEEHF202306HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEEHF202309HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEEPZ202303POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEEPZ202306POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEEPZ202309POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEHUF202303HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEHUF202306HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEHUF202309HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEILS202303SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEILS202306SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEILS202309SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEJ7202303Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEJ7202306Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMELBR202303LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00
CMELBR202309LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/09/15 12:052023/09/14 09:002023/09/15 12:052023/09/14 09:00
CMELBR202307LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/07/14 12:052023/07/13 09:002023/07/14 12:052023/07/13 09:00
CMELBR202305LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 09:002023/11/15 12:052023/11/14 09:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 09:002024/01/12 12:052024/01/11 09:00
CMELBS202303LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00
CMELBS202305LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00
CMELE202304LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/04/10 13:052023/04/10 08:302023/04/28 12:002023/04/28 08:30
CMELE202306LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/06/05 13:052023/06/05 08:302023/06/30 12:002023/06/30 08:30
CMELE202308LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/08/07 13:052023/08/07 08:302023/08/31 12:002023/08/31 08:30
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/09 13:052023/10/09 08:302023/10/31 12:002023/10/31 08:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 08:302023/12/29 12:002023/12/29 08:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 08:302024/02/29 12:002024/02/29 08:30
CMEM6A202303AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6A202306AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6B202303BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6B202306BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6C202303CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CMEM6C202306CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CMEM6E202303EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6E202306EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6J202303JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6J202306JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6S202303SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6S202306SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEMCD202303USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CMEMCD202306USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CMEMSF202303USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEMSF202306USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMENOK202303NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMENOK202306NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMENOK202309NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEPJY202303BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEPJY202306BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEPJY202309BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEPLN202303POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEPLN202306POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEPLN202309POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEPSF202303BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMEPSF202306BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMEPSF202309BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERF202303Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERF202306Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERF202309Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERP202303Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERP202306Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERP202309Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERP202304Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 07:202023/04/17 09:162023/04/14 07:20
CMERP202305Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 07:202023/05/15 09:162023/05/12 07:20
CMERP202307Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 07:202023/07/17 09:162023/07/14 07:20
CMERY202303Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERY202306Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERY202309Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMESEK202303SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMESEK202306SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMESEK202309SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMESJY202303SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMESJY202306SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMESJY202309SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
COMEXALI202305AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/04/27 14:302023/04/05 08:302023/04/27 14:302023/04/05 08:30
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 08:302023/10/30 14:302023/10/06 08:30
COMEXALI202306AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/05/30 14:302023/05/08 08:302023/05/30 14:302023/05/08 08:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 08:302023/08/30 14:302023/08/08 08:30
COMEXALI202304AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/03/30 14:302023/03/08 08:302023/03/30 14:302023/03/08 08:30
COMEXALI202303AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/02/27 14:302023/02/03 08:302023/02/27 14:302023/02/03 08:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 08:302024/01/30 14:302024/01/08 08:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 08:302023/11/29 14:302023/11/07 08:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 08:302023/12/28 14:302023/12/06 08:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 08:302023/09/28 14:302023/09/06 08:30
COMEXALI202308AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/07/28 14:302023/07/06 08:302023/07/28 14:302023/07/06 08:30
COMEXALI202307AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/06/29 14:302023/06/07 08:302023/06/29 14:302023/06/07 08:30
COMEXGC202306GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:202023/06/28 13:302023/06/27 08:20
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:202023/12/27 13:302023/12/26 08:20
COMEXGC202304GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:202023/04/26 13:302023/04/25 08:20
COMEXGC202308GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:202023/08/29 13:302023/08/28 08:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:202023/10/27 13:302023/10/26 08:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:202024/02/27 13:302024/02/26 08:20
COMEXGC202303GoldNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:202023/03/29 16:002023/03/28 08:20
COMEXGC202305GoldNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:202023/05/26 16:002023/05/25 08:20
COMEXHG202303CopperNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:102023/03/29 13:002023/03/28 08:10
COMEXHG202305CopperNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:102023/05/26 13:002023/05/25 08:10
COMEXHG202307CopperNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:102023/07/27 13:002023/07/26 08:10
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:102023/09/27 13:002023/09/26 08:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:102023/12/27 13:002023/12/26 08:10
COMEXHG202304CopperNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:102023/04/26 13:002023/04/25 08:10
COMEXHG202306CopperNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:102023/06/28 13:002023/06/27 08:10
COMEXHG202308CopperNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:102023/08/29 13:002023/08/28 08:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:102023/10/27 13:002023/10/26 08:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 08:102023/11/28 13:002023/11/27 08:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:102024/01/29 13:002024/01/26 08:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:102024/02/27 13:002024/02/26 08:10
COMEXMGC202304E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:302023/03/30 16:002023/03/29 08:30
COMEXMGC202306E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:302023/05/30 16:002023/05/29 08:30
COMEXMGC202308E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:302023/07/28 16:002023/07/27 08:30
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:302023/09/28 16:002023/09/27 08:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:302023/11/29 16:002023/11/28 08:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:302024/01/30 16:002024/01/29 08:30
COMEXSI202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSI202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSI202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSI202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 16:002023/04/25 08:25
COMEXSIL202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSIL202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSIL202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSIL202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 13:252023/04/25 08:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 07:002023/12/18 16:302023/12/15 07:00
ENDEXECF202303ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/03/27 16:302023/03/24 07:002023/03/27 16:302023/03/24 07:00
ENDEXECF202306ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/23 07:002023/06/26 16:302023/06/23 07:00
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/09/25 16:302023/09/22 07:002023/09/25 16:302023/09/22 07:00
ENDEXECF202304ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/21 07:002023/04/24 16:302023/04/21 07:00
ENDEXECF202305ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/05/22 16:302023/05/19 07:002023/05/22 16:302023/05/19 07:00
EUREXCONF202303SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXCONF202306SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXCONF202309SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFBON202303BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/02/28 08:002023/03/08 12:302023/02/28 08:00
EUREXFBON202306BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/05/31 08:002023/06/08 12:302023/05/31 08:00
EUREXFBON202309BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/08/30 08:002023/09/07 12:302023/08/30 08:00
EUREXFBTP202303Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTP202306Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTP202309Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFBTS202303Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTS202306Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTS202309Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFGBL202303Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBL202306Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBL202309Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBM202303Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBM202306Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBM202309Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBS202303Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBS202306Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBS202309Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBX202303Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFGBX202306Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFGBX202309Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFOAT202303Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFOAT202306Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFOAT202309Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
HKFECUS202303CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:002023/03/10 09:002023/03/13 11:002023/03/10 09:00
HKFECUS202306CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:002023/06/16 09:002023/06/19 11:002023/06/16 09:00
HKFECUS202309CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:002023/09/15 09:002023/09/18 11:002023/09/15 09:00
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 09:002023/12/18 11:002023/12/15 09:00
HKFECUS202304CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:002023/04/14 09:002023/04/17 11:002023/04/14 09:00
HKFECUS202305CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:002023/05/12 09:002023/05/15 11:002023/05/12 09:00
HKFEGDR202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/20 16:302023/03/16 08:30
HKFEGDR202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/17 16:302023/04/13 08:30
HKFEGDR202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/15 16:302023/05/11 08:30
HKFEGDR202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/19 16:302023/06/15 08:30
HKFEGDR202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/17 16:302023/07/13 08:30
HKFEGDR202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/21 16:302023/08/17 08:30
HKFEGDR202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/18 16:302023/09/14 08:30
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/16 16:302023/10/12 08:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/20 16:302023/11/16 08:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/18 16:302023/12/14 08:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/15 16:302024/01/11 08:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 08:302024/02/19 16:302024/02/15 08:30
HKFEGDU202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/14 16:302023/03/10 08:30
HKFEGDU202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/11 16:302023/04/07 08:30
HKFEGDU202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/09 16:302023/05/05 08:30
HKFEGDU202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/13 16:302023/06/09 08:30
HKFEGDU202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/11 16:302023/07/07 08:30
HKFEGDU202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/15 16:302023/08/11 08:30
HKFEGDU202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/12 16:302023/09/08 08:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/10 16:302023/10/06 08:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/14 16:302023/11/10 08:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/12 16:302023/12/08 08:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/09 16:302024/01/05 08:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 08:302024/02/09 16:302024/02/07 08:30
ICECRYPTOBTM202303Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/03/29 16:002023/03/27 09:302023/03/30 14:302023/03/28 09:30
ICECRYPTOBTM202304Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/04/26 16:002023/04/24 09:302023/04/27 14:302023/04/25 09:30
ICECRYPTOBTM202305Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/05/24 16:002023/05/22 09:302023/05/25 14:302023/05/23 09:30
ICECRYPTOBTM202306Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/06/28 16:002023/06/26 09:302023/06/29 14:302023/06/27 09:30
ICECRYPTOBTM202307Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/07/26 16:002023/07/24 09:302023/07/27 14:302023/07/25 09:30
ICECRYPTOBTM202308Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/08/23 16:002023/08/21 09:302023/08/24 14:302023/08/22 09:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 09:302023/09/28 14:302023/09/26 09:30
ICECRYPTOBTM202310Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:002023/10/23 09:302023/10/26 14:302023/10/24 09:30
ICECRYPTOBTM202311Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/11/22 16:002023/11/20 09:302023/11/23 14:302023/11/21 09:30
ICECRYPTOBTM202312Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/12/27 16:002023/12/25 09:302023/12/28 14:302023/12/26 09:30
ICECRYPTOBTM202401Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/01/24 16:002024/01/22 09:302024/01/25 14:302024/01/23 09:30
ICECRYPTOBTM202402Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/19 09:302024/02/22 14:302024/02/20 09:30
ICEEUG202303Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUG202306Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUH202303Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUH202306Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202303Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUR202306Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 08:002023/09/27 11:002023/09/26 08:00
ICEEUSOFTC202303CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/03/16 12:002023/03/14 09:302023/03/16 12:002023/03/14 09:30
ICEEUSOFTC202305CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/05/15 12:002023/05/11 09:302023/05/15 12:002023/05/11 09:30
ICEEUSOFTC202307CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 12:002023/07/12 09:302023/07/14 12:002023/07/12 09:30
ICEEUSOFTC202309CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/09/14 12:002023/09/12 09:302023/09/14 12:002023/09/12 09:30
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 09:302023/12/12 12:002023/12/08 09:30
ICEEUSOFTRC202303Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/02/23 17:302023/02/21 09:002023/03/27 12:302023/03/23 09:00
ICEEUSOFTRC202305Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/04/25 17:302023/04/21 09:002023/05/24 12:302023/05/22 09:00
ICEEUSOFTRC202307Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/06/27 17:302023/06/23 09:002023/07/25 12:302023/07/21 09:00
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/08/25 17:302023/08/23 09:002023/09/25 12:302023/09/21 09:00
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 09:002023/11/24 12:302023/11/22 09:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 09:002024/01/25 12:302024/01/23 09:00
ICEEUSOFTT202303WheatNo3 business days prior to cutoff2023/02/22 16:302023/02/20 09:252023/03/23 12:302023/03/21 09:25
ICEEUSOFTT202305WheatNo3 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/20 09:252023/05/23 12:302023/05/19 09:25
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 09:252023/11/23 12:302023/11/21 09:25
ICEEUSOFTT202307WheatNo3 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/22 09:252023/07/07 12:302023/07/05 09:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 09:252024/01/23 12:302024/01/19 09:25
ICEEUSOFTW202305White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/04/14 17:552023/04/12 08:452023/04/14 17:552023/04/12 08:45
ICEEUSOFTW202308White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 17:552023/07/12 08:452023/07/14 17:552023/07/12 08:45
ICEEUSOFTW202310White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/09/15 17:552023/09/13 08:452023/09/15 17:552023/09/13 08:45
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 08:452023/11/15 17:552023/11/13 08:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 08:452024/02/14 17:552024/02/12 08:45
ICEUSKAU202303AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKAU202306AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKAU202309AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202303Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202306Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202309Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202303EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEO202306EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEO202309EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202303EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEP202306EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEP202309EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202303Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKGB202306Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKGB202309Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202303EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRA202306EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRA202309EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202303EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202306EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202309EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202303Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKZY202306Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKZY202309Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202303GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSMP202306GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSMP202309GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202303USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSS202306USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSS202309USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202303GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSY202306GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSY202309GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
IPECOIL202305Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202306Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202307Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202308Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202309Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202310Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPEGOIL202303Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202304Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202305Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202306Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202307Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202308Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202309Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEHOIL202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPENGF202304Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 00:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 16:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPENGF202305Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 00:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 16:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202306Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 00:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 16:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202307Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 00:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 16:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPENGF202308Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 00:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 16:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPENGF202309Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 00:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 16:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 00:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 00:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 00:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 00:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 00:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 00:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202309NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202308NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202307NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202306NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202305NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202304NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPEWTI202306Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202304Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202305Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202307Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202308Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202309Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202310Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
KSE175202303USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 11:302023/03/17 09:002023/03/20 11:302023/03/17 09:00
KSE175202306USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:302023/06/16 09:002023/06/19 11:302023/06/16 09:00
KSE175202309USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:302023/09/15 09:002023/09/18 11:302023/09/15 09:00
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 09:002023/12/18 11:302023/12/15 09:00
KSE175202304USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:302023/04/14 09:002023/04/17 11:302023/04/14 09:00
KSE175202305USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:302023/05/12 09:002023/05/15 11:302023/05/12 09:00
KSE175202307USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:302023/07/14 09:002023/07/17 11:302023/07/14 09:00
KSE175202308USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 11:302023/08/18 09:002023/08/21 11:302023/08/18 09:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 09:002023/10/16 11:302023/10/13 09:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 09:002023/11/20 11:302023/11/17 09:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 09:002024/01/15 11:302024/01/12 09:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 09:002024/02/19 11:302024/02/16 09:00
LMEOTCAH202303AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCAH202304AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCAH202305AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCAH202306AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCAH202307AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCAH202308AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCCA202303CopperNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCCA202304CopperNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCCA202305CopperNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCCA202306CopperNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCCA202307CopperNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCCA202308CopperNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCPB202303LeadNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCPB202304LeadNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCPB202305LeadNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCPB202306LeadNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCPB202307LeadNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCPB202308LeadNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCSN202303TinNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCSN202304TinNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCSN202305TinNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCSN202306TinNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCSN202307TinNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCSN202308TinNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCZS202303ZincNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCZS202304ZincNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCZS202305ZincNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCZS202306ZincNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCZS202307ZincNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCZS202308ZincNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
MATIFEBM202303Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202305Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202309Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFECO202305RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)
MATIFECO202308RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/11/01 17:30 (CET)2023/10/31 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/02/01 17:30 (CET)2024/01/31 10:45 (CET)
MATIFEMA202306CornNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 17:30 (CET)2023/05/26 10:45 (CET)2023/06/05 17:30 (CET)2023/06/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202308CornNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/08/07 17:30 (CET)2023/08/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202307Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202303Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202304Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202305Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202306Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202308Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202309Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
NYBOTCC202303COCOANo2 business days prior to cutoff2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202305COCOANo2 business days prior to cutoff2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202307COCOANo2 business days prior to cutoff2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202309COCOANo2 business days prior to cutoff2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202303COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202305COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202307COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTDX202303US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)
NYBOTDX202306US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202309US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202303COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202305COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202307COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202309COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTOJ202303FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202305FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202307FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202309FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTRS202303CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202305CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202307CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTSB202305SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202307SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSF202305Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/04/06 13:00 (ET)2023/04/05 9:00 (ET)2023/05/01 12:45 (ET)2023/04/28 9:00 (ET)
NYBOTSF202307Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 13:00 (ET)2023/06/07 9:00 (ET)2023/07/01 12:45 (ET)2023/06/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202309Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/08/08 13:00 (ET)2023/08/07 9:00 (ET)2023/09/01 12:45 (ET)2023/08/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 13:00 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/11/01 12:45 (ET)2023/10/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 13:00 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2024/01/01 12:45 (ET)2023/12/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 13:00 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/03/01 12:45 (ET)2024/02/29 9:00 (ET)
NYMEXBB202305Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202306Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202307Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202308Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202309Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202310Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202305Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202306Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202307Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202308Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202309Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202310Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202306Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202304Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202305Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202307Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202308Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202309Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYMEXCL202310Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202304Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202305Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202306Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202307Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202308Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202309Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202304Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202305Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202306Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202307Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202308Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202309Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXMCL202306WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202304WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202305WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202307WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202308WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202309WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202310WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202304Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202305Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202306Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202307Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202308Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202309Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202305RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202304RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202306RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202307RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202308RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202309RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202309Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202305Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202308Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202304Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202307Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202306Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)
NYMEXPA202303PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)
NYMEXPA202306PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)
NYMEXPL202304PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202307PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202304Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202305Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202306Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202307Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202308Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202309Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQM202304Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202305Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202306Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202307Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202308Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202309Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202310Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202304RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202305RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202306RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202307RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202308RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202309RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202303Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 15:022023/03/10 09:002023/03/13 15:022023/03/10 09:00
OSE.JPNJBL202306Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/06/13 15:022023/06/12 09:002023/06/13 15:022023/06/12 09:00
OSE.JPNJBL202309Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 15:022023/09/11 09:002023/09/12 15:022023/09/11 09:00
SGXMUC202303US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXMUC202306US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXMUC202309US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202304US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXMUC202305US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXMUC202307US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXMUC202308US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXTF202303SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 00:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)2023/02/28 18:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)
SGXTF202304SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 00:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)2023/03/31 18:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)
SGXTF202305SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 00:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)2023/04/28 18:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)
SGXTF202306SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 00:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)2023/05/31 18:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202307SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 00:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)2023/06/30 18:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)
SGXTF202308SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 00:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)2023/07/31 18:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)
SGXTF202309SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 00:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)2023/08/31 18:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 00:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 00:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 00:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 00:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 00:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 00:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXUC202303US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXUC202306US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXUC202309US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202304US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXUC202305US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXUC202307US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXUC202308US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)

Selvitysaika Usein kysyttyä

Viimeinen päivä olla oikeutettu osingonmaksuun on Ex-Datea  edeltävä pankkipäivä. Huomioithan, että jos ostat osakkeita Ex-Datena tai sen jälkeen, et ole oikeutettu osinkoon.

Miksi? Ex-Date on ensimmäinen päivä, jolloin osakkeella käydään kauppaa ilman oikeutta osinkoon. Tiedot osinkojen Ex-Date päivistä löydät klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella osakkeen nimeä TWS:ssä ja valitsemalla sitten Dividend Schedule.

Esimerkki:

Ex-Date 6. marraskuuta on perjantai. Osto 5. marraskuuta mahdollistaa siis sen, että ostaja voi saada osinkoa 9. marraskuuta selvityspäivän mukaisesti.

Record osoittaa määräajan, johon mennessä ostajan on täytynyt rekisteröityä osakkeenomistajaksi, jotta hän voi saada osinkoa.

Tietyissä olosuhteissa optiosopimuksen ennenaikainen toteuttaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa. Tällöin optionhaltija saa osingon ja luopuu optiosopimuksen jäljellä olevasta aika-arvosta. Asiakkaille ilmoitetaan tulevista osingoista TWS:n, tilinhallinnan ja sähköpostin välityksellä, jos optiosopimuksen kohde-etuutena oleva osake maksaa osinkoa. Myös ennenaikaisen toteuttamisen tai optiosopimuksen kohde-etuuden luovuttamisen taloudelliset vaikutukset ennakoidaan. Lisätietoja optioiden toteuttamisesta löytyy tästä sijoitusblogimme artikkelista: Optioiden toteuttaminen
EUREX-pörssin mukaan optiosopimusten perusteella myönnetyt osakkeet selvitetään 2 pankkipäivän kuluessa.
Selvitysohjeissa täsmennetään myös, että optiosopimuksen omistaja on oikeutettu osinkoihin option toteuttamisen jälkeen.
Optiosopimuksen toteuttaminen yhtä pankkipäivää ennen Ex-Datea riittää osakkeiden osinko-oikeuden saamiseksi.

Erityisesti hyödykefutuureihin liittyy riski kohde-etuuden mahdollisesta fyysisestä toimituksesta. Näin ollen tällainen positio on suljettava ja selvitettävä ennen First Position- tai First notice -päivää. Seuraavissa taulukoissa on esitetty yleisimmät määräajat futuuripositioiden sulkemiselle:

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT10Y20230410-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT2YY2023032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT2YY2023042-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT30Y20230330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT30Y20230430-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT5YY2023035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT5YY2023045-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOTB1U20230330-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTB1U20230630-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTEH202304EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 15:002023/03/29 08:302023/04/05 12:012023/04/04 08:30
CBOTEH202305EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 15:002023/04/26 08:302023/05/03 12:012023/05/02 08:30
CBOTEH202306EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:002023/05/29 08:302023/06/05 12:012023/06/02 08:30
CBOTEH202307EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 15:002023/06/28 08:302023/07/06 12:012023/07/05 08:30
CBOTEH202308EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 15:002023/07/27 08:302023/08/03 12:012023/08/02 08:30
CBOTEH202309EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:002023/08/29 08:302023/09/06 12:012023/09/05 08:30
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 08:302023/10/04 12:012023/10/03 08:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 08:302023/11/03 12:012023/11/02 08:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 08:302023/12/05 12:012023/12/04 08:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 08:302024/01/04 12:012024/01/03 08:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 08:302024/02/05 12:012024/02/02 08:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 08:302024/03/05 12:012024/03/04 08:30
CBOTF1U2023035-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTF1U2023065-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTKE202303Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTKE202307Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTKE202305Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTKE202309Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTN1U20230310-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTN1U20230610-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTT1U2023032-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTT1U2023062-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTTN20230310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 07:202023/03/22 12:012023/03/22 07:20
CBOTTN20230610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 07:202023/06/21 12:012023/06/21 07:20
CBOTTN20230910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 07:202023/09/20 12:012023/09/20 07:20
CBOTTWE20230320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTTWE20230620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTTWE20230920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTUB202303Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTUB202306Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTUB202309Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTXC202307MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTXC202303MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXC202309MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXC202305MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXK202307MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/28 08:302023/06/29 13:452023/06/28 08:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 08:302023/10/30 13:452023/10/27 08:30
CBOTXK202309MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/29 08:302023/08/30 13:452023/08/29 08:30
CBOTXK202305MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/26 08:302023/04/27 13:452023/04/26 08:30
CBOTXK202308MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:452023/07/27 08:302023/07/28 13:452023/07/27 08:30
CBOTXK202303MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/24 08:302023/02/27 13:452023/02/24 08:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 08:302023/12/28 13:452023/12/27 08:30
CBOTXW202307MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXW202305MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXW202303MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXW202309MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTZ3N2023033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 08:302023/03/31 12:012023/03/30 08:30
CBOTZ3N2023063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 08:302023/06/30 12:012023/06/29 08:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 08:302023/09/29 12:012023/09/28 08:30
CBOTZB20230330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZB20230630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZB20230930-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZC202307Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:202023/06/29 08:302023/06/29 13:202023/06/29 08:30
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 08:302023/11/29 13:202023/11/29 08:30
CBOTZC202303Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:202023/02/27 08:302023/02/27 13:202023/02/27 08:30
CBOTZC202305Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:202023/04/27 08:302023/04/27 13:202023/04/27 08:30
CBOTZC202309Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:202023/08/30 08:302023/08/30 13:202023/08/30 08:30
CBOTZF2023035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/31 12:012023/03/31 10:01
CBOTZF2023065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/30 12:012023/06/30 10:01
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZL202307SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZL202309SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZL202308SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZL202303SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZL202305SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZM202307SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZM202309SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZM202305SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZM202308SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZM202303SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZN20230310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZN20230610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZN20230910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZO202309OatsNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZO202307OatsNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZO202303OatsNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZO202305OatsNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZR202303ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZR202305ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZR202307ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZR202309ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 08:302023/10/30 13:152023/10/27 08:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZS202307SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 08:302023/10/30 13:152023/10/30 08:30
CBOTZS202303SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZS202309SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CBOTZS202305SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZS202308SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/28 08:302023/07/28 13:152023/07/28 08:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 08:302023/12/28 13:152023/12/28 08:30
CBOTZT2023032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 07:202023/03/31 12:012023/03/30 07:20
CBOTZT2023062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 07:202023/06/30 12:012023/06/29 07:20
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 07:202023/09/29 12:012023/09/28 07:20
CBOTZW202305WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZW202307WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZW202303WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 08:302023/11/29 13:152023/11/29 08:30
CBOTZW202309WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CDECGB20230310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGB20230610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGB20230910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2023035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGF2023065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGF2023095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)
CDECGZ2023062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CME6A202303AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6A202306AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6A202309AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6A202304AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6A202305AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6A202307AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6B202303BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6B202306BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6B202309BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6B202304BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6B202305BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6B202307BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6C202303CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CME6C202306CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CME6C202309CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/19 09:162023/09/18 08:302023/09/19 09:162023/09/18 08:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 09:162023/12/18 08:302023/12/19 09:162023/12/18 08:30
CME6C202304CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/18 09:162023/04/17 08:302023/04/18 09:162023/04/17 08:30
CME6C202305CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/16 09:162023/05/15 08:302023/05/16 09:162023/05/15 08:30
CME6C202307CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/18 09:162023/07/17 08:302023/07/18 09:162023/07/17 08:30
CME6E202303EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6E202306EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6E202309EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6E202304EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6E202305EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6E202307EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6J202303JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6J202306JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6J202309JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6J202304JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6J202305JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6J202307JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202303MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6M202306MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6M202309MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6M202304MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6M202305MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6M202307MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202308MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 09:162024/02/15 08:302024/02/16 09:162024/02/15 08:30
CME6N202303NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6N202306NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6N202309NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6S202303SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6S202306SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6S202309SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6Z202303S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6Z202306S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6Z202309S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6Z202304S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6Z202305S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6Z202307S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6Z202308S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 09:162024/02/15 08:302024/02/16 09:162024/02/15 08:30
CMEACD202303AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEACD202306AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEACD202309AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEAJY202303AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEAJY202306AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEAJY202309AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMECJY202303CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMECJY202306CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMECJY202309CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMECZK202303CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMECZK202306CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMECZK202309CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEE7202303EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEE7202306EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEEAD202303Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMEEAD202306Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMEEAD202309Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMEECD202303Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEECD202306Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEECD202309Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEECK202303CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEECK202306CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEECK202309CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEEHF202303HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEEHF202306HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEEHF202309HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEEPZ202303POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEEPZ202306POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEEPZ202309POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEHUF202303HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEHUF202306HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEHUF202309HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEILS202303SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEILS202306SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEILS202309SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEJ7202303Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEJ7202306Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMELBR202303LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00
CMELBR202309LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/09/15 12:052023/09/14 09:002023/09/15 12:052023/09/14 09:00
CMELBR202307LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/07/14 12:052023/07/13 09:002023/07/14 12:052023/07/13 09:00
CMELBR202305LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 09:002023/11/15 12:052023/11/14 09:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 09:002024/01/12 12:052024/01/11 09:00
CMELBS202303LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00
CMELBS202305LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00
CMELE202304LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/04/10 13:052023/04/10 08:302023/04/28 12:002023/04/28 08:30
CMELE202306LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/06/05 13:052023/06/05 08:302023/06/30 12:002023/06/30 08:30
CMELE202308LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/08/07 13:052023/08/07 08:302023/08/31 12:002023/08/31 08:30
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/09 13:052023/10/09 08:302023/10/31 12:002023/10/31 08:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 08:302023/12/29 12:002023/12/29 08:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 08:302024/02/29 12:002024/02/29 08:30
CMEM6A202303AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6A202306AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6B202303BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6B202306BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6C202303CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CMEM6C202306CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CMEM6E202303EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6E202306EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6J202303JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6J202306JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6S202303SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6S202306SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEMCD202303USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CMEMCD202306USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CMEMSF202303USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEMSF202306USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMENOK202303NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMENOK202306NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMENOK202309NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEPJY202303BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEPJY202306BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEPJY202309BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEPLN202303POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEPLN202306POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEPLN202309POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEPSF202303BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMEPSF202306BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMEPSF202309BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERF202303Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERF202306Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERF202309Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERP202303Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERP202306Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERP202309Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERP202304Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 07:202023/04/17 09:162023/04/14 07:20
CMERP202305Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 07:202023/05/15 09:162023/05/12 07:20
CMERP202307Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 07:202023/07/17 09:162023/07/14 07:20
CMERY202303Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERY202306Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERY202309Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMESEK202303SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMESEK202306SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMESEK202309SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMESJY202303SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMESJY202306SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMESJY202309SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
COMEXALI202305AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/04/27 14:302023/04/05 08:302023/04/27 14:302023/04/05 08:30
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 08:302023/10/30 14:302023/10/06 08:30
COMEXALI202306AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/05/30 14:302023/05/08 08:302023/05/30 14:302023/05/08 08:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 08:302023/08/30 14:302023/08/08 08:30
COMEXALI202304AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/03/30 14:302023/03/08 08:302023/03/30 14:302023/03/08 08:30
COMEXALI202303AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/02/27 14:302023/02/03 08:302023/02/27 14:302023/02/03 08:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 08:302024/01/30 14:302024/01/08 08:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 08:302023/11/29 14:302023/11/07 08:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 08:302023/12/28 14:302023/12/06 08:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 08:302023/09/28 14:302023/09/06 08:30
COMEXALI202308AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/07/28 14:302023/07/06 08:302023/07/28 14:302023/07/06 08:30
COMEXALI202307AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/06/29 14:302023/06/07 08:302023/06/29 14:302023/06/07 08:30
COMEXGC202306GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:202023/06/28 13:302023/06/27 08:20
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:202023/12/27 13:302023/12/26 08:20
COMEXGC202304GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:202023/04/26 13:302023/04/25 08:20
COMEXGC202308GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:202023/08/29 13:302023/08/28 08:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:202023/10/27 13:302023/10/26 08:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:202024/02/27 13:302024/02/26 08:20
COMEXGC202303GoldNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:202023/03/29 16:002023/03/28 08:20
COMEXGC202305GoldNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:202023/05/26 16:002023/05/25 08:20
COMEXHG202303CopperNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:102023/03/29 13:002023/03/28 08:10
COMEXHG202305CopperNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:102023/05/26 13:002023/05/25 08:10
COMEXHG202307CopperNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:102023/07/27 13:002023/07/26 08:10
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:102023/09/27 13:002023/09/26 08:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:102023/12/27 13:002023/12/26 08:10
COMEXHG202304CopperNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:102023/04/26 13:002023/04/25 08:10
COMEXHG202306CopperNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:102023/06/28 13:002023/06/27 08:10
COMEXHG202308CopperNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:102023/08/29 13:002023/08/28 08:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:102023/10/27 13:002023/10/26 08:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 08:102023/11/28 13:002023/11/27 08:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:102024/01/29 13:002024/01/26 08:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:102024/02/27 13:002024/02/26 08:10
COMEXMGC202304E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:302023/03/30 16:002023/03/29 08:30
COMEXMGC202306E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:302023/05/30 16:002023/05/29 08:30
COMEXMGC202308E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:302023/07/28 16:002023/07/27 08:30
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:302023/09/28 16:002023/09/27 08:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:302023/11/29 16:002023/11/28 08:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:302024/01/30 16:002024/01/29 08:30
COMEXSI202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSI202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSI202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSI202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 16:002023/04/25 08:25
COMEXSIL202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSIL202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSIL202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSIL202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 13:252023/04/25 08:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 07:002023/12/18 16:302023/12/15 07:00
ENDEXECF202303ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/03/27 16:302023/03/24 07:002023/03/27 16:302023/03/24 07:00
ENDEXECF202306ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/23 07:002023/06/26 16:302023/06/23 07:00
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/09/25 16:302023/09/22 07:002023/09/25 16:302023/09/22 07:00
ENDEXECF202304ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/21 07:002023/04/24 16:302023/04/21 07:00
ENDEXECF202305ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/05/22 16:302023/05/19 07:002023/05/22 16:302023/05/19 07:00
EUREXCONF202303SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXCONF202306SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXCONF202309SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFBON202303BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/02/28 08:002023/03/08 12:302023/02/28 08:00
EUREXFBON202306BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/05/31 08:002023/06/08 12:302023/05/31 08:00
EUREXFBON202309BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/08/30 08:002023/09/07 12:302023/08/30 08:00
EUREXFBTP202303Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTP202306Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTP202309Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFBTS202303Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTS202306Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTS202309Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFGBL202303Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBL202306Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBL202309Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBM202303Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBM202306Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBM202309Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBS202303Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBS202306Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBS202309Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBX202303Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFGBX202306Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFGBX202309Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFOAT202303Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFOAT202306Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFOAT202309Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
HKFECUS202303CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:002023/03/10 09:002023/03/13 11:002023/03/10 09:00
HKFECUS202306CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:002023/06/16 09:002023/06/19 11:002023/06/16 09:00
HKFECUS202309CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:002023/09/15 09:002023/09/18 11:002023/09/15 09:00
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 09:002023/12/18 11:002023/12/15 09:00
HKFECUS202304CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:002023/04/14 09:002023/04/17 11:002023/04/14 09:00
HKFECUS202305CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:002023/05/12 09:002023/05/15 11:002023/05/12 09:00
HKFEGDR202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/20 16:302023/03/16 08:30
HKFEGDR202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/17 16:302023/04/13 08:30
HKFEGDR202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/15 16:302023/05/11 08:30
HKFEGDR202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/19 16:302023/06/15 08:30
HKFEGDR202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/17 16:302023/07/13 08:30
HKFEGDR202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/21 16:302023/08/17 08:30
HKFEGDR202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/18 16:302023/09/14 08:30
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/16 16:302023/10/12 08:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/20 16:302023/11/16 08:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/18 16:302023/12/14 08:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/15 16:302024/01/11 08:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 08:302024/02/19 16:302024/02/15 08:30
HKFEGDU202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/14 16:302023/03/10 08:30
HKFEGDU202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/11 16:302023/04/07 08:30
HKFEGDU202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/09 16:302023/05/05 08:30
HKFEGDU202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/13 16:302023/06/09 08:30
HKFEGDU202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/11 16:302023/07/07 08:30
HKFEGDU202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/15 16:302023/08/11 08:30
HKFEGDU202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/12 16:302023/09/08 08:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/10 16:302023/10/06 08:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/14 16:302023/11/10 08:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/12 16:302023/12/08 08:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/09 16:302024/01/05 08:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 08:302024/02/09 16:302024/02/07 08:30
ICECRYPTOBTM202303Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/03/29 16:002023/03/27 09:302023/03/30 14:302023/03/28 09:30
ICECRYPTOBTM202304Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/04/26 16:002023/04/24 09:302023/04/27 14:302023/04/25 09:30
ICECRYPTOBTM202305Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/05/24 16:002023/05/22 09:302023/05/25 14:302023/05/23 09:30
ICECRYPTOBTM202306Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/06/28 16:002023/06/26 09:302023/06/29 14:302023/06/27 09:30
ICECRYPTOBTM202307Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/07/26 16:002023/07/24 09:302023/07/27 14:302023/07/25 09:30
ICECRYPTOBTM202308Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/08/23 16:002023/08/21 09:302023/08/24 14:302023/08/22 09:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 09:302023/09/28 14:302023/09/26 09:30
ICECRYPTOBTM202310Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:002023/10/23 09:302023/10/26 14:302023/10/24 09:30
ICECRYPTOBTM202311Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/11/22 16:002023/11/20 09:302023/11/23 14:302023/11/21 09:30
ICECRYPTOBTM202312Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/12/27 16:002023/12/25 09:302023/12/28 14:302023/12/26 09:30
ICECRYPTOBTM202401Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/01/24 16:002024/01/22 09:302024/01/25 14:302024/01/23 09:30
ICECRYPTOBTM202402Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/19 09:302024/02/22 14:302024/02/20 09:30
ICEEUG202303Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUG202306Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUH202303Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUH202306Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202303Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUR202306Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 08:002023/09/27 11:002023/09/26 08:00
ICEEUSOFTC202303CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/03/16 12:002023/03/14 09:302023/03/16 12:002023/03/14 09:30
ICEEUSOFTC202305CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/05/15 12:002023/05/11 09:302023/05/15 12:002023/05/11 09:30
ICEEUSOFTC202307CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 12:002023/07/12 09:302023/07/14 12:002023/07/12 09:30
ICEEUSOFTC202309CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/09/14 12:002023/09/12 09:302023/09/14 12:002023/09/12 09:30
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 09:302023/12/12 12:002023/12/08 09:30
ICEEUSOFTRC202303Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/02/23 17:302023/02/21 09:002023/03/27 12:302023/03/23 09:00
ICEEUSOFTRC202305Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/04/25 17:302023/04/21 09:002023/05/24 12:302023/05/22 09:00
ICEEUSOFTRC202307Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/06/27 17:302023/06/23 09:002023/07/25 12:302023/07/21 09:00
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/08/25 17:302023/08/23 09:002023/09/25 12:302023/09/21 09:00
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 09:002023/11/24 12:302023/11/22 09:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 09:002024/01/25 12:302024/01/23 09:00
ICEEUSOFTT202303WheatNo3 business days prior to cutoff2023/02/22 16:302023/02/20 09:252023/03/23 12:302023/03/21 09:25
ICEEUSOFTT202305WheatNo3 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/20 09:252023/05/23 12:302023/05/19 09:25
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 09:252023/11/23 12:302023/11/21 09:25
ICEEUSOFTT202307WheatNo3 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/22 09:252023/07/07 12:302023/07/05 09:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 09:252024/01/23 12:302024/01/19 09:25
ICEEUSOFTW202305White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/04/14 17:552023/04/12 08:452023/04/14 17:552023/04/12 08:45
ICEEUSOFTW202308White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 17:552023/07/12 08:452023/07/14 17:552023/07/12 08:45
ICEEUSOFTW202310White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/09/15 17:552023/09/13 08:452023/09/15 17:552023/09/13 08:45
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 08:452023/11/15 17:552023/11/13 08:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 08:452024/02/14 17:552024/02/12 08:45
ICEUSKAU202303AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKAU202306AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKAU202309AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202303Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202306Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202309Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202303EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEO202306EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEO202309EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202303EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEP202306EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEP202309EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202303Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKGB202306Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKGB202309Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202303EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRA202306EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRA202309EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202303EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202306EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202309EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202303Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKZY202306Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKZY202309Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202303GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSMP202306GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSMP202309GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202303USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSS202306USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSS202309USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202303GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSY202306GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSY202309GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
IPECOIL202305Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202306Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202307Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202308Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202309Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202310Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPEGOIL202303Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202304Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202305Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202306Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202307Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202308Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202309Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEHOIL202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPENGF202304Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 00:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 16:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPENGF202305Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 00:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 16:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202306Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 00:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 16:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202307Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 00:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 16:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPENGF202308Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 00:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 16:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPENGF202309Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 00:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 16:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 00:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 00:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 00:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 00:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 00:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 00:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202309NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202308NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202307NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202306NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202305NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202304NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPEWTI202306Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202304Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202305Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202307Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202308Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202309Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202310Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
KSE175202303USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 11:302023/03/17 09:002023/03/20 11:302023/03/17 09:00
KSE175202306USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:302023/06/16 09:002023/06/19 11:302023/06/16 09:00
KSE175202309USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:302023/09/15 09:002023/09/18 11:302023/09/15 09:00
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 09:002023/12/18 11:302023/12/15 09:00
KSE175202304USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:302023/04/14 09:002023/04/17 11:302023/04/14 09:00
KSE175202305USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:302023/05/12 09:002023/05/15 11:302023/05/12 09:00
KSE175202307USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:302023/07/14 09:002023/07/17 11:302023/07/14 09:00
KSE175202308USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 11:302023/08/18 09:002023/08/21 11:302023/08/18 09:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 09:002023/10/16 11:302023/10/13 09:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 09:002023/11/20 11:302023/11/17 09:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 09:002024/01/15 11:302024/01/12 09:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 09:002024/02/19 11:302024/02/16 09:00
LMEOTCAH202303AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCAH202304AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCAH202305AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCAH202306AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCAH202307AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCAH202308AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCCA202303CopperNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCCA202304CopperNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCCA202305CopperNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCCA202306CopperNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCCA202307CopperNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCCA202308CopperNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCPB202303LeadNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCPB202304LeadNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCPB202305LeadNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCPB202306LeadNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCPB202307LeadNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCPB202308LeadNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCSN202303TinNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCSN202304TinNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCSN202305TinNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCSN202306TinNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCSN202307TinNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCSN202308TinNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCZS202303ZincNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCZS202304ZincNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCZS202305ZincNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCZS202306ZincNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCZS202307ZincNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCZS202308ZincNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
MATIFEBM202303Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202305Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202309Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFECO202305RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)
MATIFECO202308RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/11/01 17:30 (CET)2023/10/31 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/02/01 17:30 (CET)2024/01/31 10:45 (CET)
MATIFEMA202306CornNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 17:30 (CET)2023/05/26 10:45 (CET)2023/06/05 17:30 (CET)2023/06/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202308CornNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/08/07 17:30 (CET)2023/08/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202307Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202303Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202304Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202305Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202306Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202308Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202309Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
NYBOTCC202303COCOANo2 business days prior to cutoff2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202305COCOANo2 business days prior to cutoff2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202307COCOANo2 business days prior to cutoff2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202309COCOANo2 business days prior to cutoff2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202303COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202305COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202307COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTDX202303US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)
NYBOTDX202306US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202309US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202303COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202305COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202307COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202309COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTOJ202303FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202305FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202307FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202309FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTRS202303CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202305CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202307CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTSB202305SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202307SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSF202305Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/04/06 13:00 (ET)2023/04/05 9:00 (ET)2023/05/01 12:45 (ET)2023/04/28 9:00 (ET)
NYBOTSF202307Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 13:00 (ET)2023/06/07 9:00 (ET)2023/07/01 12:45 (ET)2023/06/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202309Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/08/08 13:00 (ET)2023/08/07 9:00 (ET)2023/09/01 12:45 (ET)2023/08/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 13:00 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/11/01 12:45 (ET)2023/10/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 13:00 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2024/01/01 12:45 (ET)2023/12/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 13:00 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/03/01 12:45 (ET)2024/02/29 9:00 (ET)
NYMEXBB202305Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202306Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202307Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202308Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202309Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202310Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202305Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202306Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202307Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202308Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202309Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202310Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202306Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202304Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202305Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202307Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202308Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202309Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYMEXCL202310Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202304Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202305Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202306Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202307Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202308Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202309Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202304Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202305Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202306Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202307Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202308Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202309Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXMCL202306WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202304WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202305WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202307WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202308WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202309WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202310WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202304Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202305Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202306Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202307Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202308Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202309Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202305RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202304RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202306RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202307RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202308RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202309RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202309Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202305Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202308Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202304Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202307Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202306Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)
NYMEXPA202303PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)
NYMEXPA202306PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)
NYMEXPL202304PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202307PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202304Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202305Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202306Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202307Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202308Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202309Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQM202304Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202305Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202306Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202307Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202308Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202309Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202310Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202304RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202305RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202306RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202307RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202308RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202309RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202303Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 15:022023/03/10 09:002023/03/13 15:022023/03/10 09:00
OSE.JPNJBL202306Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/06/13 15:022023/06/12 09:002023/06/13 15:022023/06/12 09:00
OSE.JPNJBL202309Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 15:022023/09/11 09:002023/09/12 15:022023/09/11 09:00
SGXMUC202303US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXMUC202306US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXMUC202309US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202304US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXMUC202305US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXMUC202307US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXMUC202308US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXTF202303SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 00:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)2023/02/28 18:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)
SGXTF202304SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 00:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)2023/03/31 18:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)
SGXTF202305SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 00:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)2023/04/28 18:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)
SGXTF202306SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 00:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)2023/05/31 18:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202307SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 00:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)2023/06/30 18:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)
SGXTF202308SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 00:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)2023/07/31 18:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)
SGXTF202309SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 00:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)2023/08/31 18:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 00:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 00:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 00:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 00:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 00:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 00:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXUC202303US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXUC202306US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXUC202309US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202304US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXUC202305US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXUC202307US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXUC202308US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)

Et. Jos esimerkiksi osakkeiden myynnistä saadut tuotot sijoitetaan uudelleen samana kaupankäyntipäivänä, osakkeiden maksu erääntyy silti kaksi pankkipäivää myöhemmin. Tämä sopii yhteen myyntituoton maksun kanssa. Jos tuotto kattaa uuden osakkeen ostosumman, käteistä ei lainata, joten korkoa ei kerry.

Korkoa kertyy vain negatiivisille ja suurille positiivisille käteissaldoille kunkin kaupankäyntipäivän lopussa. Tämänhetkiset korkokulut löydät hinnastostamme täältä.

Warrantit ja strukturoidut tuotteet selvitetään yleensä käteisellä. Tuotteen liikkeeseenlaskija määrittelee selvityksen yksityiskohdat. Lisätietoja on kyseisen tuotteen avaintietoasiakirjassa (Key Information Document, KID). Nämä asiakirjat ovat saatavilla tilinhallinnan Support-valikon kautta valitsemalla PRIIPS Kid -osio.

Optioilla ja optioyhdistelmillä voidaan yleensä käydä kauppaa käteistilillä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain vakuudellisilla optioilla, jotka edellyttävät riittävien käteisvarojen tai kohde-etuuden hallussapitoa. Muutoin kaupankäynti rajoittuu eurooppalaistyylisiin optioihin. Yleensä käteistilillä kaupankäynti optioilla on mahdollista vain käteisellä maksettaville optioille.

YhdistelmäToteutustyyli
Long Call & Long PutAmerikkalainen, eurooppalainen
Covered Calls Amerikkalainen, eurooppalainen
Short Put, jos käteistä on riittävästiAmerikkalainen, eurooppalainen
Call SpreadEurooppalainen ja käteisselvitys
Put SpreadEurooppalainen ja käteisselvitys
Long ButterflyEurooppalainen ja käteisselvitys
Iron CondorEurooppalainen ja käteisselvitys
Long Call und Long Put (Long Straddle)Eurooppalainen ja käteisselvitys

Optioiden selvitys vaihtelee pörssin ja optiotyylin välillä.

EUREX: Erääntymispäivänä järjestetään klo 13.00-13.05 huutokauppa, jossa määritellään kaikkien DAX-optioiden selvityshinta. Huutokaupan jälkeisen avaushinnan perusteella määritellään selvityshinta, ja optiot selvitetään myöhemmin samana päivänä.

EUREXin osakeoptiot: Osakeoptiot toteutetaan viimeisenä kaupankäyntipäivänä kaupankäynnin päättymisen jälkeen klo 17.30.

S&P 500 (SPX) -optiot: Viimeinen kaupankäyntipäivä päättyy optioiden erääntymistä edeltävänä päivänä. Eräpäivänä kaikkien SPX-sijoitusten avaushinta määritellään ja sitä käytetään selvityshintana. Huomio: Tätä menetelmää sovelletaan vain säännöllisesti (kuukauden kolmas perjantai) erääntyviin optioihin.

Yhdysvaltain osakeoptiot: Osakeoptioilla käydään kauppaa viimeisen kaupankäyntipäivän loppuun asti, ja ne selvitetään sen jälkeen.

Tietoa selvitysmenetelmistä on saatavilla kaupankäyntialustoilla. Lisätietoa optioiden selvityksestä ja erääntymisestä löytyy myös EUREXin ja CBOE:n verkkosivuilta.

Selvitys esitetään kunkin sopimuksen sopimustiedoissa. Klikkaa tuotetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Financial instrument info -> Details.

Finanzinstrument-Info

Seuraavaksi sinulle avautuu uusi verkkosivu, jossa näkyvät kunkin tuotteen sopimustiedot. Selvitystiedot on esitetty Settlement Method-osiossa.

Settlement-Methode

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä

Veeti Niskanen
Veeti Niskanen
Sijoitusasiantuntija