Chat with us, powered by LiveChat

Erilaiset toimeksiantotyypit

LYNXin tarjoamissa kaupankäyntijärjestelmässä voit valita laajasta valikoimasta erilaisia toimeksiantotyyppejä. Tällä sivulla esitellään sekä yksinkertaisia että monimutkaisia toimeksiantotyyppejä, joita LYNXin asiakkaat voivat käyttää.

Kaikki alla mainitut yksinkertaiset toimeksiantotyypit ovat saatavilla TWS kaupankäyntijärjestelmästä ja LYNX+ista – Monimutkaiset toimeksiantotyypit ovat saatavilla vain TWS kaupankäyntijärjestelmästä.

Yksinkertaiset toimeksiantotyypit

LMT-toimeksannolla (rajahinta) ilmoitat enimmäishinnan, jolla olet valmis ostamaan tai vähimmäishinnan, jolla olet valmis myymään. Kun tämä hintataso saavutetaan, asetettu toimeksianto toteutetaan. Tässä tapauksessa et koskaan maksa ostaessasi enempää kuin olet ilmoittanut, tai myy halvemmalla kuin asettamallasi hinnalla. 
MKT-toimeksiannolla (markkinahintainen) käyt kauppaa suoraan nykyisellä markkinahinnalla. Tämä tapahtuu sen hetkisen tarjoushinnan (bid-hinta) myynnin kohdalla, tai kysyntähinnalla (ask) ostamisen kohdalla.

Mikäli tarjoustason volyymi (kysyntätason volyymi) on pienempi kuin se määrä arvopapereita minkä haluat myydä (ostaa), loppuosa toimeksiannostasi toteutetaan alhaisemmalla (korkeammalla) hinnalla.

STP-toimeksiannolla (Stop Loss) voit ilmoittaa hintatason jolla haluat realisoida tappiosi. Tällöin sinun ei tarvitse jatkuvasti seurata hintatason muutoksia. Kun markkinahinta laskee (nousee) asettamallesi pysäytystappiotasolle, sinun myyntitoimeksiantosi (ostotoimeksiantosi) toteutetaan automaattisesti sen hetkisellä markkinahinnalla.
STP LMT -toimeksiantotyypillä (Stop Limit) voit asettaa hinnan, jolla haluat realisoida tappiosi. Tällöin sinun ei tarvitse jatkuvasti seurata markkinahinnan muutoksia. Kun markkinahinta laskee (nousee) asettamasi tason kohdalle, sinun myyntitoimeksiantosi (ostotoimeksiantosi) lähetetään automaattisesti asettamallasi rajahinnalla.

STP LMT -toimeksiannon toiminta on samanlainen kuin STP-toimeksiannon, mutta niiden erona on se, että tällä toimeksiannolla markkinahintaisen toimeksiannon sijaan lähetetään rajahintainen toimeksianto mikäli tappionpysäytystaso saavutetaan.

Markkinahintaa seuraava tappionpysäytystoimeksianto on toimeksiantotyyppi, jossa tappionpysäytys on joko kiinteä summa tai prosenttiosuus markkinahinnan alapuolelta (ostetussa positiossa).

Mikäi markkinahinta nousee, tappionpysäytystaso nousee kiinteän määrän tai prosenttiosuuden verran. Mikäli markkinhinta laskee, tappionpysäytystaso pysyy paikallaan. Tällöin toimeksianto rajoittaa enimmäistappioiden määrää, mutta potentiaalinen voitto on teoriassa “rajoittamaton”. Markkinahintaa seuraava tappionpysäytystaso voidaan asettaa lähettämään ostotoimeksianto lyhyeksi myydyssä positiossa.

Alapuolella oleva kuvaaja osoittaa, että mikäli markkinahinta laskee, tappionpysäytystaso ei laske. Mikäli markkinahinta nousee edellisen korkeimman hinnan yläpuolelle, tappionpysäytystaso jatkaa nousua.

 

 

Markkinahintaa seuraavalla tappionpysäytystasolla sinun tulee asettaa ainoastaan miten kaukana markkinahinnasta tappionpysäytys seuraa markkinahintaa. Tämä voidaan ilmoittaa absoluuttisena summana tai prosentteina. Järjestelmä laskee sitten automaattisesti vastaavan tappionpysäytystason. Mikäli tappionpysäytystaso saavutetaan, markkinahintainen toimeksianto lähetetään position sulkemiseksi sen hetkisellä markkinahinnalla. 

Monimutkaiset toimeksiantotyypit

MTL-toimeksiannolla ostat/myyt nykyisellä markkinahinnalla. Mikäli toimeksiantoasi ei toteuteta kokonaan johtuen kysyntä/tarjontatasojen alhaisesta kaupankäyntivolyymista, loppuosa toimeksiannostasi perutaan. Rajahintainen toimeksianto lähetetään sitten automaattisesti sillä hinnalla, jolla ensimmäinen osa toimeksiannostasi ostettiin/myytiin.  
MIT-toimeksiannolla ostat/myyt arvopapereita sen hetkisellä markkinahinnalla kun markkinahinta koskettaa asettamaasi hintatasoa. Ero STP-toimeksiantoon on, että STP asetetaan nykyisen markkinahinnan alapuolelle, kun taas MIT-toimeksiannon rajahinta asetetaan markkinahinnan yläpuolelle.
LIT-toimeksiannolla lähetät rajahintaisen osto-/myyntitoimeksiannon kun asettamasi rajahinta saavutetaan. Ero STP LMT -toimeksiantoon on, että myytäessä (ostettaessa) rajahinta on nykyisen markkinahinnan alapuolella (yläpuolella), kun taas LIT-myyntitoimeksiannolla (ostotoimeksiannolla) rajahinta on markkinahinnan yläpuolella (alapuolella).

TRAIL LMT -toimeksianto on samanlainen kuin seuraava tappionpysäytys (TRAIL STP). Erona on, että jos tappionpysäytystaso saavutetaan, rajahintainen toimeksianto lähetetään markkinahintaisen sijaan. Rajahinta määräytyy asetetusta limit offsetista. Tämä määrittää rajahinnan kun haluttu hintataso saavutetaan. TRAIL LMT -toimeksiantoa varten sinun tulee syöttää seuraavat tiedot:

  • Trailing amount: seurannan ero nykyiseen markkinahintaan. Tappionpysäytystaso lasketaan tämän perusteella.
  • Limit offset: rajahinnan ero lasketusta tappionpysäytystasosta. Tämä voidaan asettaa ainoastaan absoluuttisena arvona, ei prosentteina. Kun tappionpysäytystaso saavutetaan, rajahintainen toimeksiantosi lähetetään limit offsetin perusteella. Jos asetat negatiivisen offsetin ostetussa positiossa, rajahintainen toimeksiantosi asetetaan tappionpysäytystason yläpuolelle (joten todennäköisyys toimeksiannon toteutukselle voi olla alhaisempi, sillä haluat sillä hetkellä myydä kalliimmalla hinnalla kuin mitä markkinahinta oli hetki sitten). Jos asetat positiivisen offsetin, rajahintainen toimeksiantosi asetetaan tappionpysäytystason alapuolelle (joten toimeksiannollasi on suurempi todennäköisyys toteutua, sillä rajahintasi on alhaisempi kuin mitä markkinahinta oli hetki sitten).
  • Stop price: toisin kuin TRAIL STP -toimeksiannon kohdalla, sinun on aina asetettava tappionpysäytyshinta. Ostetussa positiossa: mikäli asetat tappionpysäytyshinnan, joka on korkeampi kuin ero asettamasi seurantahinnan ja markkinahinnan välillä, tappionpysäytyshintaasi sovelletaan. Mikäli asetat tappionpysäytyshinnan, joka on alhaisempi kuin ero seurantahinnnan ja markkinahinnan välillä, järjestelmä laskee automaattisesti tappionpysäytystason perustuen seurantahintaan.

 

Huomio! Alla olevassa esimerkissä lähetetään Trailing Stop Limit -ostotoimeksianto. Esimerkissä asetetaan tappionpysäytyshinnaksi 1 (merkittävästi nykyistä markkinahintaa alemmaksi):

  • Vastaava toimeksianto voidaan luetettavasti asettaa ainoastaan, jos arvopaperin likviditeetti on korkea. Markkinoilla pitää olla transaktioita, jotta seurannan määrä pystytään laskemaan sen perusteella. Mikäli markkinoilla ei ole transaktioita, tappionpysäytystaso on edelleen voimassa.
  • Yllä oleva on tärkeä ottaa huomioon, mikäli sijoittaja tekee toimeksiantoja esimerkiksi normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Tällöin likviditeetti on yleensä alhaisempi.
  • Haluatko asettaa seuraavan rajahintaisen tappionpysäytysmyyntitoimeksiannon? Tässä tapauksessa sinun ei tule asettaa tappionpysäytyshinnaksi 1, vaan sen tulee olla korkeampi kuin mitä nykyinen markkinahinta on (päinvastoin kuin alla olevassa esimerkissä).

Alla on esimerkki, jossa sijoittajalla on 100 osaketta. Hän asettaa seuraavan rajahintaisen tappionpysäytysmyyntitoimeksiannon, jonka tavoitteena on lähettää 5 senttiä alhaisempi rajahintainen myyntitoimeksianto, mikäli markkinahinta koskettaa tappionpysäytyshintaa. Toimeksianto näkyy alla:

Tappionpysäytyshinta (stop price) on 1. Sijoittaja haluaa järjestelmän laskevan tappionpysäytyshinnan seurantahintaan perustuen (trailing amount). Joka tapauksessa, sijoittajan on asetettava tappionpysäytyshinta joka on nykyistä markkinahintaa alhaisempi, tässä tapauksessa 1 euroa, joka on kaukana nykyisestä markkinahinnasta. Seurannan määräksi asetetaan 0,50. Tällöin tappionpysäytystaso seuraa markkinahintaa ja liikkuu sen mukana ylöspäin. Lmt. Offset kohtaan asetetaan positiivinen luku, tässä tapauksessa 0,05. Tällöin rajahintainen toimeksianto tulee 5 senttiä tappionpysäytystason alapuolelle. Kun toimeksianto lähetetään, sijoittaja näkee toimeksiannon vastaavalla tavalla:

Toimeksianto on aktiivinen. Tappionpysäytystaso (stop price) lasketaan automaattisesti järjestelmän toimesta perustuen seurantahintaan, joka on 0,50. Tämän lisäksi, rajahintainen myyntitoimeksianto lasketaan automaattisesti perustuen limit offsetiin, mikä on tässä tapauksessa 15,986 – 0,05 = 15,936. Tällöin toimeksianto jää odottamaan koskettaako markkinahinta tappionpysäytystasoa. Mikäli näin tapahtuu, rajahintainen toimeksianto lähetetään. Siihen asti tappionpysäytystaso ja vastaava rajahintainen toimeksianto lasketaan muuttuvan markkinahinnan mukaan jatkuvasti.

TRAIL MIT (trailing market if touched) -toimeksiannolla asetat seuraavan toiemksiannon nykyisen markkinahinnan alapuolelle (ostaessa, myytäessä päinvästoin). Jos markkinahinta koskettaa seurantatasoa, markkinahintainen ostotoimeksianto lähetetään.

Voit käyttää toimeksiantoa esimerkiksi position avaamiseen. Oletetaan että haluat ostaa 100 osaketta kun markkinahinta laskee 1 %. Tarkalla hinnalla ei ole merkitystä, kunhan markkinahinta laskee 1 %. Voit tällöin käyttää TRAIL MIT -toimeksiantoa, ja asettaa seurannan määräksi 1 %. Stop price lasketaan automaattisesti ja se seuraa mukana mikäli markkinahinta nousee. 

TRAIL LIT (trailing limit if touched) -toimeksiannolla asetat seuraavan toimeksiannon nykyisen markkinahinnan yläpuolelle myytäessä arvopapereita (päinvastoin ostaessa). Mikäli markkinahinta koskettaa rajahintaasi, rajahintainen myyntitoimeksianto lähetetään. Rajahinta on sen hetkinen seurantahinta miinus valittu erotus.

Kuten TRAIL MIT -toimeksiannon kanssa, TRAIL LIT toimeksiannolla voit avata position. TRAIL MIT lähettää markkinahintaisen toimeksiannon jos rajahinta saavutetaan, mutta TRAIL LIT -toimeksiannolla lähetetään rajahintainen toimeksianto, mikäli markkinahinta koskettaa seuraavaa rajahintaa. Sinun pitää asettaa toimeksiantoa varten vähintaan seurannan määrä (trailing amount), rajahintaisen toimeksiannon erotus (limit offset) ja tappionpysäytystaso (stop price). Mikäli haluat ostaa arvopapereita, voit esimerkiksi asettaa stop pricen joka on vähemmän kuin nykyinen markkinahinta miinus seurannan määrä. Tällöin järjestelmä laskee tappionpysäytystason (stop price) automaattisesti (katso esimerkki TRAIL LMT:stä). 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä. Meihin saa yhteyden arkisin 9.00–19.00 numerossa 09 4245 1439 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lynxbroker.fi

Ota yhteyttä